GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Komisja ds. Życia Konsekrowanego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
W trudnym okresie po 1991 roku, gdy na terenie nowo powstałej diecezji grodzieńskiej brakowało prezbiterów, męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne podjęły trud pracy duszpasterskiej i katechetycznej, co w dużej mierze przyczyniło się do odrodzenia Kościoła na naszych terenach. Posługa wielu zgromadzeń nadal ubogaca wspólnoty parafialne Grodzieńszczyzny. Zgodnie z charyzmatem swoich założycieli kontynuują one misję swoich poprzedników.
Komisja Synodalna ds. Życia Konsekrowanego zaprasza do pogłębionej refleksji nad życiem zakonnym przez przypomnienie syntezy nauczania Kościoła na ten temat oraz przyjrzenia się różnym jego formom. Komisja wyraża też radość z powodu rozkwitającego na Grodzieńszczyźnie starożytnego stanu dziewic Bogu poświęconych oraz rozwoju stanu wdów konsekrowanych. Przedstawicielki tych wspólnot łączą się szczególną więzią z lokalnym Kościołem, któremu służą z poświęceniem, lecz pozostając w świecie.
    Członkowie komisji rozważają też pytanie, co osoby zakonne mają do zaoferowania Kościołowi grodzieńskiemu współcześnie; wskazują dzisiejsze wezwania i oczekiwania wobec życia konsekrowanego, proponując nowe rozwiązania spraw wymagających zmian. Wskazanym dla dobra duchowego Kościoła na Grodzieńszczyźnie jest erygowanie za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej klasztorów o charakterze kontemplacyjnym. Przez trwanie w samotności i milczeniu, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie liturgii, praktykę ascezy osobistej, modlitwę, umartwienie i komunię braterską powołani do nich mogliby składać miejscowemu Kościołowi szczególne świadectwo miłości Pana i człowieka oraz wypraszać łaski potrzebne do działalności duszpasterskiej.
    Dar życia konsekrowanego w całej różnorodności jego charyzmatów i instytucji jest wielkim dobrem i bogactwem dla całego Kościoła powszechnego. Posługa osób zakonnych jest mocno obecna na różnych przestrzeniach. Podczas I Synodu Diecezjalnego zachęca się wiernych do żarliwej modlitwy, by pogłębić rozumienie charyzmatycznej natury życia zakonnego, a nie tylko jego wymiaru apostolskiego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.