GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Kościół realizuje misję uświęcania poprzez świętą liturgię, która polega na sprawowaniu kapłańskiego urzędu Pana Jezusa. Dobrze przeżyta Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W niej głosi się i celebruje misterium Chrystusa, o istocie którego wierni powołani są świadczyć w świecie.
    Zagadnieniem, którym zajmuje się Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego jest szeroko rozumiana liturgia Kościoła, w sposób szczególny lokalnego – grodzieńskiego. Podczas swoich obrad członkowie komisji skupiają uwagę na ukształtowanej liturgii w parafiach, sprawowanych sakramentach i sakramentaliach. Ich celem jest uwrażliwienie wiernych na to, że każdą celebrację trzeba starannie przygotować zgodnie z księgami liturgicznymi. Zadanie to należy przede wszystkim do duszpasterzy i parafialnego zespołu liturgicznego. ✝︎
Drugim tematem podejmowanym podczas prac komisji jest duszpasterstwo grup liturgicznych, do których należą m.in. zakrystianie, organiści, lektorzy, a także ministranci. Na szczególną uwagę zasługuje muzyka liturgiczna, jej jakość oraz zaangażowanie wiernych w śpiew. Członkowie komisji zaznaczają, że wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu liturgii powinny być systematycznie formowane liturgicznie i moralnie. Wiernym należy spełniać swe funkcje w sposób ustalony przez Kościół.
    Zadaniem komisji jest również wypracowanie jednolitych postaw i gestów w czasie sprawowania Eucharystii, uwzględniając przy tym tradycję dawnej archidiecezji wileńskiej i pobożność miejscowego ludu. Podkreśla się też znaczenie analizy zwyczajów i tradycji liturgicznych kultywowanych w diecezji, aby je ocenić i odważnie wyznaczyć drogę do koniecznego ujednolicenia praktyki liturgicznej.
    Módlmy się za nasz lokalny Kościół, za tych, którzy go tworzą, aby poprzez regularną katechizację, osobisty wysiłek oraz regularny udział w liturgii, szczególnie młode pokolenie potrafiło zachowywać wrażliwość do rzeczy świętych.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.