GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Komisja ds. Nowej Ewangelizacji (Ruchów i Stowarzyszeń)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji: „Patrzcie w przyszłość, podejmując nową ewangelizację – nową w zapale, nową w metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti, 9 marca 1983 r.). Ewangelizacja nowa w zapale ma działać w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i prowadzić do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary. Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, Jezusa jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza. Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego, by Dobra Nowina stała się zrozumiała dla każdego odbiorcy.
Główny cel Komisji Synodalnej ds. Nowej Ewangelizacji (Ruchów i Stowarzyszeń) to szukanie nowych dróg i sposobów docierania z Ewangelią do wszystkich. Dlatego też jej członkowie zwracają uwagę na ważne miejsce, które w życiu Kościoła zajmują ruchy i stowarzyszenia kościelne – będąc zorganizowaną formą apostolstwa, pomagają one wiernym być autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa. Zaangażowane w nie osoby mogą z większą skutecznością przepajać współczesną rzeczywistość społeczną, kulturalną i polityczną wartościami ewangelicznymi.
    Do Komisji Dekanalnych zwrócono się z zapytaniem o funkcjonujących w parafiach ruchach kościelnych, wspólnotach i grupach modlitewnych, by zdiagnozować bieżącą sytuację w diecezji grodzieńskiej. Sporządzono również ankietę dla księży proboszczów w celu zbadania liczby grup / wspólnot oraz zaangażowanych osób, charakterystyki form apostolstwa, a także potrzeb wiernych.
    Komisja Synodalna ds. Nowej Ewangelizacji omawia możliwą współpracę z liderami i duszpasterzami ruchów kościelnych, wspólnot i grup modlitewnych działających na terenie diecezji. Jej członkowie proponują stworzenie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Grodzieńskiej, która by stanowiła płaszczyznę współdziałania i wymianę doświadczeń między ruchami i stowarzyszeniami w lokalnym Kościele. Opiekę duszpasterską sprawowałby nad nią mianowany przez biskupa asystent kościelny. Celem tej rady byłoby wspieranie misji i budowanie jedności ruchów i stowarzyszeń w diecezji.
    Prośmy o światło Ducha Świętego na dalszą pracę Komisji Synodalnej ds. Nowej Ewangelizacji, przed którą stoi teraz ważne zadanie szukania praktycznych rozwiązań, by głoszenie Ewangelii w naszej diecezji było jeszcze bardziej owocne.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.