GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

24 marca 2019 roku

Z głębi serca

ЗВЕСТАВАННЕ

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin i Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, radości, cierpliwości w niełatwej posłudze, obfitych łask Bożych oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy dzień dostarcza Ekscelencji radości i sił do głoszenia
Słowa Bożego. Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: pogody ducha, niegasnącej gorliwości w pełnieniu woli Bożej, dużo zdrowia i obfitych plonów na niwie Pańskiej.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin i Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, radości i uśmiechu. Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo coraz głębiej trafia do serc wiernych. Niech Pan Jezus błogosławi, a Duch Święty towarzyszy w każdej chwili życia. Samych pogodnych dni w służbie Bogu i ludziom.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin i Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi, a Matka Najświętsza zawsze i wszędzie otacza swoją opieką. Życzymy prawdziwej radości i pokoju, mocnego zdrowia, pomyślności w każdej sprawie oraz życzliwych ludzi obok.
Mama z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień Twojego życia będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, którymi darzysz ludzi, niech zawsze wracają do Ciebie. Bądź dla nas nadal przykładem mocnej wiary i pobożności. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy
❧✿❧
Czcigodny Księże Aleksandrze Rudziewicz! Z okazji Urodzin przyjmij nasze szczere życzenia połączone z modlitwą. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze lśni uśmiech, oczy błyszczą z radości, a serce mocno bije z miłości, która w nim mieszka.
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy
❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu Aleksandrze Sewastianowicz! Z okazji Urodzin przyjmij z serca płynące szczere życzenia oraz wyrazy wdzięczności za Twą posługę duszpasterską i 10-letnią pracę w naszej parafii. Dziękujemy za to, że uczysz nas prawdziwej miłości ku Kościołowi i ludziom. Na Twoim własnym przykładzie jako kapłana i człowieka uczymy się widzieć siebie oczami Boga. Jesteś dla nas prawdziwym Nauczycielem. Niech dobry Bóg nadal kieruje Tobą i błogosławi w codziennej posłudze, gdyż jest to niełatwa sprawa – odnawiać świątynię i leczyć ludzkie dusze. Lecz Tobie się udaje! Jesteśmy wdzięczni Panu za ten Twój talent. Jesteśmy dumni z Ciebie i szanujemy za tak wielkie oddanie się Bogu. Życzymy łatwej drogi do świętości, zdrowia, sił, cierpliwości i Bożej miłości na długie lata. Niech Maryja Cię strzeże i obdarza ciepłem swojego macierzyńskiego serca.
Z modlitwą parafianie z kościoła pw. św. Mikołaja w Mirze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subelowi z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę szczerych życzeń. Niech dobry Bóg pomnaża Twą wiarę i błogosławi, Duch Święty obficie obdarza mądrością, Matka Boża otacza nieustanną opieką i matczyną miłością, a św. Józef towarzyszy we wszystkich życiowych sprawach. W naszych modlitwach prosimy miłosiernego Boga, aby wynagrodził Ci mocnym zdrowiem, siłą, cierpliwością i niegasnącym zapałem do szczerej i oddanej posługi Jemu i ludziom. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Pana, będzie mocnym wsparciem na drodze życia. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, opieki Najświętszej Maryi Panny i obfitych darów Ducha Świętego. Niech święty Patron wspiera Cię swoim przykładem i zawsze pomaga pokonywać wszelkie trudności. Szczerze dziękujemy za posługę kapłańską oraz oddanie się Bogu i ludziom.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Pan Jezus, Matka Boża i Duch Święty opiekują się Tobą, dodają sił i zdrowia do realizacji planów Najwyższego, uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy, a każdy dzień posługi kapłańskiej będzie wypełniony radością i pokojem.
Rodzina Sykuto z Sopoćkiń
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg oświeca Twą drogę życiową i obdarza mocą, zdrowiem oraz cierpliwością. Jesteśmy wdzięczni Panu za to, że jesteś z nami, że prowadzisz nas, jak zabłąkane owce, do źródła dobra, że umiesz rozpalić w naszych sercach ogień miłości do Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Szczęść Boże!
Parafianie z Mostów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo sił, niegasnącego zapału w posłudze Bogu i ludziom. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Wszechmogącego, będzie mocnym wsparciem na drodze życia. Dziękujemy za otwarte serce oraz ofiarną służbę na rzecz Boga i ludzi.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z parafii świętych Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego i wytrwania w powołaniu. Bądź dobrym i świętym kapłanem!
Mama, bracia Dymitr i Henryk z rodziną
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, szczerych i wiernych ludzi obok, obfitych łask Bożych, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech Maryja prowadzi Cię najpiękniejszą ścieżką do swojego Syna, a każdy dzień przynosi radość. .
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej we wsi Wojstom
❧✿❧
Czcigodny Księże Janie Gawecki! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy, abyś poprzez łaskę Bożą nigdy nie zaznał zmęczenia. Niech Pan obdarza Cię mocnym zdrowiem, niegasnącą energią i nieogarnioną doskonałością w obowiązku kapłańskim. Niech dary Ducha Świętego, nieustanna opieka i miłość Matki Najświętszej będą dla Ciebie życiodajnym źródłem w każdej chwili życia.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Kapłanie-doradco, mądry i cierpliwy, Zwrócić się możemy znów w potrzeby czas, Abyś szczerym słowem, czasem żartobliwym, Po ojcowsku wsparł i podtrzymał nas. Przyjmij dzisiaj nasze pozdrowienia, Niski z wdzięcznością pokłon do ziemi. Zdrowia, Bożego błogosławieństwa, Opieki Maryi, pogody w sercu! Niech każdy dzień oświetlony darami Ducha Świętego i prawdą odkrycia Będziesz serdecznie witał wraz z nami. Życzymy długich i szczęśliwych lat życia!
Wierni ze wsi Wiguszki, Golimszczyzna, Sakowicze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Janowi Osipowiczowi i jego krewnym z powodu śmierci ojca przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia. Niech miłosierny Bóg doda Wam mocy, aby przeżyć ciężar utraty bliskiej osoby. Łączymy się z Wami w modlitwie o pokój jego duszy.
Z szacunkiem wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Annie i całej rodzinie, zagłębionej w żałobie przesyłamy słowa współczucia. z powodu śmierci bliskiej osoby – ojca Jana Ciszko – wyrażamy swój głęboki żal.
Wierni ze wsi Girewicze
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Annie, jej mamie i krewnym z powodu śmierci ojca przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia. Z wielkim smutkiem łączymy się z Wami w modlitwie o pokój jego duszy. Niech Pan przyjmie zmarłego do swojego Królestwa.
Wierni z parafii Traby

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.