GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Podkomisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej, wchodzącą w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego. Obszarem jej zainteresowań jest wszystko to, co dotyczy śpiewu i muzyki w naszych świątyniach.
    Muzyka kościelna odznacza się świętością, czyli prawdą, pięknem formy oraz powszechnością. Nie może ona podlegać świeckim reminiscencjom i banalnym formom muzyki rozrywkowej. Repertuar wykonywany podczas Mszy św. powinien być zgodny z przepisami liturgicznymi, uwzględniać poszczególne części liturgii, odpowiadać okresowi liturgicznemu. ✝︎
Muzyka brzmiąca w trakcie Mszy św., a w sposób szczególny śpiew, jest nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, lecz także jej integralną częścią: służy do oddania chwały Bogu i uświęcenia wiernych (por. KL 112). Musi więc być zgodna z duchem i powagą liturgii, sprzyjać jej refleksyjnemu przeżywaniu. Nie może też wyłączać zgromadzonych wiernych od udziału w śpiewie, lecz jednoczyć, by ich głosy wspólnie rozbrzmiewały w czasie czynności liturgicznych.
    Członkowie podkomisji zauważają, że wspólnota Kościoła diecezji grodzieńskiej kontynuuje tradycje muzyki religijnej i liturgicznej. Zachęcają kapłanów, katechetów, a przede wszystkich organistów do cierpliwego uczenia dzieci oraz młodzieży pieśni religijnych. Zwracają też uwagę na znaczenie poszukiwania przez duszpasterzy dróg i działań w zachęcaniu parafian do wspólnego śpiewu podczas celebracji liturgicznych. Może to w dużym stopniu rozbudzić pobożność wiernych.
    Na posiedzeniach podkomisji podkreśla się, że we Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży należy dobierać odpowiednie pieśni liturgiczne, uwzględniając wiek uczestników oraz możliwości wykonania, a zarazem zachowując sakralny i modlitewny charakter celebracji Eucharystii.
    Podkomisja zaznacza, że w większych parafiach powinny działać zarówno chór parafialny, jak i schole liturgiczne, aby upiększać niedzielne Msze św. Zaleca się również tworzenie zespołów instrumentalnych wykonujących muzykę ściśle kościelną. W mniejszych parafiach, gdzie nie ma organisty, śpiew winni podtrzymywać odpowiednio do tego przygotowani kantorzy.
    Podkomisja rozważa też stworzenie placówki o charakterze diecezjalnym, która by się zajmowała kształceniem przyszłych i formacją posługujących obecnie organistów i muzyków kościelnych.
    Zachęcamy do objęcia pamięcią modlitewną członków Podkomisji ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej. Niech muzyka i śpiew rozbrzmiewające w naszych świątyniach sprzyjają ożywieniu wiary i głębszemu spotkaniu z Bogiem.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.