GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Komisja ds. Społecznych i Relacji Prawnych z Władzami Świeckimi

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Pan Jezus powierza każdemu osobistą misję. Katolicy świeccy jako członkowie Chrystusowego Kościoła mają za zadanie rozpoznanie natury swojego powołania, godności, duchowości i odpowiedzialności. Przez przyjęty sakrament chrztu św. uczestniczą oni w kapłaństwie powszechnym, czyli mają swój udział w kapłaństwie Chrystusa, ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki.
    Synod diecezjalny podkreśla, że osoby świeckie spełniają pierwszą i najważniejszą misję Kościoła, którą jest uświęcenie dzieła stworzenia. Dokonują tego, jeśli żyją tajemnicami Chrystusa, uczestnicząc w misji apostolskiej Kościoła poprzez życie rodzinne, zawodowe, działalność w dziedzinie kultury i rozrywki, stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne. ✝︎
Komisja przypomina, że Kościół nie może pozostawać obojętny na problemy człowieka oraz ich następstwa, dlatego w granicach swoich kompetencji pragnie uczestniczyć we wszystkich trudnych procesach zachodzących w społeczeństwie. Ma obowiązek dania oceny moralnej niepokojącej sytuacji, formułowania właściwych wskazań, a także poszukiwania nowych dróg do polepszenia życia ludzi.
    Członkowie komisji wskazują też na istniejące negatywne zjawiska w diecezji, jak bezrobocie, poszerzające się środowisko ludzi wykluczonych społecznie, uzależnienie od hazardu, pornografii, alkoholu (w tym rozpijanie dzieci i młodzieży), narkotyków i inne. Celem komisji jest wezwanie wiernych do solidarności w działaniach, które pomogą przezwyciężyć patologie życia społeczno-gospodarczego. Nauczanie Kościoła wywodzi się z Ewangelii i jest uszczegółowieniem jej wskazań w życiu. W ten sposób każdy chrześcijanin jest zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do stworzenia świata bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego.
    Członkowie komisji polecają kapłanom, by w prowadzeniu duszpasterstwa dążyć do zgłębiania nauki społecznej Kościoła, w sposób szczególny poprzez rozpowszechnianie dokumentów z nią związanych, a zwłaszcza papieskich encyklik społecznych, oraz katechezę dla dorosłych. Uświadamiać wiernym, że Kościół bardzo angażuje się w stworzenie systemu społecznego, w którym najwyższymi wartościami są sprawiedliwość, równość oraz poszanowanie godności każdego człowieka.
    Otoczmy modlitwą wszystkich członków komisji, aby ich praca przyczyniła się do wspólnego dobra w naszym społeczeństwie.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.