GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
Komisja Synodalna ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego ma na celu promowanie jedności chrześcijan, podążając za wezwaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Aby byli jedno” (J 17, 21) – oraz szerzenie szacunku, pokoju i dialogu między religiami. Swoje zadanie komisja realizuje na czterech płaszczyznach:
    • naukowej – rozpowszechniając studium dokumentów dotyczących ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego;
    • duchowej – zachęcając do zaangażowania się w dzieło modlitwy o jedność i szacunek pomiędzy chrześcijanami i przedstawicielami innych religii;
    • praktycznej – wprowadzając w życie to, co zostanie wypracowane na płaszczyźnie naukowej i duchowej;
   • współdziałania międzyludzkiego (na fundamentach rodzinnych, przyjacielskich i koleżeńskich) – podkreślając potrzebę ludzi dobrej woli, a także konieczność ruchu oddolnego od wierzących w Boga Jedynego.
Członkowie komisji są na etapie głębszego zapoznania się z problematyką ekumenizmu, międzyreligijnego i światopoglądowego dialogu na terenie diecezji grodzieńskiej. W związku z tym opracowano pytania, które zostały rozesłane do wybranych wspólnot parafialnych. Mają na celu ocenienie aktualnej sytuacji w lokalnym Kościele. W niektórych parafiach odbyły się już spotkania z wiernymi, podczas których członkowie komisji w trakcie wykładu przybliżyli obecnym ideę ekumenizmu.
    Komisja zachęca wiernych diecezji grodzieńskiej do poznawania historii poszczególnych wspólnot eklezjalnych, ich doktryny i duchowości. Zaznacza, że sprawą konieczną jest utrzymywanie braterskich relacji z Kościołem prawosławnym oraz nawiązanie stałego dialogu z wyznaniami protestanckimi. Okazją do tego mogą służyć wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty muzyki czy pieśni religijnej, ale także inicjatywy związane z codziennym życiem wspólnot lokalnych. Komisja podkreśla, że współpraca ekumeniczna w zakresie tworzenia i rozpowszechniania kultury wyznawców Chrystusa jest obowiązkiem wiernych wobec wyraźnie propagowanej w świecie kultury antychrześcijańskiej.
    Ponadto członkowie komisji zwracają się z zachętą do modlitwy w intencji upragnionego pokoju. Zgromadzenie ludzi razem było celem misji Jezusa, gdyż dla zbawienia potrzeba jedności. Stwórca pragnie, by każda rodzina, wspólnota, Kościół, cała ludzkość trwali w jedności z Nim i ze sobą wzajemnie.
    Módlmy się do Ducha Świętego w sposób szczególny za tych, którzy współpracują w dziele zbliżenia „rozproszonych dzieci Bożych”. Niech Pocieszyciel rozpali w nas wszystkich pragnienie bycia jednym.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.