GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
J 7, 37-39

Zapalić ogień miłości
   Chrystus zesłał Ducha Świętego, aby miłość Boża została rozlana w ludzkich sercach. Pocieszyciel został posłany do każdego z nas, choć może nie zawsze czujemy, że my również otrzymaliśmy tę łaskę. Udziela On hojnych darów, dzięki którym w wyznawaniu tej samej wiary jednoczy wszystkie ludy i narody rozproszone po całym świecie. Ten, kto otwiera się na działanie łaski, staje po stronie Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego.
    Duch Święty nie pragnie prześladowań, nie głosi terroru. Działa tam, gdzie nie ma gwałtu. Zwycięża poprzez prawdę miłości. Pragnie, by ludzi pozbyli się lęków, by dojrzewali w człowieczeństwie, które ma moc odnawiać ziemię. Prośmy więc Pocieszyciela, aby przyszedł do serc wiernych i zapalił w nich ogień swojej miłości!
   
● Jaką rolę w moim życiu odgrywa Duch Święty?
● Który z owoców Ducha Świętego chciałbym w sobie rozwijać w sposób szczególny?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  209

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.