GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

Kim jest papież?

Kącik dziecięcy

Witaj, maleńki Czytelniku!
    Na pewno już słyszałeś, że sąsiednie kraje – Litwę, Łotwę i Estonię – niedawno odwiedził papież Franciszek. A czy wiesz, kim on jest?
Kim jest papież?
    Około dwóch tysięcy lat temu Jezus przyszedł do Piotra – jednego z apostołów – i rzekł: „Ty jesteś Piotr (skała), i na tej skale zbuduję Kościół Mój” (Mt 16, 18). Chrystus wiedział, że może zaufać swojemu przyjacielowi, którego wybrał spośród innych, więc prosił, by stał się punktem orientacyjnym dla uczniów, gdy Jego już nie będzie na ziemi. Zbawiciel zwrócił się do Piotra: „Paś owce moje” (J 21, 17). Owcami jesteśmy my – wierni, idący za Chrystusem, a papież, podobnie jak wszyscy biskupi i kapłani, pomagający mu, jest pasterzem, który powinien się troszczyć o powierzone mu owce.
    W ten sposób Piotr został pierwszym papieżem w historii. Każdy kolejny papież, którzy przychodzi po Piotrze, staje się jego następcą. Papież jest również biskupem Rzymu i głową państwa Watykan.

   Czym się zajmuje papież i jaka jest jego rola?
   Jezus powierzył apostołowi Piotrowi ważne i wyjątkowe zadanie:
    służyć i dbać o jedność wśród uczniów w miłości i prawdzie. Każdy papież kontynuuje misję Piotra w zgodzie ze wszystkimi biskupami na ziemi.
   
    Gdzie mieszka papież?
    Papież mieszka w Watykanie – mieście, które choć leży w Rzymie, jest niezależnym państwem. Znajduje się tu bardzo dużo pięknych miejsc:
    od bazyliki św. Piotra do muzeów, w których można zobaczyć liczne znane na świecie dzieła sztuki.
   
    Dlaczego papież jest ubrany w białe szaty?
    Papież prezentuje Jezusa, dlatego też jego sutanna jest biała – jako symbol cnotliwości, czystości i miłosierdzia.
   
    Dlaczego papież nosi nakrycie głowy i trzyma w ręku krzyż, gdy odprawia Mszę św.?
    To nakrycie nazywa się mitrą, a pod mitrą znajduje się piuska – mała okrągła czapeczka białego koloru, którą papież wkłada na szczyt głowy. Kij z krzyżem to pastorał – symbol tego, że papież jest następcą św. Piotra. Mitra i pastorał przypominają o misji każdego biskupa: byciu pasterzem dla wiernych, punktem orientacyjnym zarówno dla osób, które wierzą w Jezusa, jak też dla tych, którym trudno jest Mu zaufać.
    Papież ma też pierścień rybaka. Na nim został przedstawiony św. Piotr, który zarzuca sieci a dokoła tego wizerunku jest wyrzeźbione imię papieża.
   
    Jak się zostaje papieżem?
    Papież jest wybierany podczas konklawe. Jest to wielkie zgromadzenie kardynałów (bardzo ważnych osób z całego świata, którzy pomagają papieżowi w jego posłudze). Gromadzą się razem w Kaplicy Sykstyńskiej i zamykają się na klucz, by nikt im nie przeszkadzał. Podczas konklawe każdy kardynał pisze na kartce imię kandydata, którego pragnie on widzieć papieżem, i wkłada do skrzynki. Później są liczone wszystkie głosy. Jeśli imię któregoś z kardynałów jest powtarzane częściej niż inne, właśnie on zostaje papieżem. Wtedy niepotrzebne już kartki z imionami są spalane w kominie, z którego wydobywa się biały dym – w ten sposób cały świat dowiaduje się, że w Kościele wybrano nowego papieża.
   
    Zadanie: pomódl się za papieża, a także we wszystkich jego intencjach.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  256

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.