GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Slowo dla Życia (176)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Pokój rodzi się w duszy i następnie wraca do duszy... Zaprowadzanie pokoju jest jakby naśladowaniem Boga. On pragnie budować pokój z nami i dlatego nam przebaczył. Posłał swego Syna, aby obdarzył nas pokojem [...]. To Jezus przynosi pokój przekształcający życie i historię. Właśnie dlatego nazywają Go „Księciem Pokoju”.
    Za każdym razem kiedy widzimy, że jest możliwość rozpętania małej wojny czy to we własnym sercu, czy to w szkole lub w pracy zatrzymajmy się i poszukajmy drogi do wprowadzenia pokoju. Nigdy, nigdy nie rańmy drugiego! [...] Pan przygotuje nasze serce na Boże Narodzenie [...], czyniąc wszystko, abyśmy ze swojej strony wprowadzali pokój. Wprowadzali pokój w swo- im sercu, w duszy, w rodzi- nie, w szkole, w dzielnicy, w miejscu pracy – ludzie pokoju.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie, 04.12.2018  


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Kościół Święty, zgodnie z uświęconą wiekami tradycją, zaprasza nas co roku do przeżywania czasu Adwentu w wewnętrznym skupieniu i wyciszeniu, abyśmy trwając na modlitwie i słuchając Słowa Bożego, zastanowili się nad tym, co jest najważniejsze w życiu. Adwent ma nam pomóc w przygotowaniu duchowym do Świąt Bożego Narodzenia, abyśmy mogli powitać Chrystusa, który do nas przychodzi, z sercami pełnymi wiary i miłości, odnowionymi przez łaskę uświęcającą i otwartymi na Boże wezwania.
    W swoim adwentowym czuwaniu wpatrujemy się w przykład Maryi, która z wiarą i miłością oczekiwała na moment przyjścia na świat Syna Bożego. Wyrazem naszej pobożności maryjnej są tradycyjne Msze św. roratne, odprawiane ku czci Bożej Rodzicielki. Postarajmy się w nich uczestniczyć, najlepiej całymi rodzinami, a przynajmniej zadbajmy o to, aby uczestniczyły w nich dzieci i młodzież. [...] W wielu parafiach organizowane są adwentowe rekolekcje i dni skupienia. Starajmy się tak zaplanować swój czas, aby móc wziąć w nich udział. Nie zapomnijmy w okresie Adwentu przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, abyśmy mogli przywitać nadchodzącego Jezusa z sercem czystym i wolnym od grzechu. [...] Kontynuujmy też piękną tradycję podejmowania postanowień adwentowych, które będą nam pomagały wyzwalać się od zła i grzechu, rozwijać w sobie cnoty, pogłębiać wiarę i życie duchowe oraz wzrastać w miłości do Boga i bliźniego.
    Fragment Listu Pasterskiego na Adwent 2018

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.