GRODNO
Wtorek,
03 października
2023 roku
 

Na czym polega różnica między indywidualną modlitwą a Mszą św. z zamówioną intencją?

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego Msza św. jest ofiarą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, którą Zbawca ustanowił, by uwiecznić aż do swego powtórnego przyjścia ofiarę Krzyża, obdarowując w ten sposób Kościół wspomnieniem swej śmierci i zmartwychwstania. Innymi słowy, jest to główne wydarzenie z życia Jezusa, do którego wchodzimy, pokonawszy bariery czasu i przestrzeni.
Od początku stworzenia człowiek składał Bogu różne ofiary. Jednak z powodu ludzkiego grzechu nie mogły się one podobać Wszechmogącemu. Więc miłosierny Stwórca posłał na świat Syna Jednorodzonego, który ofiarował siebie na przebłaganie za grzechy świata. To wydarzenie wspominamy podczas każdej Mszy św. W ten sposób jest realizowana prawdziwa i najwyższa ofiara, którą Jezus złożył Ojcu za całą ludzkość.
    Kościół naucza, że istnieje kilka rodzajów owoców Eucharystii, m.in. ogólny i szczegółowy. Owoc ogólny wynika z ofiary kapłana, którą składa on za Kościół, czyli za wszystkich ludzi: żywych i zmarłych. Ten owoc jest realizowany nawet, jeśli nie ma specjalnej intencji. Owoc szczegółowy rodzi się w wyniku wyraźnego zamiaru kapłana, który celebruje Eucharystię i modli się w określonej intencji. Właśnie ten rodzaj owocu mają na uwadze wierni, gdy „zamawiają” Mszę św. Jednak nie oznacza to, że wszyscy uczestniczący w nabożeństwie są zobowiązani do przedstawienia Bogu tej intencji. Każdy wierny może uczestniczyć w nim z własną intencją.
    Kościół wyraźnie mówi o tym, że udział we Mszy św. przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu każdego z nas wypełnia łaską i błogosławieństwem Nieba, wzmacnia podczas pielgrzymowania po ziemskim życiu i budzi pragnienie życia wiecznego, już teraz jednoczy z Chrystusem, który siedzi po prawicy Ojca, z niebieskim Kościołem, błogosławioną Dziewicą i wszystkimi świętymi (por. KKK 1402-1405). Indywidualna modlitwa, mimo ogromnej jej wartości, nie może zapewnić tak wielkiej łaski.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  90

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.