GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

7 kwietnia 2019 roku

Z głębi serca

ПАЛЬМОВАЯ НЯДЗЕЛЯ

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie wypełniony ciepłem, radością i nadzieją, wiara się nieustannie wzmacnia, a każdy zamiar pomyślnie się realizuje dzięki pomocy Pana i dobrych ludzi. Niech Bóg obficie błogosławi, a Matka Najświętsza prowadzi przez życie!
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksemu Więckiewiczowi z okazji Urodzin życzymy radości, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Maryja Panna otacza Cię miłością i opieką, a także wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski dla Ciebie. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary, ofiarną pracę, życzliwość i Twój słoneczny uśmiech.
Legion Maryi, grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Urodzin oraz 10. rocznicy posługi w naszej parafii składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg błogosławi, obficie obdarza potrzebnymi łaskami, pomnaża wiarę i wypełnia serce miłością, radością i pokojem, abyś swoim kapłańskim życiem mógł świadczyć o Królestwie Bożym na tej ziemi. Niech Duch Święty umacnia Cię mądrością do realizacji Bożych planów, a Matka Najświętsza otula swoim płaszczem i prowadzi do świętości. Dziękujemy Ci za życzliwość i otwarte serce.
Parafianie z Indury
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze goszczą pokój i dobroć, a energia towarzyszy przez długie lata. Życzymy bezgranicznej radości i obfitych owoców z posługi kapłańskiej. Niech święty Patron opiekuje się Tobą, a Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka darzą miłością i oświecają każdy dzień Twojej posługi duszpasterskiej. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Dzitwy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Siedleckiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok zawsze kroczą życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą w sercu, a pogodny uśmiech nigdy nie znika z twarzy. Życzymy zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości. Niech Maryja Panna i Anioł Stróż nieustannie się Tobą opiekują. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Konwaliszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Lucjanowi Radomskiemu z okazji 70. Urodzin serdecznie życzymy obfitych łask Bożych. Niech każdy dzień będzie wypełniony radością i pokojem, a posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Jesteśmy wdzięczni za ofiarną służbę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości, otwarte serce i nieustanną troskę o każdego z nas. Niech dobry Bóg za wszystko Ci wynagrodzi!
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii św. Anny w Łunno
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona. Niech Twoje serce zawsze będzie pełne Bożej radości, miłości i światła Ducha Świętego. Życzymy pogody ducha, optymizmu, niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości. Niech miłosierny Bóg Ci błogosławi, a Duch Święty hojnie obsypuje swoimi darami. Niech z Krzyża Chrystusa wypływa dla Ciebie pokrzepiająca moc, a Boże Słowo, które głosisz, czyni cuda w ludzkich sercach.
Parafianie z Białohrudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Jakubcowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech święty Patron zawsze się Tobą opiekuje, prowadzi przez życie i mocno trzyma za rękę. Niech wiara codziennie wzrasta, nadzieja nigdy nie opuszcza serca, a w duszy kwitnie miłość, obdarowując wszystkich dookoła ciepłem i dobrocią. Życzymy także mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, nieustannej radości i życzliwych ludzi obok.
Wierni z parafii Mikielewszczyzna
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych i najszczerszych życzeń: mocnego zdrowia, realizacji szczytnych planów i zamiarów, radości na co dzień, sił i wytrwałości w kroczeniu drogą kapłaństwa, Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej! Dziękujemy za przykład wiary, cierpliwość i wyrozumiałość. Szczęść Boże!
Młode rodziny z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, dużo sił, pogody ducha, niegasnącego zapału w posłudze Bogu Wszechmogącemu i ludziom. Niech każdy dar otrzymany od Pana będzie Ci mocnym wsparciem na drodze kapłańskiego życia. Niech dary Ducha Świętego, nieustanna opieka i miłość Matki Najświętszej wzmacniają Cię w każdej chwili. Dziękujemy za to, że uczysz nas prawdziwej miłości do Kościoła i bliźnich.
Z szacunkiem, wdzięcznością i modlitwą parafianie z Grodna-Augustówka

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.