GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Eangelii św. Łukasza
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.
Łk 1, 1–4; 4, 14–21

Dobra Nowina
    Każdy żyjący na ziemi człowiek pod pewnym względem jest chory, znajduje się w niewoli własnych upadków i uzależnień, cierpi na ślepotę duchową. Jak podaje Pismo Święte, Chrystus przyszedł na świat, by głosić ubogim Dobrą Nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie. Wtedy to zagościło na ziemi Królestwo Boże, którym jest wyzwolenie ze zniewoleń, słabości i grzechów.
    Wszyscy jesteśmy wezwani do bycia ludźmi ośmiu błogosławieństw. Jednak na tym się nasze zadanie nie kończy: mamy głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i odpoczywamy, stając się przez to świadkami Miłości w świecie. Prośmy zatem Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie i przez całe ziemskie życie Mu towarzyszył, by zstąpił również na nas, uzdalniając do przyjmowania i odważnego głoszenia Dobrej Nowiny.
   
● Czym dla mnie osobiście jest Dobra Nowina głoszona przez Jezusa?
● Czy jestem głosicielem Ewangelii?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.