GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

21 kwietnia 2019 roku

Z głębi serca

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, a także czcigodnym Redaktorowi Naczelnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi, Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannego zapału w prowadzeniu ludzi do Boga, opieki Matki Najświętszej oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel świata, obdarza Was swoimi łaskami, prawdziwą radością i pokojem.
Przełożona Generalna Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska
❧✿❧
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom Andrzejowi Roubie, Prałatowi Piotrowi Kubelowi oraz wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały obdarzał wszelkimi łaskami i prowadził do Królestwa Bożego. Niech zawsze obok będzie Matka Najświętsza oraz święci Patronowie, a lud Boży wspiera i wiernie towarzyszy na co dzień.
Parafianie z Krupowa
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Waleremu Bykowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy mocnego zdrowia, hojnych łask Bożych i błogosławieństwa na każdy dzień. Niech Chrystus pomaga Wam we wszystkim i wynagradza za modlitwę, pouczające kazania, przykład pobożności i dobroci. Dziękujemy Biskupowi Aleksandrowi za skierowanie do naszej parafii Księdza Proboszcza Eugeniusza Uczkuronisa.
 Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały dodaje Ci sił, aby pokonywać wszelkie trudności, Matka Boża codziennie się opiekuje, a Duch Święty udziela swych obfitych darów.
Parafianie z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksandrowi Fiedotowowi, Wiktorowi Sinickiemu, Aleksemu Więckiewiczowi, Siostrom Aleksandrze i Dorocie z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy, by radość ze Zmartwychwstania Zbawiciela napełniała dusze pokojem i miłością, czyniąc Was szczerymi apostołami Prawdy. Z serca dziękujemy za posługę, modlitwę, dobroć i troskę o każdego z nas.
Legion Maryi, grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich. Niech każdy dzień obfituje w pokój i Boże błogosławieństwo.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia na długie lata, wszelkich łask Bożych, życzliwych ludzi na drodze życia. Niech każdy dzień będzie pełen ciepła i radości, niech pomyślnie się realizują wszystkie plany. Dziękujemy za czułe serce i cierpliwość. Pamiętamy w swoich modlitwach!
Parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu Sidorce, Denisowi Brazińskiemu, Stanisławowi Krawczence oraz Siostrom Halinie Zaniewskiej i Nazarii Mikłasz z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości i jasnego poranka Zmartwychwstania. Niech Chrystus Wam błogosławi, a Maryja Panna ma w swojej opiece. Dziękujemy za życzliwość, miłość i cierpliwość.
Komitet Kościelny i parafianie, Lida-Fara
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi Wam w codziennej pracy duszpasterskiej, będąc źródłem pokoju i radości.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg Adoracji z kościoła pw. MB Anielskiej w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały wzmacniał w walce z codziennością, Duch Święty darzył wszelkimi darami, a Matka Boża opiekowała się i dodawała sił, by iść naprzód. Dziękujemy mamie za synów kapłanów.
Wierni z kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych, Urodzin i Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości i samych pogodnych dni. Niech wiara staje się coraz bardziej żarliwa, a głoszone Słowo coraz głębiej wchodzi do serc wiernych.
Parafianie z Porozowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej opieki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i obdarza potrzebnymi łaskami.
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej we wsi Wojstom
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Ładyszowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, radości w sercu, życzliwych i dobrych ludzi obok. Opieki Matki Bożej, światła Ducha Świętego oraz Bożego błogosławieństwa na całe życie. Dziękujemy za lata posługi w naszej parafii.
Byli parafianie ze wsi Wojstom
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Białonosowi i Prałatowi Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień i ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają cierpliwości.
Parafianie z Makarowiec
❧✿❧
Kochanemu Synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych darów od Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych plonów na Bożej niwie.
Mama i ojciec wraz z całą rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na drodze kapłańskiej, niech Duch Święty obdarza Cię hojnie łaskami, Chrystus otacza miłosierdziem i będzie źródłem miłości i pokoju w codziennym życiu, Maryja Panna nieustannie się opiekuje, a nasza modlitwa dodaje potrzebnych sił.
Wierni z Wornian i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych szczerze życzymy mocnego zdrowia, sił, pokoju w duszy. Niech dobry Bóg błogosławi każdy Twój dzień, Matka Najświętsza otacza opieką, a Duch Święty hojnie obsypuje swymi darami. Dziękujemy za szczerą modlitwę, dobre serce i troskę o nas.
Parafianie z kaplicy Werdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Urodzin, Imienin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, cierpliwości w duchowym wychowywaniu wiernych, a także hojnych darów Ducha Świętego. Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Ci swoimi łaskami, a Najświętsza Matka otacza opieką i dobrocią.
Byli parafianie z kaplicy Werdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pokoju w duszy, radości i niegasnącego zapału w posłudze. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi i broni, a Maryja Panna ma w swej opiece.
Byli parafianie z kaplicy Werdomicze
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi i Antoniemu Adamowiczowi oraz Siostrom Zakonnym z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej opieki Maryi Panny, darów Ducha Świętego, obfitych łask Bożych, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, zdrowia i długich lat życia.
Wierni z parafii Indura
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił, cierpliwości, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Panny oraz darów Ducha Świętego. Dziękujemy za naukę, którą zasiewasz w naszych sercach, a Twoim rodzicom za syna kapłana.
Parafianie z kaplicy pw. MB Ostrobramskiej w Urciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości na całe życie, życzliwych ludzi obok i Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Jezus wskazuje Ci drogę, a Matka Boża codziennie się Tobą opiekuje. Niech przykład Twej dobroci, szczerości i cierpliwości będzie wzorem dla innych. Dziękujemy rodzicom za tak cudownego syna.
Parafianie z kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Cię swoimi łaskami, zdrowiem na długie lata, siłą i wytrwałością, byś mógł pokonać wszystkie trudności na drodze życiowej.
Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Imienin serdecznie życzymy: niech Wszechmogący pomaga w spełnianiu planów, a Matka Boża ogarnia swą opieką. Mocnego zdrowia na długie lata i życiowej mądrości w pełnieniu codziennych obowiązków.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i pogody ducha. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, Matka Najświętsza wspiera swoją opieką i miłością, a Duch Święty udziela obfitych darów.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Różanki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, pomyślności i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, życzliwych i niezawodnych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowego Dworu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarynowi z okazji Imienin życzymy wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i wypełniony Panem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowogródka i Lubczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego na każdy dzień posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej oraz wszelkich łask Bożych.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
❧✿❧
Szanownym Pracownikom redakcji „Słowa Życia” z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych. W czasie Wielkiej Nocy, gdy mimo mroków ciemności w sercach wciąż rozbrzmiewa echo radosnego okrzyku wiary „Alleluja! Jezus żyje!”, życzymy, aby to echo nigdy w waszych i naszych sercach nie ucichło.
Wierni z Ostryny
❧✿❧
Czcigodny Księże Prałacie Witoldzie Łozowicki! Z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie Ci życzymy pogody ducha, szczęśliwych dni, mocnego zdrowia, cierpliwości, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświeca Twoją drogę życiową.
Mieszkańcy wsi Szembielowce
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi i Siostrze Annie Nosiewicz z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najlepszych życzeń. Niech zmartwychwstały Chrystus wynagrodzi Wam zdrowiem, wytrwałością i niegasnącym zapałem w posłudze, Matka Boża otacza swym płaszczem, a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Wami.
Wierni z kaplicy Lipiczno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w powołaniu, radości na co dzień i życzliwych ludzi obok. Niech Najświętsza Matka zawsze Ci towarzyszy, Jezus darzy błogosławieństwem, a Duch Święty hojnie obsypuje swymi darami.
Wierni z parafii Rohotno
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy, by Jezus Zmartwychwstały obdarzył Was zdrowiem, pokojem, mądrością i męstwem, a Matka Boża prowadziła najpiękniejszą drogą do Pana. Serdecznie dziękujemy za ofiarną służbę Bogu i ludziom.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Chamieni z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Serdecznie dziękujemy za dobre serce oraz troskę o parafian i świątynię. Niech Twoją drogę życiową nieustannie oświecają promienie Bożego Miłosierdzia.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze, wytrwałości, obfitych plonów na niwie pańskiej oraz opieki Matki Najświętszej.
Wierni z parafii Nacza, wieś Gineli
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Urodzin, Świąt Wielkanocnych i Imienin życzymy dobrego zdrowia, pomyślności w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok, hojnych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Parafianie ze Studzieników i okolicznych wsi
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Leonowi Liszykowi i Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej pracy na niwie Pana. Niech miłosierny Bóg i Duch Święty dodają Wam sił, a Maryja Panna obdarza ciepłem swojego serca.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy i pani Stanisława z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Romanowi Jałowczykowi i Janowi Sarele z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, wdzięczności i miłości od wiernych. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla Was źródłem radości i pokoju, błogosławi w posłudze i obdarza swoimi darami.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia i sił na każdy dzień. Niech Duch Święty otacza Was swoim światłem. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i modlitwę.
Wierni oraz Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi i Witalemu Cybulskiemu, Siostrom Irenie, Marii, Zofii i Oldze z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Maryi Panny. Niech każda chwila będzie przepojona szczęściem, a z twarzy nie znika uśmiech.
Legion Maryi i Apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Grycko z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w posłudze na rzecz ratowania dusz. Niech Matka Boża ogrzewa Cię ciepłem swego serca, Jezus stanie się przykładem na drodze kapłańskiej, a każdy dzień będzie wypełniony Bożą miłością.
Helena Czerniak z kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi, Romanowi Wojciechowiczowi i drogim Siostrom z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, pokoju w duszy, wytrwałości w posłudze. Niech dobry Bóg błogosławi, Duch Święty wspiera swymi darami, a miłość i opieka Matki Bożej zawsze pomagają.
Parafianie z kościoła pw. świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Olegowi Żurawskiemu, Kazimierzowi Murawie, Aleksandrowi Pietrowiczowi i diakonowi Arturowi Leszniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, by Jezus Zmartwychwstały błogosławił na każdy dzień Waszej posługi, wypełniając serca radością i pokojem, Matka Boża niestrudzenie otaczała opieką, a Duch Święty hojnie zsyłał swe dary.
Parafianie
❧✿❧
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze Zofii Śmietance z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, mocnego zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Niech światło Chrystusa oświeca drogę, Jego Miłosierdzie i opieka Najświętszej Matki dodają sił, Duch Święty prowadzi Bożymi szlakami, a obok będą życzliwi ludzie.
Komitet Kościelny, dzieci, parafianie, Kółko Żywego Różańca z Żemosławia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by Boża miłość i miłosierdzie zstępowały na Ciebie codziennie, Matka Najświętsza trzymała w swojej opiece, a zmartwychwstały Zbawiciel obdarzał swoimi łaskami i wspierał na drodze duszpasterskiej.
Członkowie chóru kościelnego ze wsi Nacza
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana życzymy długich lat życia, radości oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech Duch Święty wspiera duszę i ciało oraz pomaga w posłudze i życiu, a Jezus Zmartwychwstały i Jego Matka opromieniają miłością i oświecają każdy dzień.
Kółko Różańcowe, Apostolat „Margaretka”, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Stanisławowi Pacynie, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Janowi Romanowskiemu, Pawłowi Białonosowi i wszystkim Księżom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby wszechmogący Bóg obdarzał wszelkimi łaskami, Maryja Panna nieustannie czuwała nad Wami, Duch Święty zsyłał swe dary, posługa kapłańska przynosiła obfite owoce, a ludzie zawsze byli dla Was życzliwi.
Kółko Różańcowe, Apostolat „Margaretka”, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Radunia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości, radości z pełnionej posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Kapłanów oraz obfitych darów Ducha Świętego.
Wierni z parafii Hoża
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi oraz wszystkim Kapłanom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału wiary, realizacji wszystkich zamiarów, życzliwych ludzi obok. Niech miłosierny Bóg i Duch Święty Was pokrzepiają, a Maryja Panna obdarza ciepłem swojego serca.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Oksentiewowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia. Błogosławiony nocy cień i każdy nowy Boży dzień, Błogosławiony każdy krok z tysiąca nadchodzących dróg, Błogosławione święte dłonie i te pokryte srebrem skronie. Niech życie w radości mija, a zdrowie i szczęście zawsze sprzyja.
Wierni ze wsi Jewłasze, parafia Lack
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech stale w Tobie wzrasta miłość do Eucharystii, Zmartwychwstanie napełnia pokojem, a Duch Święty kształtuje Twe serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa. Niech Święta będą pełne nadziei i wiary, a wszelkie przeciwności zamiast zniechęcać, prowadzą do świętości.
Рarafianie z Trokiel
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, niegasnącego zapału w posłudze. Niech Matka Boża otacza Cię swoim matczynym płaszczem, a Duch Święty rozjaśnia drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobre serce, modlitwę i życzliwość.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz Kółko Różańcowe z Krupowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy zdrowia na długie lata, pięknych owoców na Bożej niwie, darów Ducha Świętego, pogodnych dni w łasce Bożej oraz sił, by prowadzić ludzi do Chrystusa.
Parafianie ze wsi Olchowo
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały doda Ci sił do pokonywania wszelkich trudności i obdarzy radością swojego Zmartwychwstania.
Kółko Różańcowe i parafianie z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Antoniemu Gremzie z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego, co najlepsze: błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny, darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy za dobre i czułe serce.
Rodzina Podzielińskich
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Edwardowi Petelczycowi, Wiktorowi Bochanowi oraz Siostrom Agacie i Filotei z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy: niech Pan ześle na Was wszelkie potrzebne łaski, Matka Boża ma w swej opiece, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami.
Parafianie, Apostolat „Margaretka”, Kółko Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, zdrowia i wytrwałości. Dziękujemy za to, że ofiarujesz całego siebie, aby pojednać nas z Bogiem.
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Andrzejowi Honczarowi, Witalemu Pietkiewiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Klerykom Władysławowi Małyszce i Witalemu Gurcowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych. Niech Jezus Wam błogosławi, Duch Święty prowadzi przez życie, a Maryja Panna nieustannie się opiekuje.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy oraz parafianie z kościoła pw. św. Wacława w Wołkowysku
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, pomyślności, obfitych łask Bożych. Niech Pan nieustannie Cię strzeże i ma w swojej opiece, a Matka Najświętsza otacza swoim płaszczem i prowadzi drogą do świętości.
Apostolat „Margaretka”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości na długie lata. Niech Bóg wynagrodzi Ci swoim miłosierdziem i obfitymi łaskami, niech z coraz większą mocą odkrywa w Tobie potencjał Chrystusowego kapłaństwa. Dziękujemy za opiekę duchową, troskę o świątynię, nauki i szczerą modlitwę.
Apostolat „Margaretka” z Kozłowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z serca życzymy, byś zawsze był otoczony promieniami Bożego miłosierdzia, mocą Ducha Świętego i opieką Maryi Panny. Niech Jezus Chrystus króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze będzie obok. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i radosny uśmiech.
Wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu i Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, a także Siostrom Irenie Barcewicz, Julii Klawiec, Walentynie Kot i Weronice Bliźniuk z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, roztropności, pokoju w duszy, powodzenia w posłudze, a także życzliwych ludzi obok. Niech Bóg Wam błogosławi i wynagradza za niestrudzoną pracę i modlitwę.
Parafianie, ministranci, młodzież i dzieci z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, wielu pięknych chwil na drodze życia. Niech Duch Święty udziela Ci swych darów, światło ze Zmartwychwstania Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a opieka Matki Najświętszej dodaje sił. Dziękujemy za otwarte serce i oddaną posługę.
Kółka Różańcowe, Apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Repli
❧✿❧
Czcigodny Księże Wiktorze Subiel! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, by a sprawą łaski miłosiernego Boga nigdy nie opadłeś z sił, posiadał mocne zdrowie, niegasnącą energię i osiągnął doskonałość w posłudze kapłańskiej. Niech dary Ducha Świętego i niestrudzona opieka Maryi Panny będą dla Ciebie życiodajnym źródłem w każdej chwili życia.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodne Siostry Anna i Agnieszka, Wdowy Konsekrowane Sabina i Zofia! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam Bożego wsparcia, hojnych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i wszystkiego najlepszego w tym świątecznym czasie.
Komitet Kościelny i wierni z parafii Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Myślukowi i Leonowi Liszykowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej i ludzkiej dobroci.
Wierni z Wołpy
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Witalemu Sierce, Janowi Osipowiczowi i Witalemu Słuce z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych życzymy hojnych darów Ducha Świętego i niestrudzonej opieki Matki Bożej. Niech światło Chrystusa oświeca waszą drogę życiową, a posługa duszpasterska przynosi radość i błogosławiony plon. Serdecznie dziękujemy za wspaniały przykład pobożności i nauki.
Kółko Różańcowe św. Maksymiliana z parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i Imienin życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego. Niech Maryja Panna dodaje sił i cierpliwości, światło Chrystusa będzie wiernym przewodnikiem na drodze życia, święty Patron nieustannie się opiekuje, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień. Dziękujemy za ofiarną posługę.
Apostolat „Margaretka” i parafianie ze wsi Żyrmuny
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, wytrwałości, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny, pomocy Ducha Świętego i miłosierdzia Bożego na każdy dzień.
Parafianie z Nowej Rudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech wszechmogący Bóg obdarzy Cię potrzebnymi łaskami, a Maryja zawsze pomaga.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi i Witalemu Mancewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy hojnych łask Bożych na każdy dzień. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, a Maryja Panna prowadzi do świętości. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, pouczające kazania i troskę o naszą świątynię.
Parafianie z kościoła św. Franciszka z Asyżu w m. Świsłocz
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Olegowi Janowiczowi, Siostrze Magdalenie Kułaj i Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi, a także Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jodzikowi, Witalemu Cybulskiemu i Aleksandrowi Worobiowowi, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych, opieki Maryi Panny i światła Ducha Świętego. Niech każdy z Was znajduje w swoim sercu i potwierdza życiem znaczenie, które ma osobiste powołanie, a ogień wiary, nadziei i miłości nigdy nie zgaśnie w sercu.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin życzymy hojnych łask Bożych oraz nieustannej opieki Najświętszej Matki i świętego Patrona. Niecha każdy Twój dzień mija w radości, siły i zapał do głoszenia Słowa Bożego nigdy się nie kończą, a obok zawsze kroczą życzliwi ludzie.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, dużo sił w prowadzeniu ludu Bożego oraz pięknych plonów na niwie Pana, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni z parafii Imienia NMP, Werejki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby wszystkie łaski Boże, którymi są napełnione Święta Wielkanocne, napełniały Twe życie i posługę, Matka Boża otaczała swoją opieką, a obok zawsze byli życzliwi ludzie.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego, pokoju w duszy, radości i zdrowia. Niech Duch Święty pomaga w posłudze duszpasterskiej i udziela swoich darów, a Maryja Panna otacza miłością i opieką.
Wierni z parafii Nowojelnia
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Urodzin i Imienin życzymy, aby każdy dzień był szczęśliwy i błogosławiony, serce wypełniały radość, miłość i nadzieja, w duszy zadomowił się pokój, a z twarzy nie znikał uśmiech.
Wierni z Korelicz i Worończy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji 40. Urodzin oraz Imienin życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom, obfitych darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa oraz nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona.
Byli parafianie ze Mścibowa
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Swisłockiemu z okazji Imienin życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech dobry Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem, rozjaśni swymi łaskami drogę i pośle na nią życzliwych ludzi. Dziękujemy Ci za zbudowanie kościoła. Zawsze pamiętamy w modlitwie.
Byli parafianie z Berdówki

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.