GRODNO
Sobota,
28 stycznia
2023 roku
 

30 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

СВЯТАЯ СЯМ'Я

❧✿☙
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Olegowi Janowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Siostrze Magdalenie Kułaj oraz Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was swoimi łaskami i codziennie błogosławi, Maryja Panna stale się opiekuje, a światło Ducha Świętego nigdy nie gaśnie w Waszych sercach. Życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, cierpliwości, długich lat życia. Dziękujemy za dobroć serca oraz za to, że uczycie nas miłości do Boga i bliźniego.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi i wszystkim Kapłanom diecezji grodzieńskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia szczerze życzymy, by każdy dzień był szczęśliwy i błogosławiony, by nigdy nie zabrakło sił do pełnienia obowiązków duszpasterskich, by obok byli życzliwi ludzie. Niech dobry Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje.
Parafianie z Krupowa
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocy Ducha Świętego, dobrego zdrowia, sił, życzliwych ludzi obok, obfitych owoców w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Was najpiękniejszą drogą do Pana. Dziękujemy Proboszczowi i Jego krewnym za wszelkie staranie przy odnowieniu naszej świątyni.
Parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza we Wsielubiu
❧✿☙
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg udziela Ci błogosławieństwa i łask, darzy mocnym zdrowiem i siłą na długie lata, a także posyła dobrych ludzi na Twą drogę życiową. Niech Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą, a Matka Najświętsza i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Rodzice oraz brat z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Walerianowi Lisowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, ufności Wszechmocnemu, który wskazuje Ci drogę Prawdy i Życia, mocnej wiary, niezachwianej nadziei oraz długich lat życia w służbie Bogu i ludziom.
Wierni z parafii Imienia NMP, Werejki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech drogę, którą dla Ciebie wybrał Pan Bóg, zawsze rozjaśnia Matka Najświętsza, dobry Jezus przytula Cię do swego serca, darząc błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy także zdrowia, pogody ducha, radości i ciepła. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Twe dobre serce i modlitwę. „Legion Maryi”, grupa „Dobrego Pasterza”
z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Tomaszowi Książkiewiczowi z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy dobrym zdrowiem, serce nigdy się nie smuci, a dalsze życie płynie w szczęściu i pokoju. Wesołych Świąt!
Parafianie z Jezior
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Imienin z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, wszelkich łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej. Niech Twa droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a pełniona posługa przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce.
Wierni z parafii św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach i Świętej Rodziny w Wiercieliszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska zawsze oświetla Twą drogę kapłańską, a pogodny uśmiech nigdy nie znika z twarzy.
Parafianie z kaplicy we wsi Masalany
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi i Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy, aby każdy dzień był wypełniony mocą Bożą, światłem, miłością, ludzką życzliwością i dobrocią. Niech Dzieciątko Jezus Wam błogosławi, Matka Boża będzie nieustanną Orędowniczką i Pomocniczką, a Duch Święty udziela mądrości, dodaje sił w posłudze duszpasterskiej, oświetla drogę życiową i prowadzi za Chrystusem. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, cierpliwości i długich lat życia.
Apostolat „Margaretka” z kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniachы
❧✿☙
Czcigodni Księże Redaktorze Jerzy Martinowicz oraz Pracownicy redakcji „Słowo Życia”! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy Wam mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech Matka Najświętsza zawsze się Wami opiekuje, a Dzieciątko Jezus obdarza pokojem i miłością. Niech każde słowo, skierowane przez Was na stronach gazety, pomaga nam w umacnianiu swej wiary.
Apostolat „Margaretka” z kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech nowonarodzony Jezus prowadzi Księdza przez życie, Duch Święty obdarza mądrością, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem swojej opieki.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Imienin serdecznie życzymy zdrowia, pomyślności, szczerych i wiernych ludzi obok, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i nieustannej opieki Maryi Panny. Dziękujemy za przykład głębokiej modlitwy, za mądre, pouczające kazania, które pozostawiły ślad w naszych sercach. Niech Twa droga służby Bogu będzie długa, szczęśliwa i owocna, a Wszechmogący wynagrodzi za to, że pomagasz ludziom iść przez życie z wiarą, nadzieją i miłością.
Byli parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Twa posługa kapłańska będzie oświecona pełnią błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, wytrwałością w wierze i radością głoszenia Słowa Bożego, które pomaga nam podążać drogą nawrócenia. Życzymy mocnego zdrowia, pokoju w sercu, darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny.
Wesołych, radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie i Twoich bliskich! Wierni z parafii Rohotno
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Martinowiczowi, Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Siostrom Eucharii Hulbój, Goretti Milenkiewicz, Serafimie Gapiejewej, Pauli Radziwiłce i Julicie Pietrowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom oraz błogosławieństwa od Pana na każdy dzień życia. Wesołych Świąt!
Wierni z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech nowonarodzony Jezus opiekuje się Tobą, obdarza dobrym zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a pokój, jak Gwiazda Betlejemska, lśni w Twym sercu. Niech Dzieciątko Jezus zawsze Ci towarzyszy i we wszystkim błogosławi, a Matka Boża rozjaśnia każdy dzień.
Mieszkańcy wsi Szembielowce
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Eugeniuszowi Cichonowi, Siostrze Jadwidze Miecielicy oraz wszystkim tym, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia, niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego, wielu radosnych i dobrych chwil na co dzień oraz długich lat życia, abyście mogli służyć Bogu i Jego ludowi. Niech nowonarodzony Jezus obdarza Was swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą drogą i nieustannie się Wami opiekuje.
Parafianie z kościoła pw. św. Rocha
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie wypełniony błogosławieństwem Bożym, obok będą życzliwi ludzie, a Słowo, które zasiewasz w sercach wiernych, wydaje obfite plony. Życzymy zdrowia, radości, długich lat życia, optymizmu i pomyślności w pracy duszpasterskiej.
Parafianie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego oraz siostry nazaretanki z Nowogródka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha i dużo radości od Dzieciątka Jezus. Niech Pan oświeca swoimi łaskami Twą drogę życiową, udziela mocy i natchnienia w posłudze duszpasterskiej, Maryja opiekuje się Tobą i prowadzi drogą do świętości, a Gwiazda Betlejemska wprowadza do serca pokój. Życzymy uznania i życzliwości od ludzi i opieki świętego Patrona w każdej chwili życia.
Parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Duch Święty pomaga Ci we wszystkich sprawach, Matka Boża prowadzi najpiękniejszymi ścieżkami przez życie, posługa przynosi obfite owoce, a dobry Bóg we wszystkim błogosławi. Niech każdy dzień nowego roku będzie radosny i pogodny.
Byli parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy radości w niesieniu Słowa Bożego, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, zdrowia, sił w pokonywaniu trudów codziennego życia, cierpliwości, niezachwianej wiary, mocnej nadziei oraz niekończącej się radości z pełnienia posługi.
Rodziny Zaniewskich i Kraśnickich
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, szczęścia, radości, nadziei, wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Matka Najświętsza chroni Cię od złego, a Gwiazda Betlejemska oświetla drogę do Pana. Wesołych Świąt!
Wierni parafii Hołynka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Cierebiejowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech Pan wypełnia serce pokojem i pomaga w pokonywaniu trudności, dusza pozostaje otwarta i czysta, słowa niosą pokój i radość ludziom, a Duch Święty obdarza męstwem. Życzymy wyrozumiałości, cierpliwości i natchnienia w posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Parafianie z Borun
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha i obfitych łask od Dzieciątka Jezus. Niech ogień miłości Bożej płonie w Twoim sercu coraz mocniej, a Gwiazda Betlejemska zawsze oświetla Twą drogę życia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Agielowi i Aleksandrowi Machnaczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, szczerych i wiernych ludzi obok, obfitych łask od nowonarodzonego Jezusa i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny w służbie Bogu i ludziom. Niech Wasze serca i usta nigdy nie ustaną w głoszeniu Ewangelii. Dziękujemy za ofiarną posługę, szczere słowa i troskę o świątynię i parafian.
Wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z głębi serca życzymy dużo zdrowia oraz obfitych łask od Dzieciątka Jezus na każdy dzień. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, za Słowo Boże, miłość i dobroć. Niech miłosierny Bóg Wam wynagrodzi, a Matka Najświętsza ma w swej opiece i otacza nieustającą pomocą.
Rycerstwo Niepokalanej i Krąg Adoracji
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Cię zdrowiem, radością i siłą, a Jego Najświętsza Matka opiekuje się i strzeże każdego dnia. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twoje życia i niesie pokój w sercu i duszy.
Wierni z parafii Nowa Ruda
❧✿☙
Czcigodnym Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi, Księdzu Jerzemu Konopielce i Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Wam mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej służbie Bogu i ludziom. Matka Najświętsza niech opiekuje się Wami przez całe życie, okrywa swym płaszczem i darzy ciepłem swego serca, a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Wami. Dziękujemy za Wasze modlitwy, życzliwość, uśmiech, pracowitość i dobroć serca.
Wierni z parafii Porozowo
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech nowonarodzony Jezus zawsze króluje w sercu, dodając sił w służbie Bogu i ludziom. Niech zdrowie, radość, pokój, miłość i ludzka życzliwość zawsze Tobie towarzyszą, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką i chroni od zła. Wesołych Świąt i szczęśliwego, bogatego w łaski Boże nowego roku!
Parafianie ze wsi Nowosiołki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu życzymy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych chwil, sił i mądrości w nowym roku. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Ci na długie lata posługi na rzecz Boga i ludzi, a Matka Boża nieustannie otula płaszczem swojej dobroci i opieki.
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej w Zabłociu
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Mancewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, mocnej wiary, miłości do Boga i bliźnich, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Twa praca duszpasterska przynosi zadowolenie i obfite plony, a Najświętsza Maryja Panna otula swoją opieką w niełatwej posłudze kapłańskiej.
Parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, sił, pogody ducha, życzliwości ludzkiej, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Dudy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, cierpliwości i wytrwałości na każdy dzień życia. Niech Dzieciątko Boże obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a Aniołowie pokażą krótszą drogę do stajenki betlejemskiej.
Kółko Różańcowe NMP Częstochowskiej z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku życzymy mądrości, radości, szczęścia i zapału w służbie Bogu i ludziom, dobrego humoru, zdrowia, obfitych plonów w posłudze duszpasterskiej. Niech Pan Jezus, Duch Święty i Matka Boża będą Twoimi najbliższymi Pomocnikami w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Życzymy dużej radości z okazji Świąt Tobie i Twoim krewnym.
Parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Dudach
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Antoni Filipczyk! Mija 30. rok Twej posługi kapłańskiej w naszej parafii. Z tej okazji życzymy Ci ogromnej radości z każdego dnia, sił i zdrowia do sprawowania wymagających obowiązków pasterza i ojca parafii. Wszystko, co czynisz dla nas, pozostanie w naszych sercach, a także duszach i pamięci następnych pokoleń. Niech Bóg Miłosierny obficie wynagradza Twą ofiarność, a Matka Najświętsza wraz z Jezusem Chrystusem będą dla Ciebie wsparciem w codziennej służbie Bogu i ludziom.
Chór kościelny z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Walentemu Chwiedukowi, Janowi Rejszelowi i Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy moc serdecznych życzeń. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarza Was swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, radością i pogodą ducha, dobrocią i życzliwością serc ludzkich, a Maryja Panna z matczyną troską opiekuje się Wami w ciągu całego życia.
Wierni z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Twoje decyzje i marzenia będą wypełnione radością, entuzjazmem i wolnością, byś umiał odnajdywać szczęście w małych, codziennych sprawach, byś szukał ciepła i nadziei, zagłębiał się w to, co ubogaca i rozwija. Staraj się z pokorą wchodzić w kolejne etapy swojego życia, by nie przegapić ważnych i cudownych znaków Miłości. Niech Dzieciątko Jezus doda Ci wytrwałości w wierze i sprawi, że Słowo Boże jeszcze łatwiej będzie trafiało do serc wiernych. Pogody ducha, radości, sukcesów i satysfakcji z głoszenia Dobrej Nowiny.
Parafianie i Kółka Żywego Różańca z Trokiel
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy życzyć wszelkich łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata służby Bogu i ludziom, a miłosierny Pan wynagrodzi za oddaną posługę w naszej parafii.
Wierni z Brzostowicy Małej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, niekończących się sił duchowych, wytrwałości, długich lat życia, owocnej pracy na niwie Pana oraz błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech nowy rok przyniesie Ci dużo twórczych pomysłów, niech w nim towarzyszy Ci niegasnący optymizm w pracy, a obok niech zawsze będą życzliwi ludzie.
Kółka Różańcowe i parafianie z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Żywalewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, pogody ducha, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus oraz nieustannej opieki Matki Bożej w każdej chwili życia.
Rodzina Żywalewskich
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarza Cię pokojem i miłością, Maryja prowadzi najpiękniejszą drogą życia, Duch Święty hojnie udziela swych darów, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Dziękujemy za szczerą modlitwę, mądre słowa i dobre rady.
Wierni z Nowego Dworu, ul. Zareczna
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, darów Ducha Świętego, wielu szczęśliwych i słonecznych chwil. Dziękujemy za zrozumienie, mądrość i cierpliwość, czułe i życzliwe serce, za opiekę i troskę o nas i naszą świątynię, a także za umocnienie nas w wierze i miłości do Boga. Niech nowonarodzone Dzieciątko Boże obdarza Księdza łaskami i błogosławi na każdy dzień, miłosierny Ojciec zawsze obficie wynagradza, Matka Najświętsza przytula do swego serca i dodaje sił w posłudze na rzecz Boga i ludzi, a Gwiazda Betlejemska ukazuje najpiękniejszą drogę do Nieba.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, nieustannej opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha oraz życzliwych i dobrych ludzi obok.
Jana, Walery i Weronika
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Wiktorowi Myślukowi i Leonowi Liszykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Was zdrowiem, siłą, radością, życzliwością serc ludzkich, pokojem oraz mocną wiarą. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wierni z parafii Wołpa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech zawsze starcza sił, zapału i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, każda chwila życia będzie radosna i błogosławiona, narodzone Dzieciątko obdarza wszelkimi łaskami, a Matka Miłosierdzia ma w swojej opiece.
Wdzięczni parafianie i apostolat „Margaretka” z Hniezna
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Pan Jezus obdarza Cię swoimi darami, mocnym zdrowiem, radością, pokojem, pogodą ducha oraz dobrocią i życzliwością ludzką, a Najświętsza Maryja Panna stale się opiekuje na drodze kapłańskiej.
Rodzina Zając
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ci błogosławi, obdarzając wszelkimi łaskami, abyś z pewnością kroczył wybraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom. Niech umacnia Cię swoją miłością i mocą, abyś w prostocie, pokorze i miłości ku bliźniemu mimo ludzkiej niedoskonałości zostawałeś kapłanem nieobojętnym. Z całego serca dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Wierni z Nowojelni
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Jerzemu Grycko i Igorowi Anisimowowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości z owoców swej pracy, życzliwych ludzi na drodze życia, obfitych łask Bożych i stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Wasz dzień będzie oświecony bezgraniczną miłością Boga.
Wierni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Pierszamajski i kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego we wsi Chodziłoni
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu i Zdzisławowi Wederowi, Siostrom Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot i Julii Klawiec z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości, wszelkich łask Bożych, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech nowonarodzony Chrystus błogosławi i strzeże, a Matka Boża otula swoją łaską i opieką.
Dzieci, młodzież, zakrystian Zdzisław, ministranci i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodni Księża Proboszczu Aleksandrze Romanowski, Prałacie Józefie Trubowicz, Andrzeju Zajko i Wiktorze Zaniewski! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Wam serdeczne życzenia. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus dodaje Wam sił, mądrości i cierpliwości, aby pokonywać wszelkie wypróbowania, Duch Święty umacnia wiarę, czyni serce miękkim, a duszę wypełnia wielką i czystą miłością. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej długą jasną wstążką ciągnie się przez całe Wasze życie. Dziękujemy za to, że stale jesteście obok w radości, trwogach i smutkach, że towarzyszycie nam na drodze życia radą i wsparciem.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Miłosierny obdarza Was natchnieniem i oświeca drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszym szlakiem do świętości i przytula do swojego matczynego serca.
Komitet Kościelny oraz wierni z parafii Gieraniony
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi i Olegowi Janowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia cielesnego i duchowego, długich lat życia, szczęścia, mądrości, by godnie prowadzić nas do Boga, Chrystusowej miłości w Waszych dobrych sercach, dobrobytu, Bożego błogosławieństwa w każdej sprawie, a także orędownictwa Maryi Panny i wszystkich świętych. Jesteśmy Wam wdzięczni za opiekę, radę i Boże Słowo. Niech Dzieciątko Jezus obdarza pokojem i miłosierdziem, Matka Boża przytula do swego serca, a Pan, któremu zaufaliście, pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że skierował Was do nas.
Wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach.
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jodzikowi, Witalemu Cybulskiemu i Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam na dalsze lata służby na rzecz Boga i ludzi, a Maryja prowadzi najpiękniejszą drogą życia. Życzymy też hojnych darów Ducha Świętego, pokoju na duszy, ogromnej radości, wiernych i dobrych ludzi obok oraz wszelkich łaski od Pana.
Byli parafianie z kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  338

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.