GRODNO
Środa,
17 kwietnia
2024 roku
 

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła: witając orędownika białoruskiego narodu

Wywiad

Od roku na Białorusi trwa peregrynacja kopii figury św. Michała Archanioła z włoskiego sanktuarium leżącego w paśmie górskim Gargano. Znajduje się tam jedyna na świecie świątynia poświęcona nie ręką człowieka, lecz anioła. Uczynił to sam św. Michał podczas swoich objawień w Monte Sant’Angelo. Kopia figury zawitała już do parafii naszej diecezji, takich jak Smorgonie, Nowogródek, Makarowce i in.
We wspomnienie liturgiczne św. Michała Archanioła ks. Igor Łaszuk, organizator peregrynacji, opowiada o istocie pielgrzymowania figury archanioła oraz o tym, w jaki sposób dzięki Opatrzności Bożej drobna inicjatywa zmieniła się w sprawę na dużą skalę.
– Ks. Igorze, proszę przybliżyć postać św. Michała Archanioła. Czym jest bliska wiernym?
    – Św. Michał swoim imieniem głosi Bożą moc i chwałę. Imię „Michał” w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „Któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej św. Michał Archanioł jest pierwszym i najpotężniejszym wśród aniołów. Uważa się go za stróża tronu Bożego. Jak świadczy opowieść biblijna, św. Michał wystąpił przeciwko zbuntowanemu Lucyferowi i odniósł zwycięstwo. Pomaga ludziom w walce ze złem. W liturgii św. Michała nazywa się też aniołem pokoju. Często kieruje się do niego prośby o wyprowadzenie dusz z czyśćca.
    „Książę wojska niebieskiego” od dawna sprawuje opiekę nad ziemiami Białorusi. Jego wizerunek znajduje się na starożytnym herbie Nowogródka – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, naszego historycznego kraju. Dziś św. Michał Archanioł jest głównym opiekunem Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi i całego Kościoła lokalnego. Można stwierdzić, że jest dla nas najbliższym patronem z wojska niebieskiego.
   
    – Co było głównym powodem do organizowania peregrynacji na Białorusi?
    – Wszystko się zaczęło od chęci rozwijania kultu św. Michała Archanioła w parafii ku jego czci we wsi Bogdanowo (archidiecezja mińsko-mohylewska – uw. red.), gdzie posługiwałem przez siedem lat. Kościół tam kilkakrotnie ulegał zniszczeniu – zły czynił wszystko, co tylko było możliwe, by wykorzenić wiarę lokalnych mieszkańców. Jednak dzięki orędownictwu potężnego patrona, świątynia zawsze się odradzała. Czyż nie jest to cud? Postanowiłem więc umieścić na fasadzie kościoła dużą figurę św. Michała Archanioła, aby wznosiła się nad bogdanowską ziemią, zachęcając ludzi do pogłębiania swej wiary.
    Wkrótce z Bożej woli poznałem Włocha, pochodzącego z miasta Monte Sant’Angelo, gdzie znajduje się najstarsze sanktuarium św. Michała na świecie. Opowiedział mi o licznych objawieniach archanioła w górach Gargano oraz peregrynacji jego figury w różnych krajach. Potem czekała na mnie inna miła niespodzianka: jeden z kolegów zaproponował sprezentować kopię figury z sanktuarium w Monte Sant’Angelo i pomóc z przewiezieniem jej na Białoruś. 8 maja 2018 roku, w kolejną rocznicę objawień św. Michała Archanioła, wzięliśmy udział we Mszy św. w jaskini góry Gargano i poświęciliśmy kopię figury. Później prywatnym samolotem transportowaliśmy ją na Białoruś. Oczywiście, stwierdziłem, że przed „zamieszkaniem” w Bogdanowie, figura powinna odwiedzić wszystkie parafie naszego kraju.
   
    – Z Księdza spostrzeżeń, jak wierni przeżywają peregrynację?
    – Ludzie z dużym entuzjazmem przyjmują figurę. Wśród wiernych czuje się mocną odnowę religijną. Każda wizyta do parafii się odróżnia, ma w sobie coś nowego. Zapał parafian i kapłanów inspiruje mnie do nowych pomysłów. Tak na przykład w tym roku 29 września planuję polecieć helikopterem z Iwieńca na Górę Anielską (Święto-Michajłowską) pod Nieświeżem, gdzie znajdował się kościół pw. św. Michała oraz klasztor ojców jezuitów.
   
    – Jak się odbywa peregrynacja?
    – Zwykle proboszcz zaprasza do swojej parafii, po czym uzgadniamy datę. Staram się dostarczać jak najmniej kłopotów organizacyjnych: troszczę się o transport i ulokowanie figury w świątyni.
    Z reguły peregrynacja rozpoczyna się we wtorek – dzień anielski – i kończy się po tygodniu. Wierni otrzymują specjalnie przygotowany modlitewnik „Któż jak Bóg”, w którym znajdują się wszystkie modlitwy przez orędownictwo św. Michała Archanioła. Wspólnie wypraszamy u Boga potrzebne łaski. Co dnia ludzie gromadzą się na Mszy św., celebrowanej w różnych intencjach. Czasami odbywa się modlitwa różańcowa przed rozpoczęciem liturgii, czasami adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
   
    – Jeden z celów peregrynacji – modlitwa za Białoruś. O co prosicie dla naszego kraju?
    – Idąc drogą do zbawienia, czujemy potrzebę dzielenia się tą radością z bliskimi. Życzymy dobra wszystkim, z kim złączył nas los na stworzonej przez Boga ziemi. Modlimy się za Kościół na Białorusi, za kierowników państwa, za zmarłych, którzy tu kiedyś mieszkali, oraz za to wszystko, co posiadamy. Prosimy, by Pan strzegł nas od grzechu, by Duch Święty zstąpił na tę ziemię i ją odnowił, by św. Michał Archanioł zachował ją w pokoju.
   
    – W czym tkwi istota peregrynacji figury archanioła?
    – Trudno jest żyć w świecie, w którym szaleje diabeł, bez orędownictwa św. Michała Archanioła, wodza zastępów niebieskich. Rozpocząwszy kiedyś bitwę ze smokiem, do dnia dzisiejszego prowadzi on walkę ze złem. Podczas wizyt jego figury w parafii wielu może poznać lub na nowo odkryć dla siebie nie tylko postać księcia wojska niebieskiego, lecz także potęgę modlitewnej jedności z aniołami. Każdy z nas potrzebuje ich obrony.
    Jednak najważniejsze z tego, co pragnę przekazać ludziom, jest przedwieczne przesłanie św. Michała: „Któż jak Bóg”. Będziemy kroczyli błędnymi drogami życia, dopóki nie zrozumiemy, że jesteśmy stworzeniami Pana i nikt nie może Mu dorównać.
   
Modlitwa do św. Michała Archanioła
    Św. Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego.
    W Tobie, św. Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.
    Św. Michale Archaniele, obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Dopomóż, abyśmy przez wieczność całą pozostali wierni twemu wezwaniu „Któż jak Bóg!”. Amen

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  259

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.