GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Marka
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.
Mk 10, 35-45

Służba i cierpienie
   Jezus przypomina, że najzaszczytniejsze miejsca w Królestwie Niebieskim zdobywa się za cenę służby i cierpienia. Powinniśmy zatem być gotowi nie tylko służyć innym, lecz także, jeśli zajdzie taka potrzeba, cierpieć za bliźniego, a nawet ofiarować za niego życie.
    Pokorne zaakceptowanie trudności, które nas w życiu spotykają, nie jest rzeczą łatwą. Powinniśmy więc nieustannie się modlić o wytrwałość i cierpliwość do Chrystusa, który jest Mistrzem w niesieniu krzyża. Świadomi tego, że Jezus umarł za każdego człowieka, uwalniając spod jarzma grzechu i dając zbawienie, wzbudźmy w sobie pragnienie przemiany serca, podążania za Panem i gorliwego służenia innym.
   
● Jak wygląda postawa służby w moim życiu?
   ● W jaki sposób wyrażam wdzięczność Chrystusowi za to, że oddał za mnie życie?

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.