GRODNO
Piątek,
27 stycznia
2023 roku
 

Komisja ds. Posługi Charytatywnej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Chrystus poprzez swoje słowa oraz czyny objawił nam Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Z miłością pochylał się nad ludźmi doświadczonymi cierpieniem duchowym lub fizycznym. Zachęcał uczniów do naśladowania Wszechmocnego, mówiąc: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus uświadomił nam, że posługa miłości wobec ubogich nigdy nie straci swojej aktualności, ponieważ „ubogich zawsze macie u siebie” (J 12, 8). Jest zatem rzeczą oczywistą, że I Synod diecezji grodzieńskiej nie może uchylić się od podjęcia refleksji nad dziełem charytatywnym. ✝︎
Od 1992 roku na terenie diecezji grodzieńskiej działa Misja Religijna „Charytatywne Katolickie Stowarzyszenie Caritas”. Ta instytucja koordynuje kościelną misję pomocy potrzebującym w diecezji, prowadząc ją w ramach swojego statutu, a także szerzy chrześcijańskie zasady dobroczynne. Do podstawowych zadań Caritas należy świadczenie pomocy indywidualnej, a także grupom osób: sierotom, rodzinom wielodzietnym, ludziom starszym, chorym, samotnym, bezdomnym, więźniom oraz innym. Zakres działalności instytucji obejmuje organizację imprez i akcji charytatywnych oraz urządzanie wypoczynku dla dzieci.
    Komisja synodalna podkreśla, że diecezjalna organizacja charytatywna powinna współpracować z instytucjami świeckimi, wspólnotami innych wyznań oraz utrzymywać kontakty z zagranicą, zawierać niezbędne do tego umowy i porozumienia, o ile nie są one sprzeczne z ustawodawstwem Republiki Białoruś oraz jej zobowiązaniami międzynarodowymi. Zwraca uwagę na potrzebę zakładania Parafialnych i Dekanalnych Zespołów Caritas, aby we współpracy z instytucją diecezjalną szerzyć dzieła miłosierdzia na poszczególnych terytoriach.
    Komisja zaznacza, że istotne znaczenie dla diecezji ma kontynuacja działalności placówek charytatywnych, takich jak stołówka dla biednych, punk socjalny i apteczny, centrum pomocy socjalnej i charytatywnej. Uważa za konieczne zakładanie nowych placówek, a w szczególności tworzenie parafialnych dzieł charytatywnych, wynikających z potrzeb konkretnej wspólnoty.
    Członkowie komisji posiadający doświadczenie w posłudze potrzebującym pragną raz jeszcze przyjrzeć się Kościołowi grodzieńskiemu, aby wspólnie odpowiedzieć na pytania, jak zaradzić ludzkiej biedzie – materialnej i duchowej.
    Módlmy się do miłosiernego Boga, prosząc o otwartość serc na cudze nieszczęście, a także o światło Ducha Świętego, by umieć zaradzić napotykanym trudnościom.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  339

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.