GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Warto wiedzieć (147)

Warto wiedzieć

☞ P apież Franciszek przyjął na audiencji członków Kapituły Generalnej Zakonu Trójcy Przenajświętszej, która odbywa się w Rzymie (Włochy). Spotkanie miało miejsce w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Odwołując się do tematu tegorocznej kapituły trynitarzy „Duszpasterstwo ludzi młodych oraz powołań”, Ojciec Święty zaznaczył, że „kultura ogromnej pustki wywołanej słabym systemem poglądów oraz relatywizmem, może zmusić do myślenia, że w nowych pokoleniach nie zostało miejsca na powołania do wiary. Jednak taki wniosek jest poważnym błędem”.

    ☞ Watykan poparł zamiar Organizacji Narodów Zjednoczonych do zwiększenia ochrony kościołów i innych obiektów religijnych. „Na świecie wzrasta brak tolerancji oraz dyskryminacja i prześladowanie ludzi z powodu ich wiary” – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Bernardito Auza. Okazją do wystąpienia watykańskiego dyplomaty były obrady w siedzibie ONZ w Nowym Jorku (USA) na temat planu działań dla ochrony miejsc kultu religijnego. Arcybiskup podkreślił, że skuteczny plan działań musi być nałożony na polityków i zwierzchników religijnych, aby imię Boże już nigdy nie zostało wykorzystywane do usprawiedliwiania morderstw, wypędzeń, terroryzmu i ucisku.
   
   ☞ Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej przygotowała dokument pt. „Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji”. Zawiera on analizę ideologii gender i proponuje spojrzenie chrześcijańsko-antropologiczne na tę kwestię. Tekst zostanie rozpowszechniony wśród narodowych konferencji biskupich, by przekazały go do katolickich struktur edukacyjnych, instytutów religijnych, wspólnot wiernych, rodzin chrześcijańskich i in.
   
   ☞ Z raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, że na całym świecie jest ponad 70 milionów uchodźców, wysiedleńców i azylantów. Największą, 41,3-milionową grupą, są tzw. uchodźcy wewnętrzni, w granicach swoich ojczyzn. 20,4 miliona osób opuściło swój kraj jako uchodźcy z powodu wojen i prześladowań. Ponadto 5,5 miliona osób znajduje się pod mandatem Agendy Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Dalszych 3,5 miliona osób wciąż czeka na decyzję w sprawie wniosku o azyl.
   
   ☞ Według danych organizacji „Save the Children”, 73 miliony, a więc niemal połowa spośród 152 milionów pracujących dzieci w wieku 5-17 lat, wykonuje prace ciężkie i niebezpieczne, narażające ich zdrowie i skutkujące poważnymi konsekwencjami dla ich psychiki. 71% z nich pracuje w rolnictwie, zaś pozostałe 29% w usługach lub przemyśle. Wśród pracujących dzieci (10% wszystkich dzieci na świecie) są 64 miliony dziewcząt i 88 milionów chłopców.

credo.pro; vaticannews.va; niedziela.pl

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.