GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

16 czerwca 2019 roku

Z głębi serca

БОЖАЕ ЦЕЛА

❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia i radości na każdy dzień. Niech święty Patron codziennie Ci towarzyszy w drodze do świętości i do ludzkich serc, wszechmogący Bóg otacza swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza nieustannie się Tobą opiekuje, przytula do siebie i broni od wszelkiego zła.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg Adoracji
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech zdrowie będzie mocne, pokój zawsze gości w sercu, radość nie opuszcza, a moc nie słabnie. Niech święty Patron nieustannie czuwa nad Księdzem, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej miłości i prowadzi drogą do swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wołkowyska
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Chańce z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech życie będzie szczęśliwe i błogosławione, obok zawsze będą życzliwi ludzie, a w sercu gości radość, dobroć, miłość i nadzieja. Niech zdrowie dopisuje, moc nigdy nie słabnie, Jezus Chrystus wspiera w każdej sprawie, a święty Patron zawsze czuwa nad Tobą.
Parafianie z Żołudka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, dobra i ludzkiej życzliwości oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Niech Cię zawsze otacza swoją miłością Matka Najświętsza, a święty Patron nieustannie się opiekuje i prowadzi drogą do zbawienia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Iwia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Załodze z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, optymizmu, sił i wytrwałości na drodze życiowej oraz obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego Patrona na każdy dzień.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żyrmun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji Imienin składamy życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, niegasnącej miłości i wiary, a także życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Pan błogosławi Ci zawsze i wszędzie! Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żołudka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Etelowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Maryja otacza swym macierzyńskim płaszczem, a święty Patron zawsze się opiekuje i mocno trzyma za rękę, prowadząc przez życie. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Grodno-Wiszniowiec
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg oświeca Twoją drogę życiową i obdarza wytrwałością, zdrowiem oraz cierpliwością. Jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś z nami, że prowadzisz nas do źródła dobra, że umiesz rozpalić w sercach ogień miłości do Jezusa i Matki Najświętszej. Szczęść Boże!
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿❧
Kochany Księże Proboszczu Antoni Filipczyk! Składamy Księdzu serdeczne życzenia z okazji Imienin oraz Urodzin. Niechaj dobry Pan Bóg z Nieba z Panną Świętą, Matką Bożą da Ci wszystko, co potrzeba, nade wszystko zdrowie. Niechaj wszelkie dary Ducha dziś na Tobie spoczywają, byś posługą swą na ziemi sięgnął szczęścia w blaskach Nieba. Żyj 100 lat, albo i dłużej, swoim słowem serca zmieniaj. Niech Ci będzie Bóg miłością, a Maryja wspomożeniem.
Wdzięczne rodziny z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy mocnego zdrowia i pomyślności we wszystkich sprawach. Niech Pan Bóg błogosławi za nieustanną pracę i modlitwę, a Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą przez całe życie.
Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i parafianie z Juraciszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości, potrzebnych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego, niech nigdy nie zabraknie sił do realizacji planów i zamiarów, niech obok będą życzliwi ludzie. Serdecznie dziękujemy za ofiarną posługę duszpasterską, otwarte na każdego człowieka serce oraz mądre i pouczające kazania.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia na każdy dzień, radości, sił, potrzebnych w służbie Panu, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Szczęść Boże!
Franciszkański Zakon Świeckich z Wołkowyska
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu, Ojcu Antoniemu Porzeckiemu, Siostrom Julicie Pietrowej i Pauli Radziwiłko z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Wasz dzień będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem, darami Ducha Świętego i opieką Matki Najświętszej. Niech zdrowie będzie mocne, optymizm nie gaśnie, a wiara, nadzieja i miłość zawsze goszczą w sercu.
Wierni z parafii Teolin
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji Imienin z całego serca życzymy wielu łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień będzie wypełniony mocą, miłością, wiarą i nadzieją na lepsze.
Wierni z parafii Porozowo
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, sił, pogody ducha oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Pan dał Ci mądrość i prostotę, miłość i swoją opiekę. Darzysz ludzi światłem i nadzieją, nawracasz do wiary. Jesteśmy Ci wdzięczni za nieustanną posługę duszpasterską, głoszenie Słowa Bożego, opiekę duchową, odpowiedzialność, troskę, miłość i szacunek do każdego. Nisko się kłaniamy za szczerą modlitwę, bezgraniczną cierpliwość, dobroć i zrozumienie.
Z modlitwą i szacunkiem Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Gremzie z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, sił, radości i pogody ducha. Dziękujemy za dobroć, życzliwość i wyrozumiałość, którymi darzysz ludzi. Niech Bóg Ci błogosławi i udziela swoich łask, a Matka Boża, święty Patron i Anioł Stróż wspierają w pełnieniu posługi duszpasterskiej i nieustannie mają w swojej opiece.
Grupa modlitewna „Różaniec rodziców za dzieci”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin, Imienin i jubileuszu święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, pomyślności w każdej sprawie życiowej, życzliwych ludzi obok oraz wytrwania w niełatwej posłudze. Dziękujemy Ci za złote ręce, za wszystko, co zostało zrobione w naszej świątyni w ciągu tych lat Twojej posługi. Niech Pan Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza ma w swojej opiece, Duch Święty wspiera potrzebnymi łaskami, a święty Patron zawsze czuwa nad Tobą.
Z modlitwą i szacunkiem wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech posługa na niwie Pana przynosi satysfakcję i obfite owoce, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Życzymy też mocnego zdrowia, pogody ducha, wszelkich darów Ducha Świętego oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Radziukowi z okazji Imienin życzymy dużo sił, mocnego zdrowia, niegasnącego zapału do pracy, nadziei oraz opieki świętego Patrona. Niech Matka Boża wraz ze swoim Synem prowadzą Cię przez życie, dodając sił i wyrozumiałości do kształcenia młodych księży. Niech przykład Twojego kapłaństwa przyczyni się do licznych powołań.
Z pamięcią w modlitwie wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, pogody ducha, radości i obfitych owoców we wszystkich sprawach. Niech każdy dzień będzie bogaty na wiarę, nadzieję i miłość, którymi hojnie się dzielisz z wiernymi. Niech dobry Bóg nieustannie błogosławi, Maryja wyprasza u Syna potrzebne łaski, a święty Patron zawsze będzie obok. Dziękujemy za ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi, za troskę o parafian, dobre słowa i czyny.
Z szacunkiem i wdzięcznością Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu w dniu Imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty oświeca Twą drogę przez wszystkie lata posługi duszpasterskiej, Matka Boża dodaje sił, cierpliwości i wytrwałości na wybranej drodze, a Anioł Stróż opiekuje się przez całe życie. Niech każdy dzień służby Bogu i ludziom przynosi radość i satysfakcję.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” oraz wierni z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia, pokoju, radości, rozsądności, mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej, dobroci i nadziei w sercu. Niech Matka Boża i święty Patron nieustannie czuwają nad Tobą, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Parafianki z kościoła pw. MB Anielskiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił na długie lata, cierpliwości i błogosławieństwa Bożego. Niech Twoja droga będzie ogrzana Bogiem! Dziś Twoje święto – Imieniny Tyś dobry jest, Ty wspierasz nas; Staliśmy się sobie krewnymi: Dziecięctwo Boże w każdym trwa. Zawsze pomożesz i podpowiesz Tym, którzy wierzą w moc Twych słów, Miłością Pana wypełniony, Gdyż wspiera Cię nasz wierny Bóg! Twoim rodzicom dziękujemy, Że godnie wychowali Cię, Że wszelkich błędów uniknęli, Co budzą w młodym sercu lęk, Kapłańską drogę gdy wybiera… Przykładem Twoje życie jest, Jak żyć uczciwie, w cnocie, w wierze, Jak grzechom swym położyć kres!
Raisa Woronik i parafianie ze Słonimia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej, dużo wspaniałych chwil na drodze życia. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Z wdzięcznością rodziny Szczockich i Kasperowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Jan Chrzciciel – Twój patron w Niebie – wyprasza dla Ciebie u Pana dużo sił, cierpliwości, zdrowia i długich lat życia. Niech Bóg Ci błogosławi, obdarza szczęściem, pomyślnością i pozwala cieszyć się z owoców pracy kapłańskiej. Obfitych darów i mocy Ducha Świętego, szacunku, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życiowej!
Komitet Kościelny i wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Antoni Filipczyk! Z okazji Imienin i Jubileuszu Urodzin życzymy dużo radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Księdza matczyną miłością i opieką, zwłaszcza w trudnych chwilach, i wyprasza u swojego Syna wszelkie potrzebne łaski, a podejmowany trud zmagania się z codziennością uskrzydla i pozwala dostrzegać piękno i głębię życia.
Z wyrazami szacunku chór kościelny i parafianie z kościoła pw. św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu i Zdzisławowi Wederowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Jezus Chrystus we wszystkim Wam pomaga, Matka Boża otacza miłością i opieką, a Duch Święty udziela obfitych darów. Podążajcie za Panem z wiarą i nadzieją, a Wasze serca niech wypełni miłość.
Młodzież, dzieci, ministranci, zakrystian Zdzisław, parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Leszniewskiemu z okazji święceń kapłańskich składamy wiązankę serdecznych życzeń. Kapłaństwo jest niezwykłym cudem, niewyczerpalną siłą, jasną i trwałą zasłoną. Bóg obdarzył Cię prostotą, cierpliwością, miłością i swoją opieką. Życzymy mocnego zdrowia, radości i pomyślności na drodze, którą wyznaczył dla Ciebie Pan, a która dopiero się rozpoczyna. Niech Matka Boża, która powierzyła swego Syna w Twoje ręce, zawsze otula miłością, a Jezus błogosławi posługę kapłańską.
Młodzież, ministranci, dzieci, zakrystian Zdzisław, parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodny Księże Aleksandrze Siemiński! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy Ci, aby Pan Bóg codziennie obdarzał swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech posługa na niwie Pana przynosi zadowolenie i obfite owoce, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Janie Gawecki! Z okazji Imienin serdecznie życzymy, aby wszechmogący Bóg nieustannie obdarzał Cię ciepłem i łaską, zdrowiem i siłą na długie lata oraz wszelkimi darami. Życzymy zawsze słyszeć tylko słowa wdzięczności za Twoje zasługi przed Bogiem i ludźmi. Niech Maryja otula Cię swoją opieką i prowadzi wierną drogą życiową. Tyś naszym kapłanem, naszą nadzieją i wsparciem. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwie.
Wierni z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji szóstej rocznicy święceń kapłańskich oraz nadchodzących Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny i świętego Patrona, dobrego zdrowia na długie lata, dużo sił i wytrwałości, radości w sercu oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Miłosierdzia Bożego.
Kochający rodzice oraz brat z rodziną
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie i Janowi Woronieckiemu z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze na rzecz Boga i ludzi, szczerych i wiernych przyjaciół, pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech miłosierny Bóg obdarza Was wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Najświętsza Maryja Panna oświeca drogę promieniami swojej miłości. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za oddaną pracę na niwie Pańskiej, opiekę duchową, troskę i uwagę do każdego, kto szuka wsparcia.
Z szacunkiem parafianie z Oszmiany
❧✿❧
Czcigodnym Ojcu Waleremu i Siostrze Antonii Szejgierewiczom w związku ze śmiercią mamy przesyłamy wyrazy szczerego żalu i współczucia. Niech miłosierny Bóg jak najszybciej przyjmie duszę zmarłej do swojego Królestwa.
Wierni z parafii Porozowo i Tatiana z Mińska

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.