GRODNO
Środa,
17 kwietnia
2024 roku
 

Odpowiedzialni za szerzenie Ewangelii

Słowo redaktora

 Głoszenie Ewangelii jest pierwszym zadaniem Kościoła, który – jak przypomina Sobór Watykański II w dekrecie „Ad gentes” („Do narodów”) – ze swej natury jest misyjny. Apel Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) wciąż pozostaje aktualny i powszechny, skierowany nie tylko do apostołów, lecz także do nas, współczesnych.
   Na mocy chrztu św. stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść Ewangelię całemu światu, wychodzić do ludzi z tym darem, w jego wymiarze duchowym, charytatywnym oraz w diakonii, czyli służbie.
Jako chrześcijanie mamy za zadanie przede wszystkim zwyczajnie i wprost świadczyć o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że Wszechmogący umiłował ten świat w swoim Synu, w Słowie Wcielonym dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.
    Każdy świadomy, praktykujący katolik powinien być misjonarzem, gdyż wiara jest darem, zobowiązującym i jednocześnie bardzo podzielnym. Dojrzewa, gdy przekazujemy Dobrą Nowinę tym, których Opatrzność Boża postawiła na naszej drodze.
    Św. Paweł przestrzegał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).
    Z jego słów wynika, że ten, kto rzeczywiście spotkał Chrystusa w swoim życiu, nie może zatrzymać Go dla siebie, ale winien opowiadać o Nim bliskim i znajomym: w domu, w szkole, na studiach lub w pracy. Każdy z nas został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie; a uciśnionych odsyłać wolnymi (por. Łk 4, 18).
    Patronką misji, choć nigdy w życiu na nich nie była, jest św. Teresa z Lisieux.
    Na jej przykładzie widzimy, że w dzieło ewangelizacji można włączyć się nie tylko przez osobistą obecność w kraju, gdzie są prowadzone misje, lecz także przez wsparcie modlitewne, umartwienia, ofiary duchowe i materialne. W tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek przypomina: „Nikt nie jest tak biedny, by nie mógł dać tego, co ma, ale wcześniej jeszcze tego, kim jest”.
   
   Drodzy Czytelnicy!
   „Nie możemy być spokojni, jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody i kraje, które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze o Jego orędziu zbawienia” – mówił papież Benedykt XVI. Otoczmy więc swoimi żarliwymi modlitwami wszystkich misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce ziemi, także wśród obojętności, niezrozumienia i prześladowań. Prośmy Ducha Świętego, by ludzie odważnie otwierali serce i umysł, chcąc przyjąć zaproszenie Jezusa do spotkania Go i zostania Jego uczniami. Niech tegoroczny Światowy Dzień Misyjny napełni nas poczuciem odpowiedzialności za szerzenie Ewangelii!

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  259

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.