GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Czym się zajmuje kuria?

Pytania i odpowiedzi

Wyraz „kuria” pochodzi z języka łacińskiego.
W Starożytnym Rzymie w ten sposób określano miejsce posiedzeń senatu lub sądu. W Kościele katolickim pojęcie „kuria” oznacza administrację Stolicy Apostolskiej (Kurii Rzymskiej), poszczególnych diecezji, a także prowincji zakonnych czy towarzystw życia apostolskiego.
W każdej diecezji na Białorusi istnieje własna kuria z centrum w Grodnie, Mińsku, Pińsku i Witebsku. Kodeks Prawa Kanonicznego poświęca kurii diecezjalnej kanony 469-494. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu kuria diecezjalna składa się z instytucji oraz osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej (por. kan 469).
Do jej zadań należą też relacje z innymi instytucjami kościelnymi, osobami prywatnymi, a także wspólnotą świecką. Najprościej można powiedzieć, że kuria pod kierownictwem biskupa koordynuje działalność Kościoła w diecezji.
Najbliższymi współpracownikami biskupa w kurii są wikariusz generalny, wikariusze biskupi, kanclerz, ekonom oraz przewodniczący różnych jednostek kurii.
Do zadań wikariusza generalnego należy pomoc biskupowi w zarządzaniu całą diecezją: spełnia zadania administracyjne, rozpatruje najistotniejsze sprawy bieżące, przyjmuje interesantów, a także jest przedstawicielem biskupa diecezjalnego.
Wikariusze biskupi są wyznaczani przez biskupa do pomocy w zarządzaniu częścią diecezji czy grupą osób lub do rozwiązywania pewnych spraw. Spełniają swe funkcje w ramach otrzymanych od biskupia diecezjalnego pełnomocnictw i zadań.
Istotną rolę odgrywa kanclerz kurii. Głównym jego zadaniem jest troska o przygotowanie i rozesłanie aktów kurialnych oraz przechowywanie ich w archiwum kurii odpowiednio do postanowień prawa kanonicznego. Biorąc pod uwagę wymienione obowiązki, można powiedzieć, że kanclerz odpowiada za działalność kancelarii (sekretariatu) kurii. W kancelarii kurii mogą też pracować notariusze i sekretarze.
Dużą pomoc biskupowi diecezjalnemu okazuje rada ekonomiczna oraz ekonom. W świetle ogólnych norm prawa kanonicznego do kompetencji rady ekonomicznej, którą kieruje bezpośrednio biskup diecezjalny, należą konsultacje, przygotowanie odpowiednich planów oraz lustracja w zakresie pytań ekonomicznych diecezji.
Tak więc kuria i jej pracownicy, pomagając biskupowi w zarządzaniu powierzoną jego opiece pasterskiej wspólnotą wiernych, służą też kapłanom diecezji i ludowi Bożemu, którzy w razie potrzeby mogą zwracać się do wspomnianej instytucji.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.