GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

10 listopada 2019 roku

Z głębi serca

OSTROBRAMSKA MB

❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witoldowi Żelwetro
z okazji Urodzin i Imienin składam serdeczne życzenia.
Był ojciec Witold mi pomocą –
Pokazał, jak mam Boga kochać.
Jego kazania pełne mocy
Dotychczas żyją w duszy mojej.
Kiedy na święta do kościoła
Mnie matka brała wraz ze sobą,
Był ojciec Witold jak aniołek,
We wszystkim przeczył szatanowi.
Choć było grzechem obciążone,
Me serce, słysząc głos kapłana,
Podskakiwało i zbudzone
Krzyczało:
„Chcę odnaleźć Pana!”.
W kazaniu każdym ojciec Witold Rozważał szczerze o Wszechmocnym
I wydawało się, to sam Bóg Przez niego do nas
Słowo głosił...
Nasz kapłan chciał, byśmy wiedzieli
Jakie to szczęście z Bogiem żyć.
By Pana w sercu wszyscy mieli,
Na pierwszym miejscu by mógł być.
Pamiętam wszystko, co powiadał.
Jeden z najlepszych on kapłanów!
On ludziom grzesznym wciąż pomaga
Odnaleźć święty ołtarz Pana.
Z szacunkiem Raisa Woronik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Leonardowi Stankowskiemu z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty Patron nieustannie wstawia się za Tobą przed tronem Pana. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Soły
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień życia i posługi kapłańskiej będzie szczęśliwy i błogosławiony, Bóg obdarza zdrowiem i zawsze wspiera w trudnych chwilach. Pragniemy podziękować za wszystkie lata posługi w naszej parafii, a także za odrodzenie świątyni. Owoc Twej pracy będzie dla nas pamiętnym znakiem o Twojej posłudze. Życzymy nieustannych sił na długie lata. Niech Cię obdarzają swą opieką Bóg Ojciec, Duch Święty, Syn Boży i Jego Najświętsza Matka.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Imienin serdecznie życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi na drodze kapłańskiej.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania i obecność w naszej parafii. Tobie jesteśmy wdzięczni za wszelkie dobro i budowanie wśród nas jedności, za zaangażowanie, pomoc i życzliwość, zbliżanie nas do Pana i pogłębianie wiary poprzez głoszone Słowo, za bycie kapłanem, który potrafi zachwycać się Bogiem i budzi ten sam zachwyt w innych. Życzymy, abyś nie czuł się sam i mógł liczyć na dobroć i miłość serc wiernych. Nie pozwalaj nam zeskorupieć i zagubić się w tym świecie. Bądź więc dla nas przykładem, obdarzaj miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Pana. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci obfitością swoich łask, zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania trudów dnia codziennego.
Wierni z parafii Trokiele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji Urodzin życzymy zdrowia, wielu łask Bożych w codziennej posłudze kapłańskiej. Niech Boża miłość zawsze towarzyszy, Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza nieustannie czuwa nad Tobą. Życzymy radości, mocnego zapału w spełnianiu codziennych zadań i obowiązków, które Kościół Tobie powierza. Kochaj kapłaństwo i bądź mu wierny do końca swego życia. Dziękujemy z całego serca rodzicom za syna kapłana.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Raduń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty oświeca Twoją drogę przez wszystkie lata posługi kapłańskiej, a Matka Boża dodaje sił, cierpliwości i wytrwałości. Niech każdy dzień służby Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Raduń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Ładyszowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia na długie lata życia, owocnej pracy na niwie Bożej, nieustannej opieki świętego Patrona i Najświętszej Maryi Panny oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech smutek Cię omija, a życie zawsze płynie w radości.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej, Wojstom
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dużo sił i cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień. Szczerze dziękujemy za wierną, ofiarną posługę, mądre i dobre słowa, otwartość na ludzi i wielkie serce. Bóg zapłać!
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z parafii Dworzec
❧✿❧
Czcigodny Księże Dymitrze Popieniuk! Z okazji Urodzin szczerze życzymy, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, dając satysfakcję i radość z tego wszystkiego, co udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, mocy w barkach oraz czystego ognia w sercu. My ze swojej strony ogarniamy Cię naszą modlitwą, aby Bóg błogosławił Ci oraz umacniał nieustannie swoją łaską i pokojem.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Drogi Księże Proboszczu Czesławie Pawlukiewicz! Za 20-letnią posługę duszpasterską w naszej parafii pragniemy z serca powiedzieć Ci: „Bóg zapłać”. Nie sposób słowami wypowiedzieć uczuć wdzięczności za wszelkie zaangażowanie, ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, zbliżanie nas do Boga i pogłębianie wiary, za optymizm i radosne kapłaństwo, życie Chrystusowym przykazaniem miłości, braterską pomoc i życzliwość okazywaną każdemu z nas! Dziękujemy za wszystkie odwiedziny duszpasterskie w naszych domowych Kościołach oraz za trud odkrywania daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w codziennym życiu. Dziękujemy za gospodarską troskę o naszą świątynię, za niestrudzone budowanie jedności oraz każde błogosławieństwo i udzielony sakrament. Składamy również serdeczne życzenia, abyś mógł przekazać ideał służebnego kapłaństwa jak największej liczbie kapłanów i kleryków na Białorusi. Niech św. Jan Paweł II wyprasza Ci u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne łaski, abyś mógł nadal krzepić duchowość jedności, czyniąc z Kościoła dom i szkołę komunii.
Parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Pacynie w dniu Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha i optymizmu. Niech wszystkie plany będą realizowane z Bożą pomocą, Matka Najświętsza otacza opieką i matczyną miłością, a Duch Święty zawsze będzie obok i towarzyszy na drodze życia. Dziękujemy mamie za syna kapłana.
Kółka Różańcowe, Apostolat „Margaretka” i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia, radości, sił i niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech Duch Święty nigdy Cię nie opuszcza, Matka Boża mocno trzyma za rękę, a święty Patron zawsze będzie obok, pomagając godnie przeżywać każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Radziukowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: mocnego zdrowia, pogody ducha, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i naśladowaniu Chrystusa. Niechaj Bóg Wszechmogący wynagrodzi Ci za wiarę i miłość do każdego człowieka, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie ma w swojej macierzyńskiej opiece. Dziękujemy Bogu za księdza, a rodzicom za syna kapłana.
Wdzięczni wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich oraz Urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty obdarza swoimi łaskami. Podążaj za Panem z ufnością i nadzieją, czyń wszystko z zapałem, ciesz się światłem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech wypełnia miłość.
Z modlitwą wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Ernestowi Mikołajczykowi z okazji Imienin oraz pierwszej rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzymy mocnego zdrowia i codziennej radości. Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i dobra, abyś mógł szczerze służyć Bogu i ludziom. Niech każde Twe słowo będzie głosem Boga, a każdy uczynek – Jego dobrocią. Niech Duch Święty udziela potrzebnych darów, a święty Patron nieustannie się Tobą opiekuje.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Adamowiczowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy moc serdecznych życzeń. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Twoja moc duchowa wzrasta każdego dnia, a promień łaski Bożej zawsze lśni nad głową. Niech na Twej drodze kapłańskiej zawsze płonie ogień wiary i nadziei.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Indurze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus napełnia Twe serce pokojem, radością i nadzieją, pomaga pokonywać trudności i będzie źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Dziękujemy za Twoją szczerość, dobroć i ofiarną posługę. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.