GRODNO
Poniedziałek,
15 kwietnia
2024 roku
 

Myśli o ŚDM od ks. Antoniego Gremzy

Życie Kościoła

Po ХХХІV Światowych Dniach Młodzieży w Panamie delegacja z Białorusi, przedstawiająca nasz kraj na tym spotkaniu, miała czas na przemyślenie i krótki odpoczynek, a także na podziwianie malowniczych panamskich krajobrazów. Ks. kanonik Antoni Gremza, duszpasterz młodzieży diecezji grodzieńskiej, dzieli się myślami, które powstały po intensywnych wydarzeniach dwutygodniowego forum młodych.
Podobne spotkania są konieczne
    Pierwsza myśl, która się rodzi w sercu, sygnalizuje o tym, że takie spotkania są bardzo potrzebne młodzieży.
    Dążenie współczesnego społeczeństwa do integracji ma raczej charakter wirtualny. Globalizacja, a zarazem odrzucenie i alienacja nie dają człowiekowi dostępu do innych ludzi. Papież Franciszek bardzo często zwracał uwagę na prognozę izolacji wierzącej osoby w stosunku do Boga i bliźniego. Wszechmocny zawsze posyła nas do innych z pewną misją życiową, by pomóc pokonać współcześnie szerzące się odosobnienie.
Po raz kolejny (uczestniczyłem w podobnym spotkaniu po raz czwarty) upewniam się, że Światowe Dni Młodzieży to czas, gdy trzeba wyjść z alienacji swego serca. Nie bać się, że nie uda się porozumieć, bo mówicie w różnych językach i macie inny kolor skóry; nie zamykać się w swoich poglądach na życie, lecz uczyć się je korygować i wypełniać zaufaniem do Chrystusa i Maryi. Każdy uczestnik spotkania miał cudowną możliwość wyjścia ze swojej izolacji duchowej.
   
    Możliwość lepszego poznania Kościoła
    Druga myśl dotyczy tego, że każde ŚDM to czas na poznawanie wyjątkowości i rozmaitości Kościoła powszechnego w różnych zakątkach świata.
    Papież Franciszek przypomniał młodym z innych kontynentów, że w Panamie zobaczyli bogactwo tradycji Kościoła Ameryki Łacińskiej oraz wybrzeża Morza Karaibskiego. Kraj jest niezwykły i niepowtarzalny. Hiszpańskie korzenie chrześcijaństwa i lokalna kultura Indian są dziś bardzo ze sobą powiązane. Piękno wieżowców i wybrzeży oceanu szybko zmienia się w prowincjalne ubóstwo i zanieczyszczenia. W takich warunkach człowiek głębiej poznaje położenie współczesnego społeczeństwa i ceni to, czym Bóg go obdarza.
   
    Towarzyszenie Maryi
    Trzecia myśl polega na tym, że kult Najświętszej Maryi Panny i Jej orędownictwo odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu się świadomości i przynależności do Chrystusa wszystkich Jego uczniów.
    Czczenie Matki Bożej Starożytnej (di Antiqua) z pięknej odnowionej katedry Panama-City oraz różnorakie wizerunki Maryi Panny w każdej świątyni Panamy są dowodem na to, że Kościół Chrystusowy nadal się kształtuje w promieniach matczynej miłości Maryi.
    Podczas ceremonii zakończenia ХХХІV Światowych Dni Młodzieży bardzo wymowny był moment, w którym papież Franciszek powierzył młodzież i siebie macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi przed Jej Synem.
   
    Wdzięczność Bogu
    Czwarta myśl jest o tym, że każde owocnie przeżyte spotkanie rodzi wdzięczność Panu Bogu za osoby, które przyjmowały uczestników w swoich domach, za dar ich gościnności i serdecznego ciepła.
    Bogu niech będą dzięki za mieszkańców Panamy z różnych wspólnot chrześcijańskich, którzy dzielili się z nami swoją gościnnością i modlili się o spokojne i owocne przeżycie przez uczestników tego spotkania. A wraz z wdzięcznością za ludzi, rodzi się chęć po raz kolejny wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży, które się odbędą za trzy lata w Portugalii.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  261

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.