GRODNO
Sobota,
04 lutego
2023 roku
 

Dar autentycznej miłości

Słowo redaktora

 Dokonała się tajemnica wcielenia Syna Bożego. Zostało urzeczywist- nione to, co wydawało się niemożliwe: „Słowo stało się Ciałem i zamiesz- kało wśród nas” (J 1, 14). Sam Bóg narodził się w rodzinie ludzkiej, w której wzrastał, nabierał mocy i mądrości. Miejsce, które było postrzegane jako zwyczajne, stało się wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne, stało się kolebką życia i świętości.
   Choć minęło już ponad dwa tysiące lat, rodzina nadal pozostaje źródłem dobra, środowiskiem, gdzie rodzi się i rozwija życie duchowe człowieka. Właśnie w rodzinie odczuwamy, że jesteśmy potrzebni bliskim i światu, a przede wszystkim, że jesteśmy kochani.
Ta świadomość akceptacji przez innych jest konieczna do rozwoju w każdym okresie ludzkiego życia. Jakże byłoby wspaniale, gdyby wszyscyśmy doświadczyli daru autentycznej miłości w swoich rodzinach! By dążyli do ideału, którym jest Święta Rodzina, i troszczyli się o szczęście bliskich nie przez liczne prace i dorabianie się pieniędzy, tylko przede wszystkim przez wspólne spędzanie czasu, rozmowy i wzajemne wsparcie. Na tym jest budowany świat prawdziwych wartości.
    Życie Świętej Rodziny było ciche, proste i ubogie. Jej szczęście tkwiło nie w bogactwie, przepychu i wysokiej pozycji w społeczeństwie, lecz we wnętrzu ich serc, w miłości i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Ani Jezus, ani Maryja, ani Józef nie czuli się samotni, gdyż mieli niezachwianą świadomość tego, że są potrzebni jeden drugiemu. Byli pewni, że są ze sobą na dobre i na złe.
    Ta codzienna świętość jest w zasięgu każdej rodziny! Aby Bóg zamieszkał wśród nas, wystarczy tylko uwierzyć: tym, co potrafi człowieka ocalić, jest miłość. I jeśli będziemy budowali swe życie na tej wartości, Wszechmocny bezzwłocznie objawi swoje oblicze w naszych rodzinach.
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Niech na pierwszym miejscu w naszych rodzinach będzie zbawcza wola Chrystusa. Ojcowie rodzin, wpatrujcie się w postać św. Józefa, by swoją żonę i dzieci zawsze postrzegać jako dar Boży. Żony i matki, za przykładem Maryi posłusznej Józefowi uznawajcie i szanujcie autorytet męża. Dzieci, podobnie jak Jezus pokornie wykonywał nakazy swoich ziemskich Rodziców, szanujcie matkę i ojca i bądźcie im posłuszni.
Wszystkim rodzinom życzę szczęśliwego nowego 2019 roku, obfitującego w Boże błogosławieństwo i łaskę!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  331

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.