GRODNO
Środa,
08 lutego
2023 roku
 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za pa- nowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho- dzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Ze- brał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wy- pytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo- wiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z cie- bie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Hero- da, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Mt 2, 1–12

Droga zbawienia
    Pan Bóg prowadzi do siebie różnymi szlakami. Dla jednych jest on prosty i krótki, inni pokonują go z wielkim trudem. Człowiek nieraz jest skazany na wiele zwątpień i kłopotów, zanim zapłonie w nim światło wiary.
    Trzej Mędrcy zaufali gwieździe, w duchu pokory i ofiary udali się za jej jasnością i – odnaleźli Boga, oddali Mu pokłon. I my, ludzie współcześni, powinniśmy upaść na twarz przed Dzieciątkiem Jezus, nie wątpiąc, że Syn Wszechmocnego przyszedł w ludzkiej postaci. Nie mamy złota, kadzidła i mirry, więc oddajmy Zbawcy to, na co nas stać: całkowite oddanie, szczerą modlitwę, każdy trud i wszelką pracę. A Chrystus wtedy wskaże nam drogę do Prawdy, Miłości i Zbawienia.
   
● Jakim szlakiem kroczę do Boga?
● Jakie dary mogę złożyć przed Zbawicielem?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  327

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.