GRODNO
Piątek,
02 czerwca
2023 roku
 

Czy może niekatolik spowiadać się u katolickiego kapłana?

Pytania i odpowiedzi

Gdy niektórzy katolicy z podejrzeniem podchodzą do spowiedzi świętej i mogą w ogóle zaniedbać swoje życie religijne, są też ci, którzy – natchnieni – z wielką powagą i ciekawością odbierają sakramenty wiary katolickiej. Przedstawicieli niekatolickiego wyznania często interesuje sposób otrzymania ulgi psychologicznej, gdy mogą opowiedzieć o swoich przewinieniach komuś innemu, oraz pocieszenia, gdy mogą usłyszeń słowa modlitwy odpuszczenia grzechów. Jednak czy ma prawo niekatolik stanąć w kolejce do katolickiego kapłana, by skorzystać z sakramentu pojednania?
    Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w którym bardzo przejrzyście mówi się o sakramentach Kościoła katolickiego. „Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy” (kan. 844 §1). Tak więc aby godziwie przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej u katolickiego kapłana, trzeba znajdować się w pełnej łączności z Kościołem katolickim, czyli być katolikiem.
Kodeks Prawa Kanonicznego podaje niektóre wyjątki dla ochrzczonych niekatolików: „Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów (spowiedź, namaszczenie chorych, Eucharystia) także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim (niekatolikom), którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednio przygotowani” (kan. 844 §4). Wynika stąd, że w niektórych okolicznościach, na przykład prawosławny wierny może poprosić o sakrament spowiedzi katolickiego kapłana, ponieważ w Kościele prawosławnym istnieją te same sakramenty i Kościół katolicki uznaje je za ważne. Jednak kapłan katolicki może udzielić odpuszczenia grzechów niekatolikowi tylko w niecodziennych wyjątkowych sytuacjach, na przykład, jeśli penitentowi grozi śmierć.
    Oczywiście, chrześcijanie-niekatolicy mają prawo, jeśli zajdzie taka konieczność, szukać pomocy duchowej w Kościele katolickim. Aby ją otrzymać, wystarczy podejść do kapłana i umówić się z nim na rozmowę. Jednak co się tyczy spowiedzi, która wyzwala człowieka, otwierając dla niego nową drogę, mamy do czynienia z wyjątkowym sakramentem. I aby przyjąć ten cenny dar od katolickiego kapłana, trzeba należeć do Kościoła katolickiego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  213

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.