GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Slowo dla Życia (183)

Słowo dla Życia

papiez franciszek 2019Papież Franciszek
   Po 40 dniach postu Jezus jest trzykrotnie kuszony przez diabła. Najpierw szatan namawiał Go, by zamienił kamień w chleb; następnie pokazał mu z góry królestwa ziemi i obiecał, że stanie się Mesjaszem potężnym i chwalebnym; w końcu zaprowadził go na szczyt świątyni w Jerozolimie i zachęcał, by rzucił się w dół, żeby w spektakularny sposób objawił swoją boską moc. Te trzy pokusy wskazują trzy drogi, które świat proponuje, zawsze obiecując wielkie sukcesy, aby nas zwieść: chciwość posiadania – mieć coraz więcej, ludzką sławę i instrumentalne posługiwanie się Bogiem.
Są to trzy drogi, które zawiodą nas do zguby.
    Pierwsza: droga chciwości posiadania. Zawsze jest to podstępna logika diabła. Wychodzi od naturalnej i uzasadnionej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, aby nas nakłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu. Jezus odmawia, stwierdzając: „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 4, 4).
    Druga pokusa: droga ludzkiej sławy. Diabeł mówi: „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łk 4, 7). Można zatracić wszelką godność osobistą. Dajemy się skorumpować przez bożków pieniądza, sukcesu i władzy, aby osiągnąć samorealizację. I zasmakowujemy upojenia pustą radością, a to nas prowadzi do nadymania się jak paw, jednak szybko zanika. Dlatego Jezus odpowiada: „ Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8).
    I wreszcie trzecia pokusa: instrumentalne posługiwanie się Wszechmocnym dla własnej korzyści. Diabłu, który cytując Pismo Święte, zachęca Go, by starał się u Boga o niezwykły cud, Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą decyzję, by pozostać pokornym i ufnym wobec Ojca: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 4, 12). W ten sposób odrzuca może najsubtelniejszą pokusę: pragnienie by „przyciągnąć Boga na swoją stronę”, prosząc Go o łaski, które w istocie służą zaspokojeniu naszej pychy.
    Są to drogi łudzące, że w ten sposób można osiągnąć sukces i szczęście. Ale w istocie są one całkowicie obce sposobowi działania Boga, a wręcz oddzielają nas od Niego, ponieważ są dziełem szatana. Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność, że On nas kocha, że jest Ojcem.
    Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien interesujący aspekt: Jezus nie nawiązuje dialogu z kusicielem, odpowiadając na trzy wyzwania jedynie Słowem Bożym. To nas uczy, że z diabłem nie powinno się prowadzić dialogu.
    Fragment przemówienia podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie, 10.03.2019

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.