GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

30 czerwca 2019 roku

Z głębi serca

ТРАКЕЛЬСКАЯ МБ

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro zawsze goszczą w Twoim sercu. Dziękujemy za ofiarną pracę, mądre słowa i ojcowską troskę o swoich parafian.
Wierni z parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji Imienin i Urodzin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył dla Ciebie wszechmogący Bóg, oraz ludzkiej dobroci. Nisko się kłaniamy z wdzięcznością za głoszenie Słowa Bożego, ofiarną pracę, cierpliwość, dobroć i wielkość serca.
Wierni z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Pawłowi Romańczukowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, potrzebnych łask od Wszechmocnego. Niech Bóg obdarza Cię swoją miłością i błogosławieństwem, dobroć i życzliwość ludzka zawsze Ci towarzyszą, a każdy dzień posługi przynosi obfite owoce.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg Adoracji
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Miłosierdzia Bożego.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żodziszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Pan Jezus przytula Cię do swojego serca i oświeca promieniami miłosierdzia, a Matka Boża kieruje Tobą każdego dnia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Indury
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech zdrowie dopisuje, optymizm nigdy nie opuszcza serca, obok będą życzliwi ludzie, święty Patron otacza swoją opieką, a Opatrzność Boża prowadzi ścieżką życia, pomagając dotrzeć do Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Jezior
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech święty Patron zawsze będzie obok, codziennie się Tobą opiekuje i wznosi swoje modlitwy przed tron Boży, aby Wszechmocny nieustannie obdarzał Cię zdrowiem, radością, nadzieją i mocą.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hoży
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Makarowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łazowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, radości, światła. Niech Pan Bóg udziela Ci sił, aby posługa była owocna, a wszystkie plany i zamiary się realizowały. Niech Duch Święty zawsze pomaga, a Anioł Stróż strzeże od złego. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Strubnicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi-Pawłowi Kubelowi z okazji Imienin serdecznie życzymy zdrowia, sił, nadziei, życiowej mądrości, pokoju w duszy, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Panny oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień przynosi radość i siły do pełnienia posługi duszpasterskiej. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krupowa i Wołdaciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu o ludzi oraz czułe serce. Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, orędownictwa św. Pawła Apostoła, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą Ci wyznaczył wszechmogący Bóg, oraz ludzkiej dobroci. Cieszymy się, że jesteś z nami, i dziękujemy za posługę w naszej parafii, cierpliwość do nas, za piękne, mądre, pouczające kazania, dobroć i skromność, troskę
o ludzi oraz czułe serce. Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Jezus będzie hojny na swe łaski, a Jego wielkie dobre Serce obdarza Cię pokojem. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością i światłem, aby droga kapłańska była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień pogodny i radosny. Niech Matka Boża otacza Cię opieką, a Duch Święty nieustannie mieszka w Twoim sercu i nigdy nie pozwoli zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” oraz wierni z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Imienin i Urodzin składamy gorące życzenia połączone z modlitwą. Niech wszechmogący Bóg i Maryja Panna zawsze mają Księdza w swojej opiece, a Duch Święty inspiruje do dobrych i godnych spraw. Życzymy, by święty Patron mocno trzymał Księdza za rękę i pomagał w trudnych sytuacjach życiowych. Szczęść Boże!
Parafianie z Hołynki
❧✿❧
Drogi Księże Proboszczu Jerzy Biegański! Z okazji 1. rocznicy posługi w naszej parafii z całego serca dziękujemy za piękną służbę na polu duszpasterskim, skuteczne administrowanie parafią i prace na rzecz świątyni i domu parafialnego. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za czas poświęcony pojednywaniu nas z Panem w sakramencie pokuty, za modlitwę, błogosławieństwo, udzielane sakramenty oraz za wszystkie łaski, które poprzez Księdza posługę otrzymaliśmy od Pana. Życzymy, aby Wszechmogący błogosławił w każdej podejmowanej sprawie, Matka Boża Trokielska, nasza Patronka, wyjednywała potrzebne łaski, a Duch Święty napełniał mocą do podejmowania nowych wyzwań na chwałę Jezusa Chrystusa.
Wierni z parafii Nawiedzenia NMP w Trokielach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Pan obdarza potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty Patron zawsze towarzyszy w trudnych chwilach życia. Życzymy niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej, uśmiechu na twarzy, sił i natchnienia w służbie Bogu i ludziom. Dziękujemy za dobre słowa, troskę i czułość.
Z wdzięcznością i szacunkiem wierni z parafii św. Jana Pawła II, Smorgonie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Janowi Woronieckiemu i Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pokoju, łaski Bożej i opieki świętego Patrona. Bóg dał Wam mądrość, cierpliwość, miłość i swoją opiekę. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę, pouczające kazania oraz za to, że jesteście z nami i dla nas.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości oraz wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny i świętego Patrona. Dziękujemy za otwarte serce, ofiarną posługę, mądre kazania i rady, troskę o nas i świątynię. Szczęść Boże!
Komitet Kościelny i chór parafialny z Naczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia. Niech Matka Boża i święty Patron bronią Cię i wspierają, a Duch Święty dodaje sił i wytrwałości na wybranej drodze oraz natchnienia do spełnienia wszystkich marzeń.
Wierni ze wsi Sołtaniszki parafii Nacza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sorele z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask od Wszechmogącego, opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech zdrowie zawsze dopisuje, radości i sił nigdy nie braknie, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech Jezus Chrystus wspiera w każdej sprawie, a święty Patron nieustannie czuwa nad Tobą.
Łucja Łabecka i Stanisława Sidorowicz z parafii Wołpa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi z okazji Imienin życzymy sił, cierpliwości i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Bądź prawdziwym narzędziem w ręku Chrystusa, nawracaj ludzi do Pana, swoim życiem i przykładem świadcz o Jego miłości i obecności na co dzień. Niech Bóg Ci w tym pomaga swymi łaskami i darami Ducha Świętego, a Maryja troszczy się o Ciebie.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Bezlapowiczowi i Pawłowi Mazanowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, niezbędnych sił w posłudze kapłańskiej, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia. Niech wszystkie marzenia i plany się realizują, a miłosierny Bóg obdarza swoją miłością, dobrocią i ciepłem.
Wierni z Makarowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 32. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy dużo radości i pogody ducha, sił i wytrwałości w codziennej posłudze, a także dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Pan Bóg codziennie Ci błogosławi, Matka Najświętsza otula swoją opieką i miłością, a Duch Święty zsyła obfite dary.
Jana, Weronika, Walery
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji Imienin z serca życzymy mocnego zdrowia, bezgranicznych sił twórczych i codziennej radości z owoców posługi duszpasterskiej. Niech Jezus zawsze będzie Przyjacielem, Duch Święty opromienia swym światłem, Matka Boża trzyma w swojej opiece, a święty Patron będzie obok. Niech płomyczek optymizmu nigdy nie zgaśnie w sercu, a każdy dzień będzie oświecony miłością, miłosierdziem, pokojem, szczęściem, wiarą i nadzieją.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji 30-lecia i Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, uśmiechu na twarzy, pomocy Bożej w spełnieniu wszystkich zamiarów, jak najwięcej otwartych i szczerych ludzkich serc obok, nieustannej nadziei, radości z powołania i miłości Chrystusowej, aby każdy Twój dzień był słoneczny i szczęśliwy.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Imienin i Urodzin życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia, dobrobytu, szczęścia, realizacji planów i marzeń. Szczerze dziękujemy za Słowo Boże, które dzięki Tobie staje się żywe, a trafiając do serc wiernych rozpala ogień wiary w Boga. Niech Duch Święty zsyła na Ciebie swe obfite dary, Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się opiekują, a Anioł Stróż czuwa i prowadzi do świętości. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości na drodze kapłańskiej i satysfakcji z pełnionej posługi. Niech Pan Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień. Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę w naszej parafii.
Wierni z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Przewałce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Gordziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia i radości na co dzień. Niech droga, którą wybraliście, będzie szczęśliwa i dobra, żebyście mogli z zadowoleniem służyć Panu i ludziom. Niech zawsze się Wami opiekują Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Matka Najświętsza niech przytula do swojego serca i pomaga w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu z okazji Urodzin i Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz życzliwych ludzi obok. Niech życie kapłańskie będzie szczęśliwe i błogosławione, Pan Bóg obdarza obfitymi łaskami, a święty Patron ma w swojej opiece.
Kółko Różańcowe i wierni z kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin, Imienin i jubileuszu święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, ludzkiej życzliwości, szacunku od parafian. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa, a każdy dzień przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce. Niech Bóg, któremu zaufałeś do końca, błogosławi Ci w trudnej i odpowiedzialnej pracy, a Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg wynagradza mocnym zdrowiem na długie lata i obdarza wytrwałością w posłudze, Jezus Chrystus oświeca drogę, a Matka Najświętsza zawsze otacza opieką.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Bezlapowiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, sił, pogody ducha, niegasnącego zapału i obfitych owoców w posłudze, mocy Ducha Świętego, poznania wszystkiego, co jest dobre, piękne i błogosławione. Niech serce się cieszy z młodości i szacunku od ludzi, którzy znajdują się obok, a radość na zawsze zamieszka w Twoim sercu.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczerych ludzi obok, wszelkich łask od Pana oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Życzymy tak mocnej wiary, jak największy diament, tak niegasnącej radości, jak gorące letnie słońce, tak wielkiej miłości Bożej, jak cały Wszechświat. Niech Pan oświeca Twą drogę życiową, umacnia serce, aby wygłoszone przez Ciebie słowo stawało się mocą naszej wiary, dodaje sił, abyś pokonał wszelkie trudności przy budowaniu kościoła. Dziękujemy za rozsądność, troskę o parafian i świątynię, mądre kazania i dobre serce.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe i wierni z parafii Korobczyce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Imienin oraz Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, a Matka Boża i święty Patron zawsze broną i strzegą. Wyrażamy szacunek i wdzięczność za natchnioną pracę na niwie pańskiej, za mądre nauki, które pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami, oraz za to, że przybliżasz nas do Boga. Prosimy Wszechmogącego o wszelkie potrzebne łaski dla Ciebie, a także o dar zdrowia, niezbędnego dla posługi.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Ostryny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji Imienin składamy z serca płynące życzenia: wszelkich łask od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu radosnych dni, pogody ducha i ciszy w sercu. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron otulają Cię swoją opieką, a Anioł Stróż zawsze chroni przed złem.
Parafianie z kościoła pw. św. Siostry Faustyny w Suboczach i Kosinie
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi składam wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci taty Józefa. Jednoczę się z Ojcem w modlitwie o pokój wieczny dla duszy zmarłego.
Parafianka Janina
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu odejścia do wieczności taty. Niech miłosierny Bóg jak najszybciej przyjmie duszę zmarłego do swojego Królestwa.
Studenci Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.