GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Slowo dla Życia (180)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Wiemy, że ojciec kłamstwa, diabeł, zawsze woli lud podzielony i kłótliwy. Jest on mistrzem podziału i boi się ludu, którzy uczy się pracować razem. To jest kryterium służące odróżnieniu osób: budowniczych mostów od budowniczych murów. Budowniczowie murów, którzy sieją strach, próbują podzielić i zastraszyć ludzi. Natomiast wy chcecie być budowniczymi mostów. Uczycie nas, że spotkanie nie oznacza naśladowania jedni drugich ani tego, aby wszyscy myśleli jednakowo, czy też życia w taki sam sposób i powtarzania tych samych rzeczy – tak czynią papugi. Spotkać się to znaczy umieć czynić coś innego – wejść w kulturę spotkania. Jest to powołanie i zaproszenie, by mieć odwagę podtrzymywania razem wspólnego marzenia, do którego dążymy. I to nas nie przekreśla, lecz wzbogaca. Jest to marzenie wspaniałe, zdolne do zaangażowania wszystkich. Marzenie, dla którego Jezus oddał swoje życie na krzyżu, a Duch Święty zstąpił i naznaczył ogniem w dniu Pięćdziesiątnicy w sercu każdego mężczyzny i kobiety, w twoim i moim sercu, w oczekiwaniu, że znajdzie tam miejsce, by się rozwijać i wzrastać.
Fragment przemówienia podczas otwarcia ŚDM w Panamie, 24.01.2019  


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Zastanówmy się nad tym pięknym zdaniem: „Jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii” (Flp 2, 22). Odsłania nam ono coś z tajemnicy Kościoła: jest to wspólnota niezwykła, szczególna, w której łączą nas między sobą bardzo bliskie i silne, niemalże rodzinne więzy. W Kościele wszyscy nawzajem sobie służymy i w ten sposób działamy dla wspólnego dobra, dla sprawy samego Chrystusa i jego Ewangelii. Tak było w Kościele od początku i tak jest także dziś.
    W wielkiej rodzinie, którą nazywamy Kościołem, każdy człowiek ma swoje miejsce i zadanie do spełnienia, każdy jest u siebie i swoją obecnością ubogaca innych.
    Trzeba pamiętać, że apostolstwo nie jest zadaniem tylko biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych. Także ludzie świeccy oraz różnorodne wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia ich zrzeszające pełnią swe funkcje apostolskie, dlatego są wielkim bogactwem i nadzieją Kościoła. Z jednej strony przynależność do ruchu czy stowarzyszenia pomaga jej członkom w osobistym wzrastaniu w świętości i dojrzałości chrześcijańskiej. Z drugiej zaś każde stowarzyszenie ma wielką moc oddziaływania na zewnątrz, dlatego pełni w Kościele sobie właściwą misję ewangelizacyjną i apostolską.
    Fragment kazania podczas uroczystości jubileuszu 10-lecia Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, 26.01.2019

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.