GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

4 listopada 2018 roku

Z głębi serca

 
chr krola

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości na co dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona, wszelkich łask Bożych oraz sił do pełnienia codziennych obowiązków duszpasterskich.
Mieszkańcy wsi Gołowieńczyce
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Witoldowi Żelwetro z okazji Imienin z serca życzymy mocnego zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus, który powołał Cię do kapłaństwa i powierzył pełnienie tej odpowiedzialnej posługi, obdarza wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Najświętsza otula swym płaszczem, a święty Patron opiekuje się w każdej chwili życia.
Franciszkański Zakon Świeckich, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Lipniszek
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia, połączone z modlitwą. Niech Bóg wszechmogący obdarza obfitymi łaskami, a Anioł Stróż pomaga w niełatwej posłudze. Życzymy mocnego zdrowia i dziękujemy za zrozumiałe tłumaczenie Słowa Bożego, szczery uśmiech i troskę o naszą świątynię.
Parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu, m. Świsłocz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin z serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata. Niech święty Patron nieustannie się Tobą opiekuje, Pan Bóg zsyła obfite dary, Maryja otacza płaszczem swojej opieki, a Duch Święty oświeca Twoją drogę. Dziękujemy za wszyst- ko, co zostało zrobione w parafii w ciągu Twojej posługi. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwie.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wdzięczni wierni z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Czurganowi z okazji Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i ludzkiej życzliwości. Niech Twa droga będzie szczęśliwa, a pełniona posługa przynosi radość, satysfakcję oraz obfite owoce na niwie Pańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok, wszelkich łask od Pana oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Życzymy wiary mocnej jak największy diament, radości niegasnącej jak gorące letnie słońce, miłości Bożej ogromnej jak cały Wszechświat. Nigdy nie ustawaj w głoszeniu Ewangelii, a dobry Pan wynagrodzi za Twój trud.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Urodzin życzymy pogody ducha, ciepła, dużo sił i wytrwałości, by kroczyć niełatwą drogą kapłańską. Niech Ci zawsze towarzyszą Jezus i Jego Najświętsza Matka, a żywy płomień Ducha Świętego, płonący w Twym sercu, niech nigdy nie słabnie. Szczerze dziękujemy za posługę, głoszenie Słowa Bożego oraz modlitwę i dobre serce.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Urodzin szczerze życzymy zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech miłosierny Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a praca przynosi radość, satysfakcję i obfite owoce.
Rodzina Bondziusz, wieś Mońkowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Urodzin i 4. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, życzliwości i wyrozumiałości ludzkiej, pogody ducha, wielu pogod- nych i radosnych dni. Niech dobry Bóg błogosławi i prowadzi najpiękniejszą drogą, Matka Miłosierdzia otacza nieustającą opieką, a Duch Święty obdarza potrzebnymi łaskami.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakow z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Szczerze dziękujemy Panu Bogu i Twoim rodzicom za takiego kapłana. Życzymy obfitych łask Bożych, opieki świętego Patrona, mocnego zdrowia, radości i satysfakcji z posługi duszpasterskiej.
Parafianie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sylwanowcach oraz wierni ze wsi Płaskowce i Linki
❧✿☙
Паважанаму Ксяндзу Паўлу Раманоўскаму Czcigodny Księże Jerzy Kuźmicz! Z okazji Urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia! W poznaniu Boga przez dobro i świętość, Przez czystość, miłość i piękno ziemskie, Twoje kazania przynoszą owoce: Zapał, nadzieję i wiarę mocną. Niech w sercu radość nie ustanie, Niech dobry Jezus Ci błogosławi, Duch Święty życie darami wypełni, Codziennie się modlimy za Ciebie!
Uczestnicy Kółek Żywego Różańca, apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Dworze
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi i Witalemu Sierce z okazji Imienin serdecznie życzymy Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, pomocy świętego Patrona, mocnego zdrowia, mądrości duszpasterskiej, dużo sił do pokonywania trudności, mocnej wiary, niegasnącej nadziei i prawdziwej miłości Bożej. Szczerze dziękujemy Ojcom za wspaniale przygotowane i święto – 300-lecie przybycia pijarów do Szczuczyna, za przykład pobożności, miłość do ludzi i troskę o kościół.
Kółko Żywego Różańca św. Maksymiliana, Kółko Różańcowe św. Agaty, Rycerze Niepokalanej oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Szczuczyna
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji 17. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, siłą, niegasnącym zapałem w oddanej posłudze, Matka Boża otula swoim płaszczem i ciepłem serca, a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę, cierpliwość do nas oraz za Słowo Boże, którym napełniasz nasze dusze.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Kuderce z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, światła Ducha Świętego, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza otula Cię swoim płaszczem, każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Grupa modlitewna MB Pokoju, Rycerstwo św. Michała Archanioła i parafianie, Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus zawsze Ci pomaga, Matka Boża otacza swoją opieką, Duch Święty obficie udziela swoich darów, a Anioł Stróż prowadzi drogą powołania. Życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia i dobrych ludzi obok.
Wierni z parafii Bożego Ciała w Dworcu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji 11. rocznicy posługi kapłańskiej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Twoje życie w łaski opływa I serca Twojego ból nie przeszywa. Żyj w zdrowiu i radości zawsze i wszędzie, Niech każda chwila radością wypełniona będzie! Życzymy dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości, wielu życzliwych serc obok, obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej oraz wszelkich darów Ducha Świętego.
Komitet Kościelny, Kółka Żywego Różańca oraz parafianie z Żemosławia
❧✿☙
Kochany Księże Proboszczu Witalij Wnorowski! 10 lat temu na wezwanie Chrystusowe „Pójdź za Mną” odpowiedziałeś „Tak!” i przyjąłeś święcenia kapłańskie. W tym dniu składamy Ci najpiękniejsze życzenia oraz pragniemy podziękować za przykład pięknego życia kapłańskiego, głębokiej wiary i prawdziwej miłości, za każdy gest życzliwości nam okazany oraz za ofiarną pracę w naszej parafii. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości. Niech Pan błogosławi każdą chwilę Twojego życia, a święty Patron i Matka Boża zawsze będą obok.
Wierni parafii odelskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich składamy najpiękniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg udziela Ci błogosławieństwa i łask, darzy mocnym zdrowiem i siłą na długie lata i posyła dobrych ludzi na drogę życiową. Niech Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje.
Wierni z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Liszce z okazji Urodzin z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogodnych dni i spełnienia marzeń. Niech Jezus Chrystus oświeca łaską drogę Twojego życia, Maryja Panna z miłością czuwa nad Tobą, a Duch Święty dodaje mocy i optymizmu.
Ciocia Maria z rodziną, Grodno
❧✿☙
Паважанаму Айцу Казіміру Енджэйчаку Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu radosnych dni, pogody ducha i ciszy w sercu. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron otulają Ojca swoją opieką, a Anioł Stróż zawsze chroni od złego.
Jana, Walery i Weronika
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji 3. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, radości i obfitych owoców we wszystkich sprawach. Niech każdy dzień będzie bogaty w wiarę, nadzieję i miłość, którymi tak szcze- rze się dzielisz z wiernymi. Niech nasze modlitwy będą dla Ciebie wsparciem.
Wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.