GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią.
Pierwszy Synod Djecezji Grodzieńskiej
W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Głoszenia Słowa Bożego, która wchodzi w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego. Jej obszarem zainteresowań jest wszystko to, co dotyczy głoszenia i słuchania Słowa Bożego.
    Kościół żyje Słowem Bożym, przechowuje je i strzeże, przekazuje z pokolenia na pokolenie i dzieli się nim z wszystkimi ludźmi. Celem Podkomisji jest ocenienie przepowiadania Słowa Bożego w diecezji grodzieńskiej (w tym też braki i błędy związane z tą posługą), a także formacja jego głosicieli. Podkomisję interesują różnorodne kwestie związane z kazaniem czy homilią niedzielną i codzienną (źródła, tematyka i in.), a także organizacja misji i rekolekcji parafialnych. ✝︎
Członkowie podkomisji podkreślają, że w dziele budowania Kościoła homilia odgrywa rolę zasadniczą, będąc podstawowym sposobem nauczania wiernych w trakcie Mszy św. Treściowo powinna się ona koncentrować na fragmentach Pisma Świętego czytanych podczas liturgii. W homilii należy wykorzystywać egzegezę tekstu biblijnego oraz uwzględniać bogatą i wielowiekową tradycję Kościoła.
    Na posiedzeniach podkomisji stwierdza się, że czytelne pozytywne nastawienie kaznodziei do słuchaczy oświetla głoszone Słowo Boże. Powinien on mieć świadomość tego, jak bardzo cenna i potrzebna jest podjęta posługa, patrzeć na siebie w świetle głębokiej wiary, przeżywając własną misję w poczuciu obowiązku i lojalności wobec Stwórcy i ludzi.
    Członkowie podkomisji zaznaczają, że kaznodzieja ma budzić sumienia, promować wewnętrzną wolność, która wypływa z kontaktu z Bogiem, w sposób szczególny na modlitwie. Jednocześnie pogłębione życie duchowe i więź z Wszechmogącym w naturalny sposób prowadzą do bardziej wnikliwego zrozumienia spraw społecznych, solidarności z bliźnimi, wrażliwości na cierpiących, na osoby pozbawione wolności i podstawowych praw ludzkich.
   Szczególną uwagę podkomisja zwraca na to, że wierni potrzebują osobistego świadectwa kaznodziei – chcą słuchać osoby, która utożsamia się z tym, co mówi. Reszta jest wręcz drugorzędna.
    Zachęcamy do objęcia pamięcią modlitewną członków Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego oraz problemów, którymi się zajmują. Prośmy Boga, aby głoszone homilie były nie tyle wspominaniem Chrystusa, ile proklamacją wydarzenia Jezusa jako rzeczywistości zbawczej, stojącej przed każdym człowiekiem, domagającej się odpowiedzi przez wiarę i zaangażowanie moralne.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.