GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Czy można czynić Znak Krzyża lewą ręką?

Pytania i odpowiedzi

Kościół zawsze uważał stronę prawą za ważną symbolicznie. Dlatego też do kreślenia Znaku Krzyża używamy prawej ręki. Zaczynamy czynić ten gest od głowy do piersi, uznając, że nasz Pan, Jezus Chrystus, przez swe Wcielenie, zstąpił z wysoka, czyli od Ojca, na ziemię. Kontynuujemy znaczenie krzyża pomiędzy stroną lewą, gdzie znajduje się serce – miejsce, w którym strzeżemy z miłością paschalnego misterium Jezusa (Jego bolesną Mękę i Śmierć) – a prawą, wspominamy, że Chrystus zasiada po prawicy Ojca w swej chwale Zmartwychwstania.
Czy jest ważne, aby czynić Znak Krzyża prawą ręką? Tak. Nie mamy żadnego prawa do zmieniania, negowania czy krytykowania zgodnie z naszym widzimisię chrześcijańskiej tradycji, która jest obecnie kultywowana, a która ma swoje początki przed wiekami. Musimy brać pod uwagę, że w życiu społecznym istnieją protokoły, które należy respektować, nawet wówczas, gdy nie znamy ich pochodzenia czy znaczenia. Przecież gdy kogoś pozdrawiamy, poda- jemy prawą, a nie lewą dłoń. W życiu religijnym dzieje się podobnie. Dlatego, na przykład, ksiądz rozdaje komunię prawą ręką, nawet gdy jest leworęczny. Nie zabrania się ani nie stanowi grzechu podanie komunii lewą ręką, jednak jest to kwestia dob- rej formacji liturgicznej. Jeśli rozumiemy, czym krzyż był w życiu Jezusa i czym jest w dziele ludzkiego Zbawienia, jeśli pamiętamy, że na krzyżu Jezus nas ukochał aż do końca, jeśli własny mały gest kreślenia krzyża jest świadomy, kierujemy swe życie w dobrą stronę, gdyż noszenie krzyża jest tym, o co prosi Chrystus, gdy chcemy Go naśladować.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.