GRODNO
Środa,
08 lutego
2023 roku
 

Komisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieński
Małżeństwo to jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, które powinno być otoczone szczególną opieką. Jest ono rzeczywistością Bożą i ludzką, którą Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu. Mąż i żona „w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy” – stwierdził św. Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”.
Dziś często mówi się o kryzysie rodziny i wynikającym z tego kryzysie wychowania. Za jedną z podstawowych przyczyn można uznać współczesną „modę” na rozwód, skutki którego najbardziej oddziałują na dzieci rozpadającego się małżeństwa. Innym powodem jest podważanie wartości macierzyństwa i ojcostwa. Konflikty, migracja oraz przemoc również okazują negatywny wpływ i skutkują degradacją rodzinnych więzi. W odpowiedzi na te wyzwania Kościół nieustannie podkreśla potrzebę budowania wartościowych relacji międzyludzkich opartych na twórczym darze z siebie i wzajemności, nakłaniających do odpowiedzialności i solidarności.
    Obszarem zainteresowania synodalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin są mężowie i żony, rodzice i dzieci, a także osoby planujące zawrzeć związek małżeński.
    Do niezbędnych zadań komisji należy analiza dotychczasowej opieki duszpasterskiej w ramach duszpasterstwa rodzin, propozycja nowych możliwości formacji małżonków i rodzin, a także wytyczenie jasnej drogi na przyszłość.
    Obecnie członkowie komisji podkreślają potrzebę ujednolicenia istniejących w diecezji przygotowań do przyjęcia sakramentu małżeństwa, a także stworzenia parafialnych czy dekanalnych poradni rodzinnych, w których byłyby zatrudnione konkretne osoby: duszpasterz, psycholog, lekarz, prawnik. Akcent kładą również na troskę o ewangelizację w rodzinie i przez rodzinę, a także podjęcie działań w kierunku rozszerzania już istniejących ruchów rodzinnych.
    Za bardzo ważne uważają przedsięwzięcia na rzecz obrony życia poczętego, by przeciwdziałać zabijaniu dzieci nienarodzonych. Komisja porusza też kwestię powołania duszpasterstwa specjalistycznego, które mogłoby otoczyć opieką duchową małżeństwa niesakramentalne. W tej sprawie istotny jest problem wierności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa, a także realna możliwość pomocy rodzicom i dzieciom w zachowaniu obecności Boga i Jego przykazań w swoim sercu i życiu.
    Małżeństwo i rodzina to fundament całej społeczności ludzkiej oraz jej przyszłości. Trwający Synod Diecezji Grodzieńskiej ma więc przyczynić się do wzmacniania więzi rodzinnych i budowania „domowego Kościoła” na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, aby każdy człowiek poprzez rodzinę i w rodzinie mógł się jeszcze bardziej zbliżyć do Boga

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  327

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.