GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

16 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

boze narodzenie

❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowii Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarza Was swoimi darami, zdrowiem, radością, pogodą ducha, a także dobrocią i życzliwością ludzkich serc.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Olegowi Kononowiczowi, Andrzejowi Kowszukowi, Andrzejowi Honczarowi, Rusłanowi Mazanowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, wszystkim Księżom i Siostrom diecezji grodzieńskiej, Rektorowi i Klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, pogody ducha, szczerych i wiernych ludzi obok, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg Ojciec obdarza Was swoją miłością, Jezus Chrystus w każdej chwili życia szczerze błogosławi, Matka Najświętsza broni od nieszczęść, a Gwiazda Betlejemska oświeca każdy Wasz dzień.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, mocnego zdrowia, mocy, cierpliwości na drodze pasterskiej. Kroczcie nią odważnie i wiernie, pełni Bożej mądrości i świętego zapału. Niech każdy dzień mija w radości i pokoju, a obok będą sami życzliwi ludzie.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarza obfitymi łaskami, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanowskiemu życzymy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2019 roku. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Wam na długie lata służby Bogu i ludziom, a Matka Boża otula płaszczem swej macierzyńskiej dobroci.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Łucji z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, a łaski Boże spływają na Ciebie obficie. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się swoją posługą i zawsze uśmiechaj się do siebie i ludzi.
Franciszkański Zakon Świeckich i parafianie z Lipniszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Ci na dalsze lata posługi Bogu i ludziom, a Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą drogą życia. Życzymy także obfitych darów Ducha Świętego, szczerej radości, pogody ducha, wiernych i dobrych ludzi na drodze życia oraz wszelkich łask Bożych.
Wierni z parafii Bożego Ciała w Dworcu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy radosnego oczekiwania i przygotowania do przyjęcia Syna Bożego. Życzymy także zdrowia, długich lat życia, radości, życzliwych ludzi obok, owocnej pracy duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości. Niech światło Chrystusa oświeca Twoją drogę życiową.
Parafianie i Komitet Kościelny ze wsi Międzyrzecz
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Waldemarowi Słocie z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i ludzkiej życzliwości. Niech nowonarodzony Syn Boży wzmacnia Cię w powołaniu, a każdy dzień życia będzie wypełniony ludzką dobrocią, a także satysfakcją z wybranej drogi życiowej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Brzostowicy Wielkiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Walerianowi Lisowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych na każdy dzień, darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech dobry Bóg zawsze pomaga w głoszeniu Słowa Bożego i szerzeniu Królestwa Niebieskiego na ziemi.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Werejek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzymy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Ci na długie lata służby Bogu i ludziom, a Matka Boża otula płaszczem swej macierzyńskiej dobroci i miłości.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej oraz s. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego zdrowia, obfitych łask od Pa- na, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech każdy dzień będzie wypełniony szczęściem i radością. Dziękujemy za przykład pobożności, dobre serce oraz za to, że jesteś z nami.
Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Porozowie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Olegowi Kononowiczowi i Andrzejowi Kowszukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata posługi na rzecz Boga i ludzi, a Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą drogą życia. Życzymy także obfitych darów Ducha Świętego, radości, pogody ducha, wiernych i dobrych ludzi obok oraz wszelkich łask Bożych.
Młodzież z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił, wytrwałości i niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, a także wielu powodów do uśmiechu, gdyż zmienia on na lepsze świat. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony miłością Bożą, a posługa przynosi radość, satysfakcję i błogosławione plony. Dziękujemy za czułość i dobroć, a także za to, że umiesz docenić każdego z nas.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, życzliwych ludzi na drodze życia i uśmiechu na każdy dzień. Niech Pan Bóg błogosławi, oświeca Was swoją miłością, obdarza łaskami i siłą w codziennej posłudze. Jesteśmy wdzięczni za szczerą modlitwę, piękne kazania, radość i miłość, a także za to, że jesteście z nami.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksandrowi Fiedotowowi, Wiktorowi Sinickiemu, Aleksemu Wienckiewiczowi oraz Siostrom Aleksandrze i Dorocie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę życiową, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem i radością, Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje, a Duch Święty obficie udziela swych łask. Życzymy szczęścia na długie lata życia, wytrwałości i pogodnych dni w posłudze kapłańskiej i zakonnej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, dobroć serca i modlitwę.
„Legion Maryi” i grupa „Dobrego Pasterza”, Grodno-Wiszniowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Chrystus obdarzy Cię obfitymi łaskami i błogosławieństwem, Najświętsza Maryja Panna codziennie się Tobą opiekuje, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Życzymy zdrowia, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej, radości na każdy dzień i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Wornian i Worony
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i obfitych łask Bożych. Niech nowonarodzony Jezus zawsze będzie Ci Przyjacielem, Matka Najświętsza nieustannie się Tobą opiekuje, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę życiową.
Parafianie z Dociszek
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi, Genadiuszowi Dobrukowi oraz naszym Siostrom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, pogodnych dni, a także życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę, Dzieciątko Jezus obdarza miłością i radością, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty opromienia swym światłem i obficie udziela swych darów.
Serdecznie dziękujemy za wspaniale przygotowane święto 550-lecia parafii. Wierni z parafii świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze Zofii Śmietance z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, dużo pogodnych, spokojnych dni i dobrego zdrowia na długie lata. Niech Zbawiciel świata oddali smutek i kłopoty, wypełni serce radością i nadzieją na lepsze jutro, a także broni od nieszczęścia. Dziękujemy za niełatwą pracę w naszej parafii, miłość i cierpliwość do nas i dzieci.
Komitet Kościelny, Kółko Żywego Różańca, dzieci, młodzież i parafianie z Żemosławia
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Agnieszce i Annie, Wdowom Konsekrowanym Sabinie i Zofii z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia na długie lata, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny, pogodnych dni życia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę, a dobry Bóg pomaga w realizowaniu wszystkich zamiarów i obdarza szczęściem. Dziękujemy za Wasze szczere serca, ofiarną posługę oraz troskę o świątynię.
Komitet Kościelny, Kółko Żywego Różańca MB Bolesnej z Girowicz, parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego, sił, wytrwałości i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. Niech każdy dzień będzie wypełniony miłością Wszechmocnego, pełniona posługa przynosi radość i błogosławione owoce, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje.
Rada Parafialna z Sopockiń oraz rodzina Kościuszko
❧✿☙
Czcigodnym Siostrom Eucharii, Goretti, Serafimie, Pauli, Julicie oraz Księżom Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Martinowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości, obfitych łask Bożych, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech nowonarodzony Chrystus błogosławi i broni, a Matka Boża otacza swoją łaską i opieką.
Rada Parafialna z Sopockiń oraz rodzina Kościuszko
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Spirydonowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok, obfitych plonów na niwie Pańskiej oraz pomocy Bożej na niełatwej drodze kapłańskiej i opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień.
Wierni z kaplic Wierdomicze i Bortniki
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, radości na co dzień, pogody ducha, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i gorącej miłości w sercu. Niech Jezus będzie Waszym Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień życia, a Matka Boża przytula do swojego serca i dodaje sił w posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Byli parafianie z kaplic Wierdomicze i Bortniki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin, Urodzin i Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia, dobrych ludzi obok, błogosławieństwa i miłosierdzia Bożego oraz wszelkich darów Ducha Świętego. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej oświeca Twą drogę, Dzieciątko Jezus wraz z Matką Boża opiekują się Tobą w niełatwej posłudze kapłańskiej, a Nowy Rok przyniesie tylko radosne chwile.
Byli parafianie z parafii Skrzybowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentjewowi z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń: zdrowia, pomyślności, sił, radości, opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Cię szczęściem i błogosławieństwem.
Wierni ze wsi Jewłasze parafii ladzkiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy radości na co dzień, mocnego zdrowia na długie lata oraz życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem i miłością, Najświętsza Maryja Panna wspiera w pracy duszpasterskiej i pomaga w trudnościach, a każdy Twój dzień będzie pogodny i szczęśliwy. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i przykład szczerej wiary.
Parafianie ze wsi Gineli, parafia Nacza
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Tadeuszowi Kaczanowi i Dymitrowi Siedleckiemu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Dziękując za trud i poświęcenie, życzymy, by przychodzący Chrystus ubogacił Wasze serca swoją łaską, obdarzył zdrowiem i błogosławieństwem.
Parafianie z Konweliszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twojego życia, a Słowo wychodzące z Twych ust staje się ogniem światła i mocą naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak mocno złączy Cię z Bogiem, abyś nigdy nie oddalił się od Niego, a nasza gorąca i serdeczna modlitwa będzie wsparciem w realizacji wszystkich planów na niwie Pańskiej i w Twoim życiu.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskimemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu radosnych chwil. Niech dar betlejemskiej nocy wypełni serce Księdza pokojem i radością, a Boża moc towarzyszy przez wszystkie dni. Z głębi serca dziękujemy za ofiarną pracę, wysiłek oraz piękne kazania. Niech Duch Święty otacza Księdza swym światłem i obdarza potrzebnymi darami!
Parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Siedleckiemu i Tadeuszowi Kaczanowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia na długie lata, cierpliwości, wytrwałości, radości, życzliwych ludzi obok oraz obfitych plonów z posługi duszpasterskiej. Niech Duch Święty nieustannie pokrzepia Was swoimi darami, Matka Boża przytula do swego serca, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę życia. Z serca dziękujemy za piękne kazania i dobre rady.
Parafianie ze wsi Nowijanka i Paszeli
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu Sidorce, Denisowi Brazińskiemu, Stanisławowi Krawczence, Ernestowi Mikołajczykowi oraz Siostrom Halinie Zaniewskiej, Józefie Kanajewej, Nazarii Mikłasz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Malusieńki przytuli Was do swojego serca i błogosławi, Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana, Matka Najświętsza otacza opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem. Szczerze dziękujemy za miłość i cierpliwość do nas. Bóg zapłać za ofiarną pracę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego i dobroć serca!
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi oraz Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech Pan Jezus Nowonarodzony prowadzi Was przez całe życie, Duch Święty darzy mądrością i pomyślnością, a Matka Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej opieki. Niech w Nowym Roku realizują się wszystkie dobre plany i zamiary.
Parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Aleksandrowi Bakłażecowi oraz Siostrom Marynie Sakacz, Augustynie Białogrzywej, Dorocie Białogrzywej i Aleksandrze Stankiewicz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy obfitych łask Bożych od Bożej Dzieciny na każdy dzień. Dziękujemy Wam za troskę o nas i kościół, głoszenie Słowa Bożego, miłość i dobroć Waszych serc. Niech Bóg Wam wynagrodzi, a Maryja Panna ma w swojej nieustannej opiece.
Parafianie ze wsi Wiejszycze, rodziny Dowksza i Sawko
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, długich lat życia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Najświętszej.
Byli parafianie z Zelwy, rodziny Trubiej i Romańczuk z Grodna
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Antoniemu Filipczykowi, Andrzejowi Honczarowi, Witalemu Pietkie- wiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Henrykowi Jabłońskiemu, Klerykom Władysławowi Małyszce i Witalemu Gurecowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny. Niech Duch Święty udziela obfitych darów, a Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje i otula swoim płaszczem.
Apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy mocnego zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Bożej oraz szczęśliwego nowego 2019 roku.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Agnieszce i Annie, Wdowom Konsekrowanym Sabinie i Zofii z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i cierpliwości. Niech Jezus Malusieńki przytula Was do swojego serca i błogosławi, Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana, Matka Najświętsza otacza opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Wasz dzień. Szczerze dziękujemy za przykład ofiarnego służenia na rzecz Boga i ludzi, czułe serca, dobre słowa i rady.
Komitet Kościelny oraz wierni z Trabów
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia Waszą drogę kapłańską, przynosi pokój i radość, a Boża Dziecina opromienia swym światłem. Życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, niezachwianej nadziei i wiary. Szczerze dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Wierni z Szydłowic
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Siostrom Irenie, Marii, Zofii i Oldze z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wielkiej miłości od Dzieciątka Jezus, mocnego zdrowia, nieustannej radości i opieki Matki Bożej. Niech posługa na ni- wie Pana przynosi dobre plony, my zaś obiecujemy się modlić za Was.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z Iwia
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu i Wiktorowi Subielowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy obfitych darów od Dzieciątka Jezus na każdy dzień. Szczerze dziękujemy za dobre słowa, miłość i otwartość Waszych serc. Niech dobry Bóg za wszystko wynagrodzi, a Matka Najświętsza nieustannie się Wami opiekuje. Niech święta będą pełne radości i szczęścia, a Nowy Rok przyniesie tylko miłe wrażenia.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, radości, szczęścia, optymizmu, pogody ducha, a także błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech dobry Bóg ma Ciebie w swojej opiece.
Łucja Łabecka i Stanisława Sidorowicz z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Wiktorowi Myślukowi i Leonowi Liszykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufaliście, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza Was swą opieką. Życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, optymizmu, mocnej wiary i niegasnącej miłości do Boga i bliźnich.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnym Kapłanom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi Morawskiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Pawłowi Romanowskiemu, Olegowi Żurawskiemu, Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Marianie Oleszczyk, Aleksandrze Oreszko, Filotei Cichonowicz, Walentynie Kot, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości oraz obfitych łask Bożych. Niech Wasze życie będzie zgodne z wolą i pragnieniem Najświętszego Serca Jezusowego, a Matka Najświętsza ma Was w swojej opiece i chroni od złego.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Pawłowi Białonosowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy dobrego zdrowia, dużo radości, pomyślności we wszystkich sprawach oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Niech nowonarodzony Chrystus wzmocni wiarę, wypełni serce miłością, nadzieją i pokojem, wiernością i miłosierdziem, a Gwiazda Betlejemska oświeci drogę do Boga.
Parafianie z Makarowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy radości na co dzień, szczęścia, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem i miłością, a Najświętsza Maryja Panna przytula do swego serca i pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej.
Rodzice
❧✿☙
Czcigodnym Ojcu Waldemarowi Słocie i Siostrze Miriam życzymy radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Gwiazda Betlejemska zawsze oświeca Waszą drogę, zdrowie będzie mocne, radość codzienna, a wiara niezachwiana. Niech z twarzy nigdy nie znika uśmiech, a w sercu zawsze płonie miłość do Boga i ludzi. Niech Matka Najświętsza otoczy Was swoją opieką, a Dzieciątko Jezus nieustannie błogosławi. Szczerze dziękujemy za ofiarną pracę w naszej świątyni, za dobroć i troskę o każdego z nas.
Parafianie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Olegowi Żurawskiemu, Kazimierzowi Murawie i Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech wraz z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości szczęśliwie płyną dni Waszego życia, Maryja Panna nieustannie się Wami opiekuje, a pokój jak gwiazda lśni w sercu jasnym płomieniem. Życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, dobroci, cierpliwości i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Dziatłowaа
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy dobrego zdrowia na długie lata, radości i pogody ducha. Niech nowonarodzony Jezus błogosławi w trudnej i odpowiedzialnej posłudze, a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje.
Wierni z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach i parafii Świętej Rodziny w Wiercieliszkach
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Janowi Romanowskiemu i Pawłowi Białonosowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, radości na każdy dzień, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, szczęścia i pogody ducha. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na długie lata posługi, a Maryja Panna nieustannie ma Was w swojej opiece.
Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka”, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Jerzemu Sakowiczowi, Anufremu Olchowikowi, Leonardowi Aduszkiewiczowi, Braciom Włodzimierzowi Łaszukowi, Igorowi Filipowowi, Sergiuszowi Kalucie i Zbyszkowi Karpowiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy mocnego zdrowia, sił i mądrości życiowej. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, hojnie obdarza swoimi darami: radością, miłością, nadzieją, pogodą ducha, a Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Was.
Parafianie z Korelicz i Worończy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy szczerego twórczego zapału i błogosławieństwa od Pana. Niech w Twym sercu miłości wystarczy dla wszystkich. Niech Duch Święty obdarza natchnieniem we wszystkich dobrych poczynaniach i nieustannej trosce o dzieci Boże, Jezus wynagradza za modlitwy i mądre kazania, a Maryja Panna nieustannie przytula do swojego serca z matczyną miłością. Nisko się Ci kłaniamy z szacunkiem i wdzięcznością za wspólne modlitwy, dobroć, cierpliwość oraz przytulność naszego kościoła.
Parafianie z Graużyszek
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy zdrowych, pełnych szczerej radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny w nadchodzącym nowym roku.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą: błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, dobrego zdrowia, radości, cierpliwości, opieki Świętej Rodziny. Niech Bóg zawsze oświeca i błogosławi życiową drogę. Dziękujemy za każde słowo i uśmiech na twarzy.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi i Witalemu Mancewiczowi z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel błogosławi i wynagradza Wam mocnym zdrowiem i nieskończonym miłosierdziem, a serca wiernych wypełnia radością i nadzieją na szczęśliwe dni. Niech nasze modlitwy będą dla Was wsparciem, posługa duszpasterska przynosi zadowolenie, wszystkie zamiary i plany się realizują, a obok będą dobrzy ludzie.
Parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarynowi z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy życzyć wszelkich łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Dziękujemy za mądre rady i dobre serce. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Ci na dalsze lata posługi na rzecz Boga i ludzi, a miłosierny Pan wynagrodzi za oddaną służbę w naszej parafii.
Komitet Kościelny, parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
❧✿☙
Czcigodni Księże Proboszczu Witalij Czurgan i Siostro Zofio Śmietanka! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy, by Jezus obdarzył Was mocnym zdrowiem, cierpliwością, wytrwałością w ofiarnej służbie Bogu i ludziom, pogodą ducha i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech na drodze, na którą skierował Was Pan, zawsze towarzyszą Wam Jezus i Jego Matka, a żywy ogień Ducha Świętego, płonący w sercu, nigdy nie zgaśnie. Dziękujemy za szczere modlitwy, mądre rady, serdeczność i cierpliwość do nas.
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca, Kółko Różańcowe MB Trokielskiej i parafianie z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń. Niech życie będzie słoneczne i radosne, a zdrowie mocne. Niech Najświętsza Panna otula Cię płaszczem matczynej miłości, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę kapłańską.
Byli parafianie z Nowijanki
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu Martinowiczowi i Wiktorowi Sawickiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radosnych dni, ludzkiej życzliwości. Niech Dzieciątko Jezus Wam błogosławi, Matka Najświętsza otacza opieką, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę życia.
Kółko Różańcowe i wierni ze wsi Wincuki
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi i Siostrze Annie Nosiewicz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia na długie lata. Niech każdy dzień będzie słoneczny, radosny i szczęśliwy.
Parafianie z kaplicy Lipiczno
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi, Siostrze Idalii oraz wszystkim Kapłanom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was swoimi łaskami, pokojem, radością i miłością, a Najświętsza Maryja Panna zawsze się Wami opiekuje. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana, a On obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem, abyście nadal mogli budować Królestwo Boże na ziemi.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu, Stanisławowi Staniewskiemu, Waldemarowi Słocie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień posługi, Matka Najświętsza zawsze się opiekuje, a światło Ducha Świętego, płonące w Waszych sercach, nigdy nie zgaśnie. Niech w każdej chwili będą dla Was Pomocnikami w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.
Parafianie, Apostolat „Margaretka”, Franciszkański Zakon Świeckich oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Gorbaczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia i opieki Matki Bożej. Niech Bóg Ojciec i Dzieciątko Jezus błogosławią Ci w trudnej posłudze kapłańskiej, a święty Patron pomaga w każdej chwili życia. Niech obok będą życzliwi ludzie, a posługa duszpasterska przynosi obfite owoce.
Mama wraz z całą rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji 35. Urodzin oraz Świąt Bożego Narodzenia życzymy obfitych łask od Pana Jezusa, pomocy i błogosławieństwa we wszystkich dobrych sprawach i poczynaniach. Niech Bóg obdarza Cię wszelkimi dobrami, abyś jak najdłużej służył Jemu i ludziom.
Mama i krewni
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, zdrowia na długie lata, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża przytula Cię do swojego serca i otacza płaszczem macierzyńskiej opieki, a Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana Boga. Dziękujemy za posługę w parafii, mądre nauki, cierpliwość i troskę o nas. Cieszymy się, że jesteś z nami! Niech we wszystkim Ci pomocą będzie nasza modlitwa.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Żyrmun

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.