GRODNO
Piątek,
31 marca
2023 roku
 

Czy można przyjąć sakrament bierzmowania po raz drugi?

Pytania i odpowiedzi

Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości duchowej. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, które niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy” (KKK, 1302). Dzięki temu wylaniu sakrament bierzmowania przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Mocniej zakorzenia wiernego w Bożym synostwie, które umożliwia wołanie „Abba, Ojcze!” (por. Rz 8, 15), udoskonala jego więź z Kościołem. Udziela też mu jako prawdziwemu świadkowi Chrystusa specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (por. KKK, 1303).
Każdy ochrzczony katolik może i powinien przyjąć sakrament bierzmowania. Do otrzymania go trzeba bardzo dobrze się przygotować. Musi to skutkować głębokim złączeniem chrześcijanina z Jezusem, żywym zbliżeniem się z Duchem Świętym, z Jego działaniem, łaską i natchnieniem, aby mógł wziąć na siebie apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katechizacja przed bierzmowaniem ma obudzić poczucie przynależności do Kościoła Chrystusowego: zarówno do Kościoła powszechnego, jak i do wspólnoty parafialnej. Wspólnota parafialna natomiast ponosi szczególną odpowiedzialność za przygotowanie do tego sakramentu.
    Ks. dr Michał Kaszowski w „Podstawach Nauki Kościoła w pytaniach i odpowiedziach” pisze: „Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską. Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż – podobnie jak chrzest i kapłaństwo – wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego”.
    W kanonie 889 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi się, że sakrament bierzmowania może przyjąć każdy ochrzczony (wyłącznie ochrzczony), który nie otrzymał go wcześniej. To samo jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz” (KKK, 1304). A więc ten sakrament jest przez wiernego przyjmowany tylko raz w życiu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  276

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.