GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

15 września 2019 roku

Z głębi serca

ŚW AP MATEUSZ

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i wytrwałości w pełnieniu niełatwej posługi, a także opieki Matki Bożej i świętego Patrona na każdy dzień życia oraz obfitych łask Bożych.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Michaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Wnorowskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej na każdy dzień. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, Jego łaska, opieka Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Odelska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, opieki Matki Bożej. Niech Wszechmogący codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei na lepsze. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość goszczą w Twoim sercu, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Mostów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Witalemu Cybulskiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi i Jerzemu Jodzikowi z okazji Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego i ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej i obdarza swoimi darami, a Maryja Panna wspiera zawsze i wszędzie. Niech każdy dzień służby na rzecz Boga i ludzi przynosi radość i zadowolenie. W modlitwie prosimy Pana, aby błogosławił Wam w każdej sprawie.
Z wdzięcznością i szacunkiem wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Edwardowi Petelczycowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, wszelkich łask Bożych i samych radosnych chwil w życiu. Dziękujemy za to, że jesteś obok w każdej potrzebie. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi na drodze kapłaństwa, a Matka Boża ogarnia macierzyńską miłością i opieką.
Z wdzięcznością i modlitwą wierni i Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi, Księdzu Jerzemu Żegarynowi, Kapłanom oraz Wszystkim tym, którzy towarzyszyli figurze św. Michała Archanioła w drodze do naszej świątyni, pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności za organizację uroczystości. Dziękujemy za skierowane do nas Słowo Boże, za świadectwa. Z nadzieją oczekujemy na dobre owoce z tego spotkania, a zarazem ufamy, że św. Michał Archanioł będzie bronił nas i nasz kraj od złego. Niech Matka Boża wyprasza dla Was potrzebne łaski, a Anioł Stróż zawsze będzie obok na niełatwej drodze posługi kapłańskiej.
Parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Radziukowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy obfitych łask Bożych oraz samych szczęśliwych chwil. Życzymy również, abyś niósł Dobrą Nowinę, szerzył radość, nadzieję i miłość, abyś był znakiem miłującej obecności Boga pośród Jego ludu. Szczęść Boże!
Z darem modlitwy wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Słuchając i rozważając każde słowo przenikające do serca i duszy, możemy z pewnością porównać Cię z dobrym Samarytaninem, który z wielką miłością, pieszczotą i dobrocią pochylił się nad potrzebującym człowiekiem. Uczysz nas dziękować za wielkie dary wiary oraz zwyczajne, proste rzeczy codzienności. Niech każdy Twój dzień stanie się miłą przygodą w drodze ku świętości, a Duch Święty, który tak wyraźnie Cię dotyka, niech pisze piękną księgę Twej pracy na niwie Bożej.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sorele z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego oraz obfitego plonu na niwie Pana. Niech zdrowie, radość i pokój nigdy Cię nie opuszczają, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Łucja Łabecka i Stanisława Sidorowicz z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech w tym radosnym dniu Chrystus przytuli Cię do swego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem, zdrowiem i wszelkimi łaskami na długie lata. Zawsze pamiętamy o Tobie.
Byli parafianie z Zelwy – rodziny Trubiej i Romańczuk z Grodna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, a także mocnego zdrowia, sił, niegasnącego zapału, życzliwych i dobrych ludzi na drodze służenia Bogu i ludziom. Dziękujemy Ci za ofiarną pracę, cierpliwość i dobre serce, a Twoim rodzicom za inteligentnego, wyrozumiałego, dobrego syna.
Wdzięczni parafianie z kaplicy MB Ostrobramskiej w Urciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na całe życie, pogody ducha, niekończących się sił na każdy dzień niełatwej posługi kapłańskiej. Życzymy także błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty, Jezus Chrystus i wszyscy święci aniołowie Cię bronią. Niech miłosierdzie, dobroć i miłość do ludzi nieustannie będą z Tobą. Dziękujemy serdecznie za codzienną posługę w naszej parafii, a Twym rodzicom za szczerego i dobrego syna.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym radosnym dniu Jezus Miłosierny przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca, obdarzy mocnym zdrowiem, błogosławieństwem i wszelkimi łaskami na długie lata. Życzymy nieustannej opieki świętego Patrona i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twoje życie będzie wypełnione światłem, radością i mocną niezachwianą wiarą, a wszystkie obrane cele realizują się z Bożą pomocą.
Byli parafianie ze wsi Gołowieńczyce
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Marii Stasiewicz z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocy zdrowia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, opieki Najświętszej Maryi Panny, niegasnącego zapału w posłudze, natchnienia. Niech radość towarzyszy Ci każdego dnia, a Duch Święty oświetla drogę życia i pomaga dążyć za Chrystusem.
Z modlitwą wdzięczni Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei, a także życzliwości i szacunku od ludzi. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizowaniu powołania, głoszeniu Słowa Bożego i szerzeniu Jego Królestwa na ziemi.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Zelwy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, a także wytrwałości oraz życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, Duch Święty obdarza bogactwem duchowym, a każdy dzień posługi będzie wypełniony radością i pokojem. Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Pacynie z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce zawsze cieszy się z plonów pracy. Bądź kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa i za przykładem swojej wiary nadal uświęcaj ludzi i dawaj świadectwo prawdziwego chrześcijanina. Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji 16. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża otacza miłością i opieką, a Duch Święty udziela swych darów.
Wdzięczni parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, napełni Twoje serce pokojem, radością i nadzieją, pomoże w przezwyciężeniu trudności i stanie się źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Życzymy mocnego zdrowia, pogodnych dni oraz dobrych ludzi na drodze duszpasterskiej. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, a święty Patron pomaga w każdej chwili życia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksientiewowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, długich lat życia oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech promienie Miłosierdzia Bożego oświecają drogę kapłańską, Duch Święty obsypuje wszelkimi darami, Bóg Ojciec nieustannie błogosławi, a Anioł Stróż ma w swej opiece zawsze i wszędzie.
Parafia Lack, wsie Jewłasze, Dołgaja, Bogdany
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Arturowi Wołczkiewiczowi i Witalemu Cybulskiemu z okazji Urodzin życzymy niezbędnych łask od Wszechmogącego, opieki Matki Bożej i świętych Patronów, darów Ducha Świętego, mądrości, czułości i natchnienia na każdy dzień życia. Niech droga, którą wybraliście, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a posługa kapłańska wydaje obfite owoce. Szczęść Boże!
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech dobry Bóg obdarza błogosławieństwem, a Michał Archanioł ma w swej szczególnej opiece. Dziękujemy za szczerość, życzliwość i ofiarną posługę kapłańską. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Wierni z parafii św. Kazimierza, Pierwomajsk-Nieciecz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Cybulskiemu z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, niezachwianej wiary, sił i cierpliwości w posłudze duszpasterskiej. Prosimy Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę, aby we wszystkim Ci pomagali. Szczęść Boże!
Z szacunkiem i modlitwą wierni z kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyjęli na nocleg, częstowali posiłkami, spotykali z ogromną życzliwością uczestników tegorocznej pieszej pielgrzymki z Grodna do sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Rosi. W sposób szczególny dziękujemy mieszkańcom wsi Staniewicze i Burniewa oraz ich okolic za gościnność i cudowny klimat. Wyrazem naszej wdzięczności jest pamięć modlitewna. Pamiętamy o Was przed Bogiem i modlimy się, by Wszechmogący darzył Was potrzebnymi łaskami.
Z wdzięcznością i wyrazami szacunku uczestnicy XVIII Pieszej Pielgrzymki Grodno – Roś

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.