GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Slowo dla Życia (187)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. On żyje i chce, abyś żył!
    Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, Pan będzie przy tobie, aby znów dać ci siłę i nadzieję. [...] Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa.
Fragment przemówienia przed modlitwą „Królowa Nieba” na placu św. Aleksandra Newskiego w Sofii (Bułgaria), 05.05.2019†


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Diecezjanie w starszym i średnim wieku dobrze pamiętają czasy, gdy Kościół na naszych ziemiach cierpiał na brak kapłanów. Te świątynie, które nie zostały zrujnowane lub zabrane na cele świeckie, pozostawały osierocone, pozbawione duszpasterzy, wierni natomiast musieli nieraz pokonywać dziesiątki kilometrów, aby móc uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., przystąpić do sakramentu pojednania, ochrzcić dziecko czy wziąć ślub.
    Na szczęście, od początku lat 1990-ych sytuacja zmieniła się na lepsze. Dzięki otwarciu w Grodnie Wyższego Seminarium Duchownego, które wydało licznych młodych kapłanów, udało się przywrócić normalną obsadę duszpasterską niemal we wszystkich parafiach diecezji; w niektórych miejscowościach zostały zorganizowane nowe wspólnoty wiernych, dynamicznie rozwijają się duszpasterstwa specjalistyczne.
    Mimo tych pozytywnych zmian, trzeba stwierdzić, że liczba kapłanów w naszej diecezji jest wciąż niewystarczająca. Co więcej, z niepokojem obserwujemy, jak z roku na rok jest coraz mniej kandydatów do kapłaństwa. Z różnych powodów współczesna młodzież ma poważne kłopoty z przyjęciem i zaakceptowaniem daru powołania, często po prostu boi się odpowiedzieć „tak” na Jezusowe zaproszenie: „Pójdź za Mną”.
    Dlatego proszę każdego z Was, drodzy Diecezjanie, o modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa, szczególnie w Kościele grodzieńskim. Niech z naszych ust i serc popłynie gorące i ufne wołanie do Chrystusa o wysłanie nowych, licznych, gorliwych i świętych robotników na Jego żniwo. Ufajmy, że nasze modlitwy, a także dobre uczynki, umartwienia i cierpienia ofiarowane w intencji powołań, zaowocują wzrostem liczby tych, którzy odważą się pójść za Chrystusem i poświęcić swe życie głoszeniu Królestwa Bożego. Na wielkoduszne i ochotne włączenie się w dzieło modlitwy o powołania dla dobra naszego Kościoła lokalnego wszystkim Wam, drodzy Bracia i Siostry, z serca błogosławię.
Fragment Listu Pasterskiego na Niedzielę Dobrego Pasterza 2019

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.