GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

2 czerwca 2019 roku

Z głębi serca

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech święty Patron i Matka Boża otaczają Cię swoją opieką, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwy i cierpliwość wobec nas. Niech miłosierny Bóg błogosławi Twoim rodzicom.
Z modlitwą wierni z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waldemarowi Słocie z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą: opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych planów, życzliwych i dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień Twojej posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce.
Parafianie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy serdecznie życzenia. Niech każdy nowy Boży dzień, każdy krok na Twej drodze życia będzie szczęśliwy. Niech będą błogosławione Twe święte dłonie, które udzielają wiernym Ciała Bożego, niech zdrowie i szczęście zawsze Ci sprzyja, a życie mija w radości.
Byli parafianie ze Mścibowa
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi i Witalemu Cybulskiemu z okazji rocznic święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Pocieszyciel będzie z Wami w swoich świętych darach, a Maryja Panna pomoże odnowić i zachować pierwotną miłość do Boga i Kościoła, którą pełniły się Wasze serca w dniu święceń. Dziękujemy Panu za to, że wśród tylu rąk wybrał Wasze i je błogosławił, słowom dając siłę ognia, że włączył Was w swoje kapłaństwo, uczynił szafarzami Eucharystii i przebaczenia Bożego.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z kościoła pw. świętych Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Przyjmij, drogi Księże, słowa ciepłe i szczere: Niech w tym dniu świątecznym da Ci Bóg łask wiele! Niech wzmacnia powołanie, osłania, gdy trzeba I prostą, pewną drogą prowadzi Cię do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie Za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy I wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy.
Parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Balli Kościelnej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Ci błogosławi w działalności apostolskiej, będąc źródłem Twej radości. Niech dobry Bóg obdarza obfitością swoich łask, mocnym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania codziennych trosk. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Szczęść Boże!
Rada parafialna z kościoła pw. Narodzenia NMP w Balli Kościelnej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy obfitych łask Bożych. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością i pokojem, a dobry Bóg wynagrodzi Ci za posługę w naszej parafii.
Byli parafianie z Izabelina
❧✿❧
Czcigodny Księże Andrzeju Pyszyński! Z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich i posługi w naszej parafii szczerze Ci życzymy mocnego zdrowia, radości, szczęścia. Pragniemy również skierować wyrazy wdzięczności. Serce rośnie, gdy gromadzimy się w kościele na Mszy św. Zawsze spotykasz nas życzliwym spojrzeniem. Dziękujemy bardzo za kulturalność, szczerość i serdeczność, za to, że zrozumiale tłumaczysz Słowo Boże, które czyni nas bardziej dobrymi i miłosiernymi. Wznosimy do Boga modlitwy i dziękujemy za takiego wykształconego, mądrego i uczciwego kapłana. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień życia, Maryja przytula do swojego serca, dobry Bóg obdarza wszelkimi łaskami, a święty Patron nieustannie modli się za Ciebie.
Z szacunkiem Komitet Kościelny i parafianie z Rędzinowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, nieustannych sił i radości na co dzień. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, Jezus niech króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron zawsze znajduje się obok. Jesteśmy bardzo wdzięczni Wszechmocnemu za to, że posługuje u nas kapłan, który uczy być prawdziwymi chrześcijanami, szczery w modlitwie i pracy, gotowy zawsze przyjść z pomocą. Dziękujemy Ci za pouczające kazania, dobroć, życzliwy uśmiech, cierpliwość, skromność i troskę o ludzi.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Murawie z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich z serca życzymy mocnego zdrowia. Niech Ci nadal starcza sił, aby leczyć ludzkie dusze poprzez głoszenie Słowa Bożego, celebrację sakramentów, szczególnie Eucharystii, organizację różnorodnej działalności duszpasterskiej. Szczerze dziękujemy za posługę, modlitwę, dobroć i troskę o każdego z nas.
Parafianie z kościoła pw. świętych Piotra i Pawła Apostołów w Żupranach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy wielkiej radości z każdego dnia posługi duszpasterskiej, Bożego błogosławieństwa i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i błogosławieństwem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski u Pana, abyś dalej kroczył z odwagą trudnymi ścieżkami życia kapłańskiego.
Parafianie z Adamowicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji 57. rocznicy święceń kapłańskich składamy moc serdecznych życzeń: radości, pogody ducha, pomyślności i optymizmu. W sposób szczególny pragniemy podziękować za posługę na rzecz Boga i ludzi. Niech każdy dzień ofiarnej pracy będzie oświecony światłem Ducha Świętego, Bóg miłosierny zawsze Cię strzeże, a Najświętsza Maryja Panna poprzez nasze modlitwy wynagradza i obdarza Cię swym wstawiennictwem i miłością.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus, którego co dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi, Matka Boża otacza swoją opieką i miłością, a Duch Święty będzie Przyjacielem. Dziękujemy Ci za szczerą modlitwę, mądre rady, za cierpliwość i życzliwość wobec ludzi, za troskę o naszą świątynię.
Wierni z parafii Imienia NMP, Wierejki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waldemarowi Słocie z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci codziennie, Matka Boża otacza opieką, a Duch Święty obdarza swoimi darami i rozjaśnia drogę do Pana. Życzymy także mocnego zdrowia, pogody ducha, mocy w głoszeniu Słowa Bożego oraz radości w odkrywaniu tajemnicy powołania.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Brzostowicy Wielkiej
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Misjonarzom Andrzejowi Jodkowskemu i Waleremu Maziukowi pragniemy złożyć wyrazy gorącej wdzięczności za wielki dar parafialnych Misji Świętych. Nasze dziękczynienie kierujemy przede wszystkim do Boga, powtarzając za przykładem św. Jana Pawła II: „Bądź uwielbiony Panie za świadectwo Twoich misjonarzy”. Wam, drodzy Kapłani, dziękujemy za to, że przybyliście do nas, by rozsiewać Boże ziarno, za słowa proste, a zarazem mądre i szlachetne, płynące prosto z serca, dlatego tak łatwo przenikające do naszych dusz. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w urzekających nabożeństwach misyjnych, które na nowo otworzyły nasze serca na Bożą miłość i drugiego człowieka. Dziękujemy za posługę w konfesjonale oraz za to, że przez te dni byliście dla nas wzorem zawierzania swojego życia Niepokalanej. Niech Bóg Wszechmogący Wam wynagrodzi za trud posługi duszpasterskiej oraz za piękne świadectwo prawdziwej wiary, niech Jezus Chrystus Wam błogosławi, Duch Święty obdarza wszelkimi łaskami, Maryja Panna otacza płaszczem swojej matczynej opieki, a św. Kazimierz wspiera w codziennych wyzwaniach życia kapłańskiego i misyjnego.
Wierni z parafii Nawiedzenia NMP w Trokielach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Liszko z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy zdrowia na długie lata, dobrych i wiernych ludzi obok, mocnej wiary, niegasnącej nadziei. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdy dzień Twojego życia, Maryja otula płaszczem swej opieki, a Duch Święty oświetla wybraną drogę, by przynosiła obfite owoce.
Ciocia Maria wraz z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy Ci za ofiarną pracę duszpasterską, otwarte na każdego człowieka serce, mądre i pouczające kazania oraz odnowienie naszej świątyni, a Panu Bogu za to, że dał nam takiego kapłana. Szczęść Boże!
Z modlitwą i szacunkiem wierni z Mociewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi i wszystkim jego krewnym przesyłamy wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci najdroższej i najbliższej osoby – mamy. Jednoczymy się z Tobą w modlitwie, dzieląc ból i smutek. Niech miłosierny Bóg doda sił, by przeżyć ciężar utraty. Wieczny odpoczynek dla zmarłej.
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi oraz wszystkim jego krewnym przesyłamy słowa szczerego żalu z powodu śmierci mamy. Jednoczymy się z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek. Wieczny odpoczynek dla zmarłej.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Porozowie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.