GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

2 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

immaculata

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dużo sił i cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Woronowa
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Agielowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty Patron nieustannie wstawia się za Tobą przed tronem Pana. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Andrzejowi Wróblewskiemu i Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia, radości, sił i niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech Duch Święty nigdy Was nie opuszcza, Matka Boża mocno trzyma za rękę, a święty Patron zawsze będzie obok, pomagając godnie przeżywać każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Grodno-Dziewiatówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, a Duch Święty obficie wynagradza swymi darami.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech miłosierny Bóg obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza otula płaszczem miłosierdzia.
Wdzięczni parafianie z Brzostowicy Małej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i łask od Pana. Niech Wszechmocny oświeca Twą drogę życiową, pokrzepia serce, aby wypowiadane przez Ciebie Słowo stawało się mocą naszej wiary, dodaje sił, abyś zachował pogodę ducha mimo wszelkich trudności przy budowaniu kościoła. Dziękujemy za Twoją dobroć, troskę o parafian i świątynię, mądre kazania i dobre serce. Dziękujemy mamie za syna kapłana.
Apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdy moment życia, Jezus wspiera we wszystkim, Matka Najświętsza opiekuje się i pomaga w trudnych chwilach, Duch Święty obficie obdarza swoimi darami, a święty Patron wstawia się za Tobą przed tronem Pana.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Zujowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie wypełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem, obok będą życzliwi ludzie, a zdrowie, radość i pomyślność nigdy nie opuszczą. Życzymy wszelkich łask Bożych oraz nieustannej opieki Maryi Panny.
Franciszkański Zakon Świeckich i parafianie z Lipniszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych plonów w posłudze na niwie Pańskiej, Bożej pomocy na niełatwej drodze kapłańskiej, opieki Matki Najświętszej na każdy dzień oraz życzliwych ludzi obok.
Parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Brzozówki i Minojtów
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia na długie lata, obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Cię swoją matczyną opieką i troskliwością. Dziękujemy za posługę w naszej parafii, za mądre słowa, dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Chór kościelny, zakrystian Zdzisław, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy szczodrych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech zdrowie, szczęście i radość nieustannie goszczą w Twoim sercu, wszechmogący Bóg wynagradza za szczere modlitwy, przykład pobożności i każdy wysiłek w budowaniu domu Bożego.
Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka” i wierni z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Zujow z okazji Imienin życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Pan Bóg obdarza swoimi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty udziela obfitych darów. Życzymy także mocnego zdrowia, niezachwianej nadziei, niegasnącej wiary i wytrwałości w pracy duszpasterskiej.
Mieszkańcy ze wsi Niekrasze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka Boża opiekuje się Tobą, a Duch Święty udziela swych darów i pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską. Dziękujemy Ci za modlitwę, ofiarną pracę przy budowaniu świątyni, dobre serce, mądre pouczenia, wspaniały przykład wiary i pobożności.
Komitet Kościelny z parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin serdecznie życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi na drodze kapłańskiej.
Parafianie z Iszczołna
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha, męstwa, satysfakcji z posługi kapłańskiej, a także życzliwych ludzi obok. Niech Matka Najświętsza prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do świętości, a miłosierny Jezus opromienia swym światłem. Pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach i dziękujemy Bogu za Twoją obecność wśród nas.
Byli parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonice
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Trudno jest myśli przekazać słowami, Piękno swych życzeń na papier przelać, Wymówić to, co jest w sercu schowane... Powiemy więc krótko: żyj nam 100 lat!
Byli parafianie ze Mścibowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin życzymy radości i szczęścia, pogodnych dni, spełnienia marzeń, satysfakcji z posługi. Niech Chrystus przytuli Cię do swego Najświętszego Serca, darząc błogosławieństwem i zdrowiem, a promienie Miłosierdzia Bożego oświecają każdy dzień życia.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z serca życzymy pogody ducha, cierpliwości, mocnego zdrowia, długich lat życia, pomyślności w pracy duszpasterskiej i obfitych łask Bożych. Jesteśmy wdzięczni Panu za to, że posługuje u nas gorliwy w modlitwie i pracy kapłan, który uczy bycia prawdziwymi chrześcijanami i zawsze jest gotów przyjść z pomocą. Dziękujemy za posługę w naszej parafii, mądre kazania, cierpliwość, troskę o ludzi, a Twojej mamie – za syna kapłana.
Wierni z parafii Dziatłowo
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w każdej sprawie, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i radości na co dzień. Niech Matka Boża otula Cię swoim płaszczem, żebyś mógł w radości pełnić swoją posługę i cieszyć wszystkich szczerym uśmiechem.
Rodziny Steckiewicz i Wasiljewych
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kowszukowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Twa wiara będzie niezachwiana jak skały, Twa nadzieja gorętsza niż słońce, Twa miłość doskonała, jak Miłość naszego Pana. Niech Wszechmocny pokrzepia Cię na wybranej drodze, Duch Święty obficie obdarza darami do szerzenia Królestwa Bożego wśród wiernych, a Maryja z matczyną troską prowadzi do świętości.
Młodzież z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Roubie z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości, a miłosierny Jezus opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Komitet Kościelny z Wawiórki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Liszce z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan błogosławi każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza zawsze otacza swoją opieką. Życzymy prawdziwej radości, mocnego zdrowia, pomyślności we wszystkim, szczęścia i pogody ducha. Niech Słowo Boże, które zasiewasz w sercach wiernych, wydaje obfite owoce.
Parafianie z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Zajko z okazji Imienin serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona na co dzień, a także dobrego humoru, wiernych przyjaciół, wsparcia od krewnych i bliskich. Niech Twe serce zawsze będzie wypełnione dobrocią i miłością, którymi nigdy się nie boisz dzielić z nami.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich z serca życzymy obfitych łask Bożych oraz samych radosnych chwil w życiu. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja przygarnia do swego serca.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Wojciechowiczowi z okazji święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Święty krzepi Twą duszę i ciało, Matka Najświętsza przytula do swojego Serca, a Jezus Chrystus obdarza błogosławieństwem i udziela wszelkich łask. Bądź dobrym kapłanem!
Apostolat „Margaretka” i Kółko Różańcowe za dzieci z Zabłocia
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Andrzejowi Kowszukowi, Andrzejowi Honczarowi i Andrzejowi Białobłockiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, opieki Maryi Panny, wsparcia świętego Patrona. Niech Duch Święty oświeca drogę kapłańską, Chrystus zawsze będzie Przyjacielem, a posługa na rzecz Boga i ludzi daje radość i obfite owoce.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.