GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

Słowo dla Życia (188)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Jezus umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas pomimo naszych kruchości, naszych ograniczeń i ludzkich słabości. To On uczynił nas godnymi Jego miłości, która nie zna granic i nigdy się nie kończy. Dając nam nowe przykazanie, prosi nas, abyśmy się wzajemnie miłowali nie tylko i nie tyle naszą miłością, ile Jego miłością, którą Duch Święty wlewa do naszych serc, jeśli błagamy Go z wiarą. W ten sposób – i jedynie w ten sposób – możemy miłować się wzajemnie nie tylko tak, jak sami miłujemy, ale jak On nas umiłował, to jest o wiele więcej. […] Ta miłość sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi, braćmi i siostrami w Panu, i czyni nas nowym Ludem Bożym, Kościołem, w którym wszyscy są powołani, by kochać Chrystusa i w Nim miłować się wzajemnie.
    Miłość, która objawia się w krzyżu Chrystusa i do której przeżywania On nas wzywa, jest jedyną siłą, która przemienia nasze serce kamienne w serce z ciała; która czyni nas zdolnymi do miłowania naszych nieprzyjaciół i przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili; która sprawia, że postrzegamy drugiego jako obecnego lub przyszłego członka wspólnoty przyjaciół Jezusa; która pobudza nas do dialogu i pomaga nam siebie wysłuchiwać i poznawać się nawzajem. Miłość otwiera nas na innych, stając się podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przezwyciężania barier naszych własnych słabości i uprzedzeń, tworzy mosty, uczy nowych dróg, wyzwala dynamizm braterstwa.
Fragment przemówienia przed modlitwą „Regina Coeli” w Watykanie, 19.05.2019 †


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Jestem przekonany, że każdy z nas, bez wyjątku, niejeden raz w życiu doświadczył, jak nieskończenie wielka i głęboka jest matczyna miłość Maryi, jak czuła i troskliwa jest Jej opieka, jak potężne i niezawodne jest Jej wstawiennictwo za nami u Boga. Przypadający w tym roku podwójny Jubileusz trokielskiego sanktuarium jest dobrą okazją, aby dziękować Panu za dar Maryi jako Matki wszystkich ludzi, za drogie naszym sercom sanktuarium w Trokielach, które jest wymownym świadectwem obecności Niepokalanej w dziejach naszych ziem i w życiu naszych poprzedników, a w ostatnich dziesięcioleciach stało się także symbolem opieki Matki Bożej nad młodym Kościołem grodzieńskim. Tegoroczny Jubileusz jest również zachętą, abyśmy jeszcze gorliwiej, z jeszcze większą wiarą i wytrwałością zanosili prośby i błagania do Maryi, pokładając ufność w jej macierzyńskim wstawiennictwie.
    Już teraz zapraszam Was wszystkich, drodzy Diecezjanie, na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w Trokielach w dniach 12-13 lipca. […] Na duchowe przygotowanie, a także na codzienne pogłębianie żywej i szczerej pobożności maryjnej każdemu z Was z serca błogosławię.
Fragment Listu Pasterskiego z okazji nadchodzących uroczystości jubileuszowych w Trokielach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.