GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

Jakie cechy Kościoła świadczą o jego prawdziwości?

Pytania i odpowiedzi

Хрыстос заснаваў толькі адну Царкву і горача маліўся аб еднасці сярод хрысціян.
Chrystus założył tylko jeden Kościół i gorąco się modlił o jedność wśród chrześcijan. Niestety, w historii chrześcijaństwa miały miejsce liczne podziały z powodu ludzkiej niedoskonałości. Tym nie mniej, istnieją pewne cechy, dzięki którym można odróżnić prawdziwy Kościół Chrystusowy.
1. Wieczność. Kościół powinien istnieć od założenia do dnia dzisiejszego. Nie może być ograniczony okresem czasu. Kościół posiada tę cechę. Mimo wyzwań i prześladowań trwa do dziś.
2. Widzialność. Chrystus założył swój Kościół jako widzialny. Jak wiemy, Kościół jest hierarchiczny, posiada magisterium publiczne, organizowany kult publiczny, a także rozwija posługę społeczną.
3. Jedność (kierownictwo, wiara, kult). Jezus pragnął dla swego Kościoła wyłącznie jedności. Najwyższą władzę w Kościele sprawuje papież, który we współpracy z biskupami pełni swoją misję. Ta sama wiara jest wyznawana w różnych językach w katolickich świątyniach na całym świecie. Istnieją różne formy obrządków, ale każdy katolik niezależnie od swej przynależności do któregoś z nich może przyjmować sakramenty i publicznie się modlić w dowolnej świątyni katolickiej.
4. Powszechność. Chrystus wzywał swoich uczniów do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom (por. Mt 28, 19). Powszechność Kościoła polega na tym, że należą do niego zarówno osoby z różnych klas społecznych jednego społeczeństwa, jak i osoby z różnych narodów i krajów. Nie ma ograniczeń, by zostać katolikiem.
5. Apostolskość. Kościół Chrystusowy został wzniesiony na fundamencie apostołów. Jezus osobiście nauczał i kształtował ich, oni zaś przekazali władzę apostolską swoim następcom. Kościół posiada sukcesję apostolską od początku swego istnienia.
6. Świętość. Z Bóstwa Jezusa wierni czerpią swą świętość. Choć znane nam są przykłady zdrady (na przykład Judasza Iskarioty), w Kościele Chrystusowym istnieje sporo przykładów tego, jak chrześcijanie pozostają wierni swojemu powołaniu do świętości. Świętość Kościoła dostrzegamy w jego doktrynie moralnej, która nigdy nie uczy zła, lecz wzywa do dobra. O świętości Kościoła świadczą też liczne cuda, którymi Bóg potwierdza swą nadprzyrodzoną obecność pośród wiernych.
7. Nieomylność. W ciągu wieków Kościół nigdy nie zmienia swej nauki odnośnie pytań wiary. Gdyby nauczanie papieża czy biskupów katolickich zawierało jakikolwiek poważny błąd, Kościół nie mógłby wytrwać przez wieki w jedności. Mimo błędów w niektórych nauczaniach chrześcijan, którzy odeszli od jedności z Kościołem, on jako Chrystusowe Ciało pozostaje niepodzielny i nieomylny.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.