GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Służyć, czyli pełnić wolę Boga

Słowo redaktora

 Piękną tradycją w Kościele grodzieńskim stało się coroczne spotkanie młodzieży, które odbywa się na początku maja. Wielu chłopców i dziewcząt przybywa z różnych zakątków diecezji, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za wspaniały dar młodości, za skarb wiary, który otrzymali od poprzednich pokoleń, za łaskę chrztu świętego, która włączyła ich raz na zawsze do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.
    Młodzi ludzie gromadzą się razem z potrzeby swojego własnego serca w przekonaniu, że ich wiara ma być jak lampa, której nie ukrywają bojaźliwie przed światem, nie chowają pod korcem, lecz odważnie stawiają na świeczniku, aby świeciła im i wszystkim, którzy pragną żyć w blasku chwały Pana.  
Podczas tegorocznego spotkania młodzież uczyła się tego, jak we współczesności służyć Bogu i ludziom, aby zrealizować swoje życiowe powołanie. „Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2, 10). Organizatorzy starali się uświadomić młodym, że istnieją, aby coś dać z siebie i ubogacić otaczający ich świat.
    Każdy człowiek jest stworzony po coś. Wszechmocny dla każdego ma zadanie, misję do spełnienia, którą trzeba poznać i zrealizować. Jego Wola objawia się stopniowo, w miarę wzrastania duchowego i emocjonalnego. Wezwania kierowane przez Pana wypływają z osobistych potrzeb i pragnień człowieka oraz z potrzeb Królestwa Bożego, które jest wśród nas. Umiejętność szukania i pełnienia woli Stwórcy jest najpierw darem, który otrzymujemy od Niego, dopiero potem zadaniem i wysiłkiem – naszym darem dla Wszechmocnego. Szukanie i pełnienie woli Bożej domaga się od człowieka najpierw odkrycia prawdziwego obrazu Ojca, by później być w stanie przyjmować i oddawać Mu to, co wcześniej otrzymaliśmy. Bóg bardzo delikatnie prowadzi ludzi różnymi ścieżkami, bez zmuszania, bez burzenia wolności.
    Wie, co kryje się w każdym sercu. Najwyższego nie można oszukać – nikt nie jest dla Niego niespodzianką. Jeśli więc chcemy wiedzieć, jaki jest Boży plan dla nas, zacznijmy się gorliwie modlić o rozpoznanie i odczytanie znaków.
    Otwórzmy swoje serce i umysł. Nie bądźmy tymi, którzy mają oczy, aby patrzeć, a nie widzą. Nie bądźmy tymi, którzy mają uszy, aby słuchać, a nie słyszą. Uczyńmy Ducha Świętego swoim Przewodnikiem, aby nas tego nauczył.
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Prośmy Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, aby ludzie, którzy przeżywają wiosnę życia, otwierali się na Słowo Pana i odkrywali Jezusa Chrystusa, jako ośrodek i pełnię istnienia. Módlmy się za naszą młodzież, aby godnie świadczyła, że Ewangelia jest ciągle żywa i potrafi nadal fascynować i urzekać, by mogła spełnić przygotowane dla niej przez Wszechmocnego powołanie i uczynić nasz Kościół młodym!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.