GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

13 pazdziernika 2019 roku

Z głębi serca

МАЦІ БОЖАЯ БАРУНСКАЯ

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi szczerze dziękujemy za to, że był z nami podczas jubileuszu naszej parafii. Pragniemy też złożyć na ręce Ekscelencji wyrazy wdzięczności za naszego proboszcza księdza Romana Jałowczyka, wspaniałego duszpasterza i gospodarza, który kocha Pana Boga, troszczy się o powierzony mu kościół i zawsze jest otwarty i pomocny dla ludzi. Niech dobry Bóg błogosławi i umacnia, a codzienna posługa przynosi radość!
Wdzięczni wierni z parafii św. Michała Archanioła w Gnieźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, pokoju i miłosierdzia Bożego. Niech światło Chrystusa oświeca Twe życie, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą drogą ku świętości i otacza swoją opieką. Jesteśmy wdzięczni Panu, Twojej rodzinie, w sposób szczególny mamie, oraz wszystkim, którzy stali u źródeł Twego powołania. Szczerze dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewangelii, abyśmy trwali w Chrystusie i podążali za Nim. Dziękujemy za posługę w naszej parafii, za dobre serce, wiarę i miłość do ludzi.
Z szacunkiem i modlitwą ruch apostolski „Margaretka”, Żywa Koronka Miłosierdzia oraz wierni z parafii św. Jerzego w Wornianach i Woronie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Szpieniowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia i wyrazy wdzięczności. Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa dla Ciebie, a Twojej mamie za to, że mimo wszelkich trudności wychowała Cię i w ciągu całego czasu Twojej posługi w naszej wspólnocie jest ofiarnym dobroczyńcą. Dziękujemy Ci za nieocenione starania na rzecz odnowy parafii, za opiekę duszpasterską, nieustanną modlitwę oraz za to, że w chwilach radości, smutku i skruchy zawsze jesteś obok. W swoich modlitwach za to wszystko dziękujemy Panu Bogu oraz prosimy o zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Ciebie i Twoich bliskich.
Wierni z kościoła pw. Opieki NMP w Dojlidkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, dobroci, radości i pogody ducha. Niech każdy nowy dzień będzie oświecony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami, Duch Święty niech nieustannie udziela swych darów, a Matka Boża otacza miłością i prowadzi najpiękniejszą drogą ku Synowi. Serdecznie dziękujemy za ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi oraz za troskę o nasz kościół.
Wdzięczni wierni z parafii świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji 45-lecia składam serdeczne życzenia. Z okazji Urodzin dziś złożyć życzenia Dla Księdza Igora poczuwam pragnienie. Niech Bóg nieustannie obdarza natchnieniem Oświeca wędrówkę po tej biednej ziemi. Choć lat 45 – liczba niespora, Zdążyłeś już znaleźć swój szlak, swoją drogę: Nad świata ułudę wolałeś Boga, By dusze strapione miłością ratować. Tyś Stwórcy narzędziem, by człowieka zbawiać, Do Niego najprostszą ścieżyną prowadzisz. Niech Pan w chwilach smutku czy trudu, czy znoju Napełnia mądrością i będzie Ostoją. 45 przecież to nie jest połowa, Żyj w zdrowiu do stu lat, a możesz wręcz ponad! Niech starość nie daje się Tobie we znaki, Byś zawsze żarliwie obdarzał nas Światłem, Tym, którym nadzielił Cię Pan Jezus sam, A wraz z nim tam dobroć i uczciwość wlał. Powołał być księdzem, Tyś misji tej sprostał. Nakazał, byś sercem owieczki swe kochał. Niech uśmiech na twarzy Twej na zawsze zagości, Dodaje on innym najszczerszej radości. Przy Bogu trwaj mocno, bo trwali tak święci, On zawsze w opiece ma swoje dzieci.
Raisa Woronik
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Jemu i ludziom. Życzymy pogody ducha, ciszy w sercu, dużo pięknych, spokojnych, słonecznych i błogosławionych dni.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Bóg dał Ci mądrość i prostotę, cierpliwość, miłość i swoją opiekę. Niech promień Jego łaski zawsze lśni nad Twoją głową, a posługa duszpasterska będzie wypełniona Jego błogosławieństwem.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, długich lat życia i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą, a dobry Bóg zawsze broni.
Z pamięcią w modlitwie byli parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Urodzin z serca życzymy zdrowia, słonecznych dni, życzliwych ludzi obok, sił w niełatwej posłudze kapłańskiej, obfitych łask Bożych i darów od Chrystusa: pokoju, radości i nadziei. Niech dobry Bóg zawsze pomaga, a Najświętsza Maryja Panna troszczy się o Ciebie.
Z modlitwą wierni z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej, dobrych parafian na Twej drodze. Niech Pan Bóg pomaga Ci zawsze i wszędzie, a Matka Boża
otula swoją miłością. Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siły się nie kończą, a radość towarzyszy na co dzień. Niech Cię otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron zawsze będzie obok.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Międzyrzecza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie spełniać posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie wypełnione pokojem i miłością.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszce z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech dobry i miłosierny Bóg codziennie Ci błogosławi, Matka Boża otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości, Duch Święty obficie zsyła swe dary, a Anioł Stróż zawsze będzie obok.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lacka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa oraz wielu radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca, a święty Patron zawsze się Tobą opiekuje.
Parafianie i Kółko Różańcowe z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Kochanej Pani Wandzie Szumiel z okazji 90-lecia składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, błogosławieństwa Bożego oraz miłosierdzia, a także obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje i otula płaszczem matczynej miłości.
Rodzina oraz chór parafii pobernardyńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Swisłockiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, pomyślności w posłudze duszpasterskiej oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Szczerze Ci dziękujemy za ofiarny trud na rzecz Boga i ludzi.
Wdzięczni parafianie z Berdówki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego oraz obfitych plonów na niwie Pana. Niech zdrowie, radość i pokój nigdy Cię nie opuszczą, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Z pamięcią w modlitwie i wdzięcznością wierni z kaplicy w Surażu
❧✿❧
Kochanej Mamusi, Babci, Prababci i Praprababci Jadwidze Oleńskiej z okazji 100. Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju, Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Panny na dalsze lata życia.
Córki, syn z synową, wnuki, prawnuki i praprawnuczki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi składamy wyrazy szczerego żalu z powodu śmierci ojca. Niech miłosierny Bóg przyjmie duszę zmarłego do swojego Królestwa.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z powodu śmierci ojca przesyłam wyrazy współczucia i wsparcia chrześcijańskiego oraz jednoczę się w modlitwie o pokój wieczny dla zmarłego.
Andrzej Słonimiec

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.