GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

21 października 2018 roku

Z głębi serca

 
wszyscy swieci blogoslawieni

❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Pawle Zwierzyński! Z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich szczerze dziękujemy Ci za to, że niesiesz nam radość Ewangelii. Trwaj w Chrystusie i żyj w jedności z Nim! Jesteśmy wdzięczni Bogu, Twojej rodzinie oraz wszystkim, którzy stali u źródeł Twego powołania, za to, że mamy takiego kapłana. Cieszymy się, że jesteś z nami. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem i niewyczerpalnym natchnieniem, światło Chrystusa niech oświetla drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najlepszym szlakiem do świętości i z troską przytula do swego macierzyńskiego serca.
Z modlitwą i szacunkiem ruch apostolski „Margaretka”, Żywa Koronka Miłosierdzia oraz wierni z kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszce z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, owocnej pracy duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż dodaje sił, Matka Boża otacza swą matczyną pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lacka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi z okazji Imienin życzymy, by całe życie było wypełnione światłem i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską, niech obok zawsze będą wyłącznie życzliwi ludzie. Życzymy mocnego zdrowia, a także nieustannej opieki Maryi Panny i świętego Patrona. Jesteśmy bardzo wdzięczni za naszą kapliczkę oraz za to, że byłeś z nami.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczni wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Dymitrowi Łabkowowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Grodno-Dziewiatówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji 14. rocznicy posługi w naszej parafii przesyłamy serdeczne życzenia: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Niech spotykane na drodze trudności nigdy nie zniechęcają, lecz umacniają i prowadzą do świętości.
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu służby kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza wraz ze swoim Synem zawsze mają Cię w swojej opiece, towarzysząc w ciągu całego życia, byś zawsze z ogromną radością służył Bogu i ludziom.
Kółka Różańcowe i parafianie z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, radości na co dzień, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy za ofiarną pracę, mądre słowa i ojcowską troskę o swych parafian.
Kółka Żywego Różańca, apostolat „Margaretka” oraz wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, wszelkich potrzebnych łask od Chrystusa, dobrego zdrowia, pokoju w sercu, równowagi duchowej, a także ludzkiej dobroci i niegasnącego ciepła duchowego w posłudze kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z kościoła w Dudach
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej. Niech ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, darzą Cię radością i życzliwością. Dziękujemy za posługę w naszej parafii i naszej wspólnocie, za dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Dymitrze Nieścier! Z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze kapłańskiej, błogosławieństwa Bożego i życzliwych ludzi obok. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Cię swoją matczyną opieką i łaską, a Duch Święty udziela swych darów i oświeca drogę do Królestwa Niebieskiego.
Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.