GRODNO
Piątek,
01 marca
2024 roku
 

Komisja ds. Środków Masowego Przekazu

Praca Synodu

Żyć Ewangelią. Pierwszy Synod Djecezji Grodzieńskiej
Synodalna Komisja ds. Środków Masowego Przekazu ma za zadanie uważne przyjrzenie się mediom diecezji grodzieńskiej, dokonanie oceny oraz wyznaczenie planu na przyszłość. Dzięki jej działaniom głoszone z jeszcze większą mocą Słowo Boże powinno docierać do coraz szerszej rzeszy wiernych, by ewangelizować współczesnego człowieka i formować jego światopogląd.

   Media diecezji grodzieńskiej
   W chwili obecnej diecezja grodzieńska może poszczycić się gazetą, która jest wydawana w języku polskim i białoruskim. „Słowo Życia” powstało w okresie religijnego renesansu, gdy w znacznej mierze zwiększyło się zapotrzebowanie informacji o życiu Kościoła. Przez prawie 22 lata swego istnienia to źródło prasowe nie tylko zachowało swojego czytelnika, lecz także zdobyło autorytet wśród innych mediów katolickich na Białorusi.
Od 2008 roku w przestrzeni wirtualnej funkcjonuje strona internetowa diecezji grodnensis.by, która jest swoistą wizytówką Kościoła na Grodzieńszczyźnie. Tam codziennie można znaleźć świeże wiadomości, zdjęcia, wideo, a także sporo ciekawych informacji z życia wspólnot parafialnych oraz posługi pasterskiej biskupów diecezji. Od 1995 roku przy kurii działa Wydawnictwo Diecezji Grodzieńskiej, które owocnie przyczynia się do popularyzacji szeroko rozumianej kultury religijnej. Przygotowuje do druku nowe lektury, wydawane w języku polskim, białoruskim i rosyjskim.
    Ważnym środkiem ewangelizacji jest także Diecezjalne Studio Telewizyjne, celem którego jest upowszechnienie kultury religijnej i wartości chrześcijańskich w społeczeństwie poprzez nagrywane materiały wideo.
   
    Wyzwania i zadania
    Środki masowego przekazu powinny pomagać wspólnocie kościelnej w realizacji trzech podstawowych zadań:
    - służyć otwarciu się na dzisiejszy świat;
    - sprzyjać nawiązaniu dialogu wewnątrzkościelnego;
    - ułatwiać zrozumienie mentalności współczesnego człowieka, któremu jest niesione zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa.
    Komisja synodalna pragnie podkreślić, że diecezjalne media to wspaniałe narzędzie do upowszechniania Dobrej Nowiny wśród osób żyjących na obrzeżach lub poza Kościołem. Jednak by dialog był szczery i owocny, trzeba dostosować język oraz formę przekazu.
    Chce też zwrócić uwagę na potrzebę uwrażliwienia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych na dojrzałe i odpowiedzialne korzystanie ze współczesnych mediów, gdyż oprócz pozytywnych aspektów nieraz zawierają one w sobie treści gorszące lub wręcz kłamliwe, które mogą kształtować błędny światopogląd odbiorcy.
    Członkowie komisji pragną wspólnie szukać dróg rozwoju diecezjalnych mediów, by Ewangelia jako zawsze aktywna rozmowa Boga z człowiekiem mogła się upowszechniać w sercu każdego wiernego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  306

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.