GRODNO
Czwartek,
30 maja
2024 roku
 

Jesteśmy posłani

Słowo redaktora

 Misja niesienia Chrystusa innym – aż po krańce ziemi – trwa nieprzerwanie od 2 tysięcy lat. Nakaz, by iść i głosić Dobrą Nowinę, jest nadal aktualnym i bardzo wymagającym zadaniem, pozostawionym przez Zbawcę Kościołowi.
    Jak Ojciec posłał Syna, tak Syn posłał Apostołów, a współcześnie posyła nas do realizowania szczególnej misji zbawienia człowieka. Wypełnia ją dziś Kościół, który ze swej natury jest powołany, by głosić Słowo Boże, tworzyć wspólnoty uczniów, a także dzielić się wiarą w jedynego Pana, Dawcę życia wiecznego.
   Kościół trzeciego tysiąclecia, jak twierdził św. Jan Paweł II, musi odzyskać swój misyjny zapał i umieścić nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie…” w centrum swego działania duszpasterskiego.
Dziś papież Franciszek wzywa do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, pełnego dynamizmu i radości. Charakteryzuje go jako misyjne wyjście, by dotrzeć na peryferie świata; wyruszenie w drogę, by stanowić wspólnotę uczniów podejmujących nowe inicjatywy.
    Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udania się na obrzeża swoich parafii, wspólnot, ognisk rodzinnych z Dobrą Nowiną. Bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu św. wszyscy jesteśmy – jak naucza papież Franciszek – uczniami-misjonarzami (EG, 120).
    Z zapałem powinniśmy docierać do potrzebujących światła Ewangelii, do tych, którzy zatracili smak wiary, żyjących na jej marginesie. Mamy udać się w drogę, aby być prawdziwymi świadkami Chrystusa. Trwający w Kościele powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest okazją do głębszego uświadomienia sobie, że Jezusowy nakaz „Idźcie i głoście” dotyczy wszystkich członków Kościoła. Każdy z nas został wezwany do ewangelicznej odnowy i misyjnego nawrócenia.
   
    Drodzy Czytelnicy!
    Całym sercem włączmy się w ewangelizacyjny trud Kościoła. Wzywajmy Ducha Świętego, który jest „głównym sprawcą misji”, by działał w nas i przez nas, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4).

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  216

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.