GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Komisja ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Do zadań synodalnej Komisji ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych należy wewnętrzna organizacja lokalnego Kościoła. Przedmiotem obrad komisji są zagadnienia ujęte w projekcie roboczym dostarczonym przez sekretariat generalny Synodu. Główne tematy to finanse diecezjalne i parafialne, uposażenie osób duchownych i świeckich pracowników kościelnych oraz zarządzanie dobrami kościelnymi.
Ze względu na specyficzny charakter zagadnień należących do kompetencji komisji składa się ona wyłącznie z księży diecezjalnych. Wśród jej członków są proboszczowie dużych parafii miejskich i małych wspólnot wiejskich, kapłani pełniący różne urzędy w kurii oraz wikariusze parafialni, duszpasterze z wieloletnim doświadczeniem oraz ci, którzy dopiero rozpoczynają swą drogę kapłańską. Taka różnorodność wydaje się nawet konieczna, gdyż rozpatrywane zagadnienia dotyczą całej wspólnoty diecezjalnej, a celem prac synodalnych jest opracowanie takich rozwiązań, które byłyby optymalne z punktu widzenia wszystkich członków Kościoła lokalnego.
    W trakcie pracy komisji postanowiono za- proponować biskupowi powołanie w diecezji Rady ds. ekonomicznych. Do jej kompetencji należałoby m.in. opracowanie budżetu i sytuacji ekonomicznej w lokalnym Kościele oraz kontrola nad zarządzaniem finansami poszczególnych parafii. Rada miałaby także pełnić funkcje doradcze w dziedzinie celowości i racjonalności przedsięwzięć i projektów parafialnych, najlepszych sposobów ich realizacji, priorytetów w strategii zarządzania dobrami doczesnymi parafii.
    Zadanie Komisji ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych polega na dostosowaniu proponowanych rozwiązań do potrzeb i realiów Kościoła grodzieńskiego, ewentualnie wypracowanie innych rozwiązań, bardziej odpowiadających aktualnej sytuacji.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.