GRODNO
Środa,
08 lutego
2023 roku
 

Męczeństwo Chrystusa

Kącik dziecięcy

Witaj Maleńki Czytelniku!
    Na pewno widziałeś, że nieraz na Mszy św. kapłan wychodzi w czerwonej szacie.
    Dlaczego? Oznacza to, że w liturgii wspomina się jednego lub kilku męczenników.
    Kim są męczennicy?
Podczas ziemskiej posługi Pan Jezus przepowiadał swoim naśladowcom: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20b). A zarazem obiecywał wielką nagrodę gnębionym z powodu Jego imienia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 11–12а).
Ci, którzy doświadczają krzywdy z powodu wiary i miłości do Chrystusa i oddają swe życie Bogu, są nazywani męczennikami. W tłumaczeniu z języka greckiego wyraz „męczennik” oznacza „świadek”. Pierwszymi świadkami wiary chrześcijańskiej byli apostołowie, którzy głosili Ewangelię daleko poza granicami Ziemi Świętej. Pierwszym męczennikiem został święty Szczepan. Gdy go kamienowano za wiarę, zawołał donośnym głosem: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7, 60). Podobne słowa wypowiedział Chrystus podczas modlitwy za tych, którzy Go krzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Wielkie cierpienia męczenników oraz to, że przebaczyli swoim katom, często sprawiało, że świadkowie takiego bohaterstwa licznie przyjmowali chrześcijaństwo.
    Pierwszym chrześcijanom przyszło żyć i głosić Ewangelię w czasach okrutnych prześladowań ze strony władz i narodu. Dla ludzi niewierzących lub tych, którzy wierzyli w innych bogów, wiara chrześcijańska była niezrozumiała i niebezpieczna, gdyż ich życie nie było zgodne z nakazami Pana Jezusa. Prześladowania zaczęły się za czasów panowania króla Nerona w połowie I wieku po narodzeniu Chrystusa. Bezlitosny władca skorzystał z okazji potężnego pożaru w Rzymie i obwinił w tym chrześcijan. Naród, który mało wiedział o chrześcijaństwie i uważał go za niebezpieczną sektę, z gotowością podjął się krwawych rozpraw nad wiernymi. Wyznawców palono na snopach, rzucano na zjedzenie głodnym drapieżnym zwierzętom, katowano na krzyżach. Najokrutniejsze prześladowania miały miejsce za czasów panowania króla Dioklecjana pod koniec III wieku oraz w kolejnych latach. Chrześcijan zmuszano do wyrzeczenia się wiary i złożenia ofiary bogom pogańskim.Niestety, we współczesnym świecie nadal trwają prześladowania chrześcijan.
    Co roku wielu naśladowców Pana Jezusa ginie za swoją wiarę. W niektórych krajach przyjęcie chrześcijaństwa jest karane prawem państwowym, w innych zaś chrześcijan znieważają i zabijają agresywnie nastawieni obywatele. Powody do prześladowań i nienawiści w różnych wiekach i różnych krajach nie są te same, jednak wszystkich męczenników łączy ich męstwo i wierność Bogu.
    Drogi Maleńki Czytelniku! Każdy chrześcijanin powinien świadczyć o swojej wierze w Chrystusa. Czasami codzienne męczeństwo jest trudniejsze od śmierci. Można tu zaliczyć cierpienia związane ze strachem odpowiedzialności, trudnościami i zażenowaniem, trudnymi sprawami. Codziennego męczeństwa doświadcza się w sytuacji, gdy ci, kogo kochamy, nie kochają nas; gdy ci, na kogo się spodziewamy, nas zawodzą; gdy trudno jest przyjąć swoje obowiązki lub wyrzec się tego, co chcielibyśmy posiadać; gdy trzeba nieustannie dokładać starań, by żyć zgodnie z sumieniem i Bożymi przykazaniami. Jest to również wierność sobie samemu i swoim przekonaniom, mimo że nie są akceptowane przez kolegów i społeczeństwo.
    Niech Pan Bóg dodaje nam męstwa, byśmy mogli być Jego świadkami. Niech pozwoli żyć chrześcijańską nadzieją, w sposób szczególny w ukrytym męczeństwie – sumiennym wykonywaniu powszednich obowiązków.

   Zadanie: zapoznaj się z życiorysami świętych męczenników, wybierz jednego z nich na swojego orędownika i módl się za jego wstawiennictwem, by pomagał Ci być odważnym wyznawcą Chrystusa.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  327

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.