GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

biskup2Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!
Wśród przeróżnych spraw dzisiejszego świata Pan Bóg daje nam okazję, byśmy wszyscy na chwilę przystanęli i zatopili się w radosnej zadumie nad sensem stworzenia. Powodem ku temu jest narodzenie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, który – posłany na świat w postaci małego dziecka – dokonał największego dzieła w historii ludzkości.
Wchodząc po raz kolejny w przeżywanie radości Świąt Bożego Narodzenia, chciejmy, autentycznie wpatrując się w Chrystusa, na nowo szukać sensu swojego życia: nie w wielkich sprawach tego świata lub codziennym zabieganiu, lecz w ufnym zanurzeniu się w obecności Boga i Jego pokornym przebywaniu wśród nas w osobie nowonarodzonego Dziecięcia.
Niech Jezus Chrystus napełnia Was miłością, umacnia więzi w Waszych rodzinach i środowiskach, uwrażliwia sumienia na troskę o każde ludzkie życie, o wychowanie młodego pokolenia, o los ludzi starszych, chorych, cierpiących i bezrobotnych.
    Niech tegoroczne świętowanie narodzin Zbawiciela, darzące radością i otwartością na drugiego człowieka, przyniesie Wam i Waszym bliskim pokój w sercach.
    Wchodźmy z nadzieją na nieznane drogi nowego 2019 roku, zapraszając Pana do swojej codzienności. Niech łaska i pokój od Boga Ojca oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa będą z nami wszystkimi!
   
    Z pasterskim błogosławieństwem
   
    Aleksander Kaszkiewicz
   Biskup Grodzieński

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.